Fuzijski ultra HD PET detektori / 3T MR Vida

Fuzijski ultra HD PET detektori / 3T MR Vida

slika

U Specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb, instaliran je trenutno najsuvremeniji hibridni dijagnostički sustav Siemens Biograph Vision 600.

Ultra HD PET detektori (HDPET) uz fuziju s MR-om 3T (3T MR VIDA) omogućava fuzijski PET/MR prikaz cijelog tijela te izdvojenih anatomskih regija, za trenutno najbolju moguću funkcijsku i morfološku procjenu tumorskih lezija, poglavito kod anatomskih regija/oboljenja kod kojih MR ima prednost pred CT-om (u onkologiji za područje mozga, medijastinuma, abdomena i zdjelice, pedijatrijska onkologija, kardiologija). Prednost spram ostalih hibridnih dijagnostičkih postupaka je postizanje visoke rezolucije i kontrasta između bolešću zahvaćenog tkiva i zdravog tkiva uz značajno manju izloženost ionizirajućem zračenju.

Tijekom analize dobivenog slikovnog prikaza koriste se algoritmi personalizirane platforme umjetne inteligencije i ALPHA tehnologije, AIDAN; CBM, Onco-Freeze te high-performance MARS i ADMIRE napredne generacije iterativne rekonstrukcije podataka.

Za PET koristimo brojne radiofarmake; radioaktivnim fluorom (18F) obilježena fluorodeoksiglukoza (FDG), za praćenje najvećeg broja tumorskih oboljenja, ali i neuroloških bolesti (demencija, epilepsija, razlikovanje recidiva tumora mozga od postiradijacijske nekroze) i srčanih bolesti (vijabilnost srčanog mišića), fluorokolin (FCH) i prostata specifični membranski antigen (PSMA) za dijagnostiku tumora prostate, ali i drugih tumora (FCH se koristi i kod specifičnih tumora jetre-hepatocelularnog karcinoma, moždanih tumora i sekundarizama), l-3,4-dihidroksifenilalanin (DOPA) za dijagnostiku Parkinsonove bolesti, razlikovanje esencijalnog tremora od drugih parkinsonskih sindroma te u onkologiji za dijagnostiku paraganglioma, feokromocitoma i dobro diferenciranih neuroendokrinih tumora, te fluororetil-L-tirozin (FET) za karakterizaciju i neinvazivno stupnjevanje glioma, određivanja mjesta biopsije kod lezije sugestivne za gliom i preterapijjsko označavanje vijabilnog gliomskog tkiva, te postterapijski u definiranju vijabilnog tumorskog tkiva u slučaju sumnje na recidiv ili povrat bolesti.