Pluća

Pluća

Pluća 6

Bolesnica, rođena 1954.


Dijagnoza:

Adenoca mucinosum lobi sup pulm dex (2019.)

SABR pulmonis dex (13.3.2019.)

SABR pulmonis dex (9.4.2022.)

Nephrectomia lat dex propter policystosim (2005.)

Transplantatio renis (17.4.2007.)

Angina pectoris

 

pluća 6

 

pluća 6 2

 

pluća 6 3

 

pluća 6 4

 

Rezultat – 55 mjeseci nakon RK

Potpuni nestanak tretirane lezije