Bronhoskopija

 

Bronhoskopija je pretraga pomoću koje liječnik pulmolog obavlja  pregled dišnih puteva. Provodi se u lokalnoj ili općoj anesteziji pomoću endoskopskog uređaja - bronhoskopa. Ako se unutar dišnih puteva prikaže tvorba nejasne etiologije uzimaju se uzorci za citološku ili histološku analizu. Tijekom iste pretrage mogu se uzeti uzorci bronhalnog sekreta za mikrobiološku analizu. Ponekad je zbog sumnje na fibrozu pluća potrebno učiniti i biopsiju pluća. Ako se pretraga provodi u kontroliranim uvjetima i od strane iskusnog tima, komplikacije su sporadične i mogu se zbrinuti tijekom pretrage. Sve detaljne informacije o pretrazi  bolesnici će dobiti tijekom  pripreme za bronhoskopiju.

Priprema i tijek pretrage
U SB Radiochirurgia Zagreb bronhoskopija se provodi u općoj anesteziji  zbog čega bolesnik ne osjeća nelagodu koja je prisutna tijekom bronhoskopije u lokalnoj anesteziji. Prije pretrage predviđen je pregled pulmologa i anesteziologa uz dodatnu obradu u slučaju kliničke indikacije.  Bolesnik će usmeno i u pisanom obliku dobiti jasne upute za uzimanje lijekova, hrane i tekućine prije planiranog zahvata.

Pretraga prosječno traje 15-20 min.  Liječnik pulmolog uvodi bronhoskop kroz nosnu ili usnu šupljinu. Nakon prolaza kroz glasnice obavlja se pregled sluznice dišnih puteva i uzimaju odgovarajući uzorci pomoću brisa bronha četkicom, biopsije tkiva i ispiranja bronha fiziološkom tekućinom.