• Potrebna je bolja dijagnostika od one dostupne u zdravstvenom sustavu
  • Indicirana je napredna radioterapija i radiokirurgija
  • Poliklinika ima tehnologiju koja omogućava praćenje učinka liječenja
  • Dostupne su nove terapijske mogućnosti kroz kliničke studije

Upoznajte  Varian Edge tehnologiju