Zašto uputiti pacijenta u Radiochirurgiju Zagreb?

  • Potrebna je bolja dijagnostika od one dostupne u zdravstvenom sustavu
  • Indicirana je napredna radioterapija i radiokirurgija
  • Specijalna bolnica ima tehnologiju koja omogućava praćenje učinka liječenja
  • Dostupne su nove terapijske mogućnosti kroz kliničke studije

Radiochirurgia Zagreb

  

Upoznajte Varian Edge tehnologiju