Fuzijski ultra HD PET detektori /3TMR Vida

Fuzijski ultra HD PET detektori /3TMR Vida

Ultra HD PET detektori (HDPET) uz fuziju s MR-om 3T (3T MR VIDA) omogućava fuzijski PET/MR prikaz cijelog tijela te izdvojenih anatomskih regija, za trenutno najbolju moguću funkcijsku i morfološku procjenu tumorskih lezija, poglavito kod anatomskih regija/oboljenja kod kojih MR ima prednost pred CT-om (u onkologiji za područje mozga, medijastinuma, abdomena i zdjelice, pedijatrijska onkologija, kardiologija). Prednost spram ostalih hibridnih dijagnostičkih postupaka je postizanje visoke rezolucije i kontrasta između bolešću zahvaćenog tkiva i zdravog tkiva uz značajno manju izloženost ionizirajućem zračenju.