Linearni akcelerator Varian Edge

Uz pomoć tehnologije za radiokiruršku ablaciju, Varian EDGE radiokirurški sustav predstavlja evoluciju u načinu pružanja napredne radiokirurgije.

Upoznajte Varian EDGE

Uz pomoć tehnologije za radiokiruršku ablaciju, Varian EDGE radiokirurški sustav predstavlja evoluciju u načinu pružanja napredne radiokirurgije. Korištenjem EDGE sustava klinike mogu tretirati veći broj pacijenata zbog brzine, preciznosti i usmjerenog planiranja koji je dio arhitekture sustava. Radiokirurški sustav EDGE je kompletno rješenje za preciznu radiokirurgiju cijelog tijela koje nudi alate za vrlo preciznu distribuciju doziranja za tumore u plućima, mozgu, kralježnici i drugim dijelovima tijela gdje je indicirano zračenje.

Sve više istraživanja ukazuje na prednosti korištenja visokih doza u malom broju tretmana.

Počevši od klasičnih neurokirurških ciljeva, stereotaktična radiokirurgija (SRS) napreduje u liječenju dijelova tijela koji prije nisu bili smatrani pogodnima za visokodozni, hipofrakcionacijski tretman.

Mogućnost preciznog liječenja ciljanim tretmanima i kontroliranje kretnji tumora ono je zbog čega radiokirurgija raste u popularnosti. Procjenjuje se da će se korištenje SRS-a za karcinome mozga u idućih 10 godina povećati za 108 posto te da će u tom periodu općenito korištenje SRS-a porasti za 93 posto, a korištenje SBRT-a (stereotaktične radioterapije tijela) za čak 144 posto. Ove brojke pokazuju da je liječnička struka prepoznala prednosti preciznog ciljanja tumora.

Jedan od glavnih aspekata EDGE radiokrirurgije je preciznost i točnost.

Calypso® Extracranial Tracking sustav

Calypso® sustav prati pacijentov tumor u stvarnom vremenu za intrakranijalne i ekstrakranijalne tretmane, precizno izračunavajući kretnje pacijenta u svih šest slobodnih smjerova te prateći kretnje disanja.

Veća doza manji broj programa

Integrirajući najvišu razinu doze (2400 MU u minuti) s neionizirajućim i izravnim vodstvom prema željenjom dijelu tijela u stvarnom vremenu, EDGE kirurzima nudi mogućnost lociranja tumora i korištenja visokofokusiranih tretmana u manjem broju sesija minimizirajući dozu kojoj je izloženo okolno zdravo tkivo.

Kao “sve-u-jedan” rješenje za radiokirurgiju, EDGE-ova arhitektura u stvarnom vremenu omogućuje visoku razinu sinkronizacije između tehnologija uzimanja prikaza, pozicioniranja pacijenta, upravljanja pozicijama za operaciju, oblikovanja zrake te samog zračenja. U nastojanjima da unaprijede radiokirurške tretmane, veliki broj svjetskih klinika koristi EDGE kako bi liječenje karcinoma doveli na novu razinu.

Submilimetarska preciznost

Svaka faza tretmana linearnim akceleratorom Varian EDGE obilježena je visokom razinom submilimetarske preciznosti. Kalibriran da se svakih 10 milisekundi pokreće provjera preciznosti, EDGE omogućuje da se tretmani provode uz maksimalnu sigurnost.Korištenje algoritama ekvivaletnih Monte Carlo standardu, posebno fini 2,5 milimetarski multi-leaf collimator listići za oblikovanje zrake, praćenje u stvarnom vremenu za izravnu lokalizaciju ciljanog područja i specifikacije zrake koje su u samom tehnološkom vrhu stavljaju EDGE u kategoriju za sebe.

Predstavljajući evoluciju klasične kirurgije, EDGE sadrži alate koji pomažu bržoj primjeni dok se u isto vrijeme minimizira doza koju prima okolno zdravo tkivo. U cilju brzog i preciznog obavljanja radiokirurških tretmana, EDGE integrira najveću razinu doze s neionizirajućim i izravnim vodstvom u stvarnom vremenu do željenog dijela tijela. Visoka razina doze dizajnirana je kako bi maksimizirala količinu radijacije u ciljano područje te u isto vrijeme minimizirala količinu vremena potrebnog za tretman.

Napredna automacija pomaže liječnicima pri vođenju i održavanju preciznosti za vrijeme pružanja tretmana kontinuirano prateći i prilagođavajući se pacijentovom položaju i kretnjama kako bi se smanjio rizik slanja doze u okolno zdravo tkivo.

Brzi tretmani

Koristeći najveću dozu u industriji (2400 MU u minuti), EDGE tretmani omogućavaju kratke vremenske periode potrebne za tretmane što poboljšava pacijentovu ugodu za vrijeme tretmana. Korištenje RapidArc radiokirurške tehnologije omogućava korištenje EDGE sustava za SRS i SBRT tretmane umjesto standardnog tretmana radioterapijom. Liječnici mogu koristiti precizno oblikovanu 3D distribuciju doze bilo prema jednoj leziji ili više metastaza za stereotaktičnu ablaciju inoperabilnih te visokorizičnih tumora.

RapidArc radiokirurgija, upogonjena Eclipse™ sustavom za planiranje tretmana, omogućava planiranje posebno za radiokirurške tretmane s automatskim alatima za ocrtavanje koji su jednostavni za korištenje.

Kao rezultat svega navedenog, brz i precizan tretman ne samo da pomaže pri poboljšanju razine ugode pacijenta za vrijeme tretmana smanjujući vrijeme samog tretmana, već može rezultirati i u sveukupno manjoj količini periferalne doze potrebne za tretman.

Digitalna arhitektura i automacija

EDGE-ova arhitektura u stvarnom vremena omogućava visoku razinu sinkronizacije između funkcionalne sposobnosti postolja, collimatora i ležaja. Racionalizacijom prikaza i pozicioniranja pacijenta, EDGE pruža veću fleksibilnost tretmana za liječenje širokog spektra slučajeva diljem tijela.

Varian EDGE – prikaz praćenja položaja pacijenta u stvarnom vremenu

Video file

Varian EDGE – prikaz praćenja disanja pacijenta u stvarnom vremenu

Video file
Varian Edge
Varian