rEBUS (eng. Radial Endobronchial Ultrasound)

Za citološku/histološku potvrdu dijagnoze perifernih plućnih nodusa u Radiochirurgii Zagreb koristi se istovremeno nekoliko dijagnostičkih metoda koje zajedno pokazuju visoku osjetljivost i specifičnost za maligne bolesti pluća:

  • rEBUS (eng. Radial Endobronchial Ultrasound),
  • bronhoskop vanjskog promjera 3 mm (eng. Ultra-thin Bronchoscope),
  • VBN (eng. Virtual Bronchoscopic Navigation).

Osim endobronhalnog pristupa za dijagnozu perifernih plućnih nodusa u Radiochirurgii Zagreb postoji mogućnost transtorakalne punkcije (TTP) pod kontrolom ultrazvuka ili CT-a od strane invazivnog radiologa.

Citloški uzorci analiziraju se tijekom same pretrage (ROSE od eng. Rapid on Site Evaluation) što je od iznimnog značaja za kvalitetu uzorka. Ovako adekvatno uzeti i pripremljeni uzorci šalju se na daljnju detaljnu analizu kako bi se bolesniku omogućio individualni pristup u liječenju maligne bolesti. U RH danas je dostupno nekoliko testova za molekularno/genetsko testiranje malignih stanica: EGFRex19, ALK, ROS1, PD-L1. U dogovoru s nadležnim onkologom histološki uzorci mogu se uputiti na dodatna genetska testiranja: BRAF V600E, EGFRex21 L858R, EGFRex20 T790M, METex14, ERBB2, RET ( FoundationOne CDx).