Zraka nade

 

Hamag  Europski strukturni i investicijski fondovi EU

Opis projekta

Razmjeri pojavnosti i liječenje bolesti karcinoma postaju sve veći izazov zdravstvenih sustava u svijetu, a posebice u Republici Hrvatskoj koja ima zabrinjavajuće pokazatelje pojavnosti otkrivanja te ishoda liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma. Projektom će se provesti istraživanja koja bi trebala rezultirati uvođenjem inovativnih procesa u liječenju karcinoma i metastatskih bolesti te pružanjem novih i jedinstvenih usluga oboljelima. Projektom će biti nabavljena potrebna oprema te provedena istraživanja koja će liječenje karcinoma i metastatskih bolesti u području abdomena, na globalnoj razini postaviti na potpuno novu razinu u smislu učinkovitosti liječenja, trajanja i broja zahvata, kvalitete života pacijenata te ishod liječenja.  

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Uvedeni inovativni poslovni procesi i nove usluge na tržištu:

  • inovativna usluga 
  • povećanje privatnog ulaganja 

Razvijene nove kompetencije, ojačana tržišna konkurentnost te poboljšani ishodi liječenja karcinoma u RH i regiji:

  • porast zapošljavanja 

Ukupna vrijednost projekta: 53.787.514,08 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 29.556.498,48 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 10.08.2020. do 10.08.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Anita Kristanović, anita.kristanovic@radiochirurgia.hr


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Za više informacija posjetite www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost ustanove Specijalna bolnica Radiochirurgia Zagreb.