Radiokirurška talamotomija

Radiokirurška talamotomija

slika

U Specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb u veljači 2024. na uređaju Cyberknife S7 uz programsku podršku Brainlab Elements napravljena je prva radiokirurška talamotomija u 72- godišnje bolesnice s esencijalnim tremorom. Ovo je prvi takav postupak u široj regiji gdje se koristi submilimetarska preciznost i robotsko navođenje u isporuci velike doze fokusiranog zračenja bez upotrebe invazivnih metoda imobilizacije. Cilj ovog liječenja  je ablacija VIM jezgre talamusa. Postupak je bezbolan, provodi se jednokratno i traje oko 30-40 minuta. Za uspješno liječenje neophodan je dobar timski rad i suradnja neurologa, specijalista radioterapije i onkologije, neurokirurga, neuroradiologa, fizičara i inženjera radiološke tehnologije.

Oko 20 godina iskustva u kliničkoj primjeni pozicionira uređaj Cyberknife S7 kao moćno oružje u borbi protiv malignih i benignih bolesti, ali i funkcijskih poremećaja. Funkcijska radiokirurgija predstavlja područje velikog interesa i razvoja, a uključuje liječenje tremora, epilepsije, neuralgije trigeminusa, opsesivno-kompulzivnih poremećaja, nekontrolirane boli itd. Tremor je najčešći poremećaj pokreta. Dijeli se na esencijalni tremor ili tremor povezan s Parkinsonovom bolešću. Esencijalni tremor zahvaća oko 5-6 % populacije starije od 80 godina. Prevalencija poremećaja raste s dobi u oba spola iako su češće zahvaćeni muškarci. U starijih od 80 godina prevalencija iznosi 3,48% u muškaraca i 2,49% u žena. Procjenjuje se da u svijetu živi 24,91 milion ljudi s esencijalnim tremorom (1). Tremor značajno utječe na kvalitetu života i samostalno funkcioniranje.

Liječenje tremora u domeni je neurologa. Medikamentozna terapija uspješna je u 50-60% bolesnika (2). Za bolesnike u kojih se ne uspije postići zadovoljavajuća kontrola tremora ili imaju kontraindikacije za primjenu takve terapije, u obzir dolaze kirurške metode liječenja, primjerice DBS (eng. Deep Brain Stimulaton) ili FUS (eng. Focused Ultrasound). Kao neinvazivna i sigurna metoda liječenja unazad 30 godina sve se više koristi radiokirurška talamotomija, a unazad desetak godina kao najmodernija metoda razvija se radiokirurška talamotomija bez upotrebe rigidnog fiksacijskog okvira.

Od lipnja 2023. radiokirurška talamotomija bez upotrebe imobilizacijskog okvira dobila je zeleno svjetlo od strane Američke agencije za hranu i lijekove (engl. FDA, Food and Drug Administration) kao sigurna i učinkovita metoda u liječenju esencijalnog tremora.

U kliničkoj studiji zabilježena ukupna stopa odgovora radiokirurški liječenih bolesnika iznosila je 83%. Kvaliteta života nakon 6 mjeseci značajno se popravila u 57% bolesnika (P = .001). Nakon godinu dana neurološke nuspojave stupnja 2 ili manje javile su se u 6% bolesnika i uglavnom su reverzibilne. Nisu zabilježene nuspojave stupnja 3 ili više (3). Kliničke studije i serije bolesnika izvještavaju o trajnom učinku liječenja, učinak je i dalje oko 83% nakon perioda praćenja od prosječno 7 godina (4).

 

    

1.      Song P, Zhang Y, Zha M, Yang Q, Ye X, Yi Q, Rudan I. The global prevalence of essential tremor, with emphasis on age and sex: A meta-analysis. J Glob Health. 2021 Apr 10;11:04028. doi: 10.7189/jogh.11.04028. PMID: 33880180; PMCID: PMC8035980.

2.      Ferreira JJ, Mestre TA, Lyons KE, Benito-León J, Tan EK, Abbruzzese G, Hallett M, Haubenberger D, Elble R, Deuschl G, on behalf of MDS Task Force on Tremor and the MDS Evidence Based Medicine Committee MDS Evidence-based review of treatments for essential tremor First published: 02 May 2019 https://doi.org/10.1002/mds.27700Citations: 94

3.    Khattab MH, Cmelak AJ, Sherry AD, Luo G, Wang L, Yu H, Hedera P, Phibbs FT, Lindsell CJ, Neimat J, Kirschner AN. Noninvasive Thalamotomy for Refractory Tremor by Frameless Radiosurgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2022 Jan 1;112(1):121-130. doi: 10.1016/j.ijrobp.2021.08.021. Epub 2021 Aug 25. PMID: 34454047

4.   Martínez-Moreno NE, Sahgal A, De Salles A, Hayashi M, Levivier M, Ma L, Paddick I, Régis J, Ryu S, Slotman BJ, Martínez-Álvarez R. Stereotactic radiosurgery for tremor: systematic review. J Neurosurg. 2018 Feb 1:1-12. doi: 10.3171/2017.8.JNS17749. Epub ahead of print. PMID: 29473775.

bl3

 

dd1

 

dd2

 

dd3

 

dd6

 

dd7