prof.dr.sc. Dragan Schwarz, dr.med., FACS

ravnatelj specijalne bolnice, specijalist kirurgije, subspecijalist digestivne i onkološke kirurgije

Biografija

Rođen 07.08.1966. godine u Sarajevu.

Oženjen, otac dvoje djece.

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

1992.-1999. – tijekom Domovinskog rata radio sam u ratnoj bolnici Vareš i u bolnici Dr. fra Mato Nikolić u Novoj Biloj.

1985.-2007. – više od 30 usavršavanja iz područja primjene informatičke i računalne tehnologije u kirurgiji

2003. – usavršavanje (FER Zagreb) u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području telemedicine i informatizacije zdravstva na domaćim i inozemnim projektima

2002. – znanstveni poslijediplomski studiji, Medicinski fakultet u Zagrebu (predavač)

2003. – zaposlen u kirurškoj klinici O.B. Sveti Duh u Zagrebu

2004. – obnašam dužnost pomoćnika ravnatelja O.B. Sveti Duh Zagreb

2004. – obnašam dužnost pomoćnika ministra u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

2007. – izabran sam u zvanje višeg asistenta iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2007. – obnašam dužnost državnog tajnika u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

2009. – izabran sam u zvanje docenta iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u sastavu Sveučilišta u Rijeci

2009. – izabran sam u zvanje docenta iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2009. – u radnom odnosu kao docent iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2013. – izabran sam u zvanje izvanrednog profesora iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2013. – u radnom odnosu kao profesor iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2013. – voditelj projekta – uspostava centra za robotiziranu radiokirurgiju Zagreb

2015. – specijalist uže specijalnosti digestivne (abdominalne) kirurgije

2015. – specijalist uže specijalnosti iz kirurške onkologije

 

ČLANSTVA:

2000.-2004. – član upravnog odbora društva za telemedicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru

2008.-2009. – član Nacionalnog vijeća za konkurentnost

Član Hrvatske liječničke komore

Član Hrvatskog društva za kirurgiju

Član Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo RH

Član Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora

Član Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Glazba, skijanje i čitanje

Edukacija

OBRAZOVANJE:

1995. – diplomirao na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu

1999. – završio znanstveni poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

1999. – usavršavanje iz laparoskopske kirurgije na Medicinskom fakultetu u Splitu

2002. – usavršavanje iz informatičkih sustav u medicini (Haidelberg – Waldorf)

2002. – položio specijalistički ispit iz kirurgije na klinici za kirurgiju Medicinskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2007. – obrana doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2007. – Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet u Zagrebu – Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet u Splitu – Certifikat – korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora

2014. – Suradnja s ustanovama na projektu (radiokirurgija):

– Zentrum fur Radiochirurgie und Prazisionsbestrahlung am Klinikum der J.W.Goethe – Universitat GmbH

– Göppingen RadioChirugicum GmbH , CyberKnife Suedwest

– Klinik Hirslanden, Zurich

– Abteilung Radioonkologie / CyberKnife

– European Cyberknife Center Munich

2015. – Subspecijalizacija iz digestivne (abdominalne) kirurgije

2015. – Subspecijalizacija iz onkološke kirurgije

Odjel

Subspecijalisti kirurške onkologije

Publikacije

OBJAVLJENI RADOVI I PUBLIKACIJE:

–  u domaćim časopisima i međunarodnim kongresima (22)

–  u stranim časopisima (11)

Current Contens CC 10 radova

– autor sam poglavlja o telekirurgiji u tri knjige koje je objavila Akademija medicinskih znanosti i  Medicinski fakultet u Zagrebu.

Nagrade

NAGRADE I PRIZNANJA:

Dobitnik sam Sveučilišne nagrade Univerziteta u Sarajevu “Hasan Brkić” za naučnoistraživački rad

Dobitnik sam nagrade Expertiza za promicanje projekta telemedicina (2002.)

Hrvatski informatički zbor – posebno priznanje za promicanje informatičke pismenosti u Hrvatskoj