Stručni tim

Pulmolozi

PULMOLOG.

Akademik Miroslav Samaržija

Akademik Miroslav Samaržija

PULMOLOG.

Akademik Miroslav Samaržija

Rođen sam 1958. godine u Krasnu, općina Senj.

 

ŠKOLOVANJE:

Osnovnu školu i gimnaziju pohađao sam i završio u Zagrebu. Studirao sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao u ožujku 1985. godine s prosječnom ocjenom 4,67. Tijekom školske godine 1987/88. pohađao sam poslijediplomski studij iz nuklearne medicine te položio skupne ispite iz predmeta sadržanih u poslijediplomskim studijima iz nuklearne medicine i kardiologije. Time sam stekao uvjete za prihvaćanje teme doktorske disertacije pod naslovom “Nijema ishemija u bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda”. Doktorsku disertaciju obranio sam 1991. godine.

Specijalistički ispit iz interne medicine položio sam u ožujku 1996. godine, a subspecijalistički iz pulmologije u studenom 2003.

Pohađao sam i završio dva internacionalna i jedan domaći poslijediplomski tečaj:

– Eight postgraduate course on clinical cardiology of the International Society and Federation of Cardiology. Bled, Slovenija, 1987. godine.

– Handling of radiation accidents by emergency personnel, Oak Ridge, USA, 1990. godine.

– Poslijediplomski tečaj I kategorije iz torakalne radiologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994. godine.

Više puta bio sam na postdoktorskom stručnom usavršavanju u Americi (Columbia University, Harvard University, Mount Sinai Hospital) te u Austriji (AKH, Beč).

 

ZAPOSLENJA:

Od 1987.-1989. godine znanstveni pripravnik u Zavodu za nuklearnu medicinu KBC Rebro.

Od svibnja 1989.g. do travnja 1992. godine specijalizant nuklearne medicine u KBC Rebro.

Od travnja 1992.g. do ožujka 1996. godine specijalizant interne medicine u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.

Od 2001. do 2003. subspecijalizacija iz pulmologije.

Od ožujka 1996. godine zaposlen sam u Bolnici Jordanovac na Odjelu intenzivne i postintenzivne skrbi.

Od 2004. do 2010. zamjenik ravnatelja Bolnice za plućne bolesti Jordanovac.

2011.g. Pročelnik Zavoda za respiracijsku insuficijenciju i bolesti plućne cirkulacije te Predstojnik Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb.

Od 1998.g. u kumulativnom sam radnom odnosu u Katedri za Internu medicinu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013. g. izabran sam u zvanje redovitog profesora.

2006.g. izabran sam u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva. U svibnju 2016.g. izabran sam za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

 

ZNANSTVENA I STRUČNA AKTIVNOST:

Sudjelovao sam u više projekata Ministarstva znanosti te brojnim međunarodnim znanstvenim projektima.

2007-10g. glavni istraživač u projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom: Razvoj i izrada spiro – mobitela i sustava za spirometriju na daljinu. Istraživanje je zaštićeno patentom.

2009-12 g. glavni istraživač u projektu Study of Neoadjuvant Gemcitabine, Cisplatin, and Bevacizumab in Stage IIIA (N2) Non-Squamous Cell Non-Small Cell Lung Cancer, NIH Bethesda

2013.-2014.g. glavni istraživač u projektu “Prognostička I prediktivna uloga fibrinogena u bolesnika s malignim pleuralnim mezoteliomom” u suradnji s Medical University Vienna

2014.g. istraživač u projektu Hrvatske zaklade za znanost “Kateterska radiofrekventna pulmonarna denervacija u liječenju plućne hipertenzije”

2015.g. istraživač u projektu Hrvatske zaklade za znanost “Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti.

Aktivno sam sudjelovao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, te održao brojna pozvana predavanja u SAD-u i Europi. Objavio sam 203 znanstvena i stručna rada te kongresna priopćenja.

Predsjednik sam Hrvatskog torakalnog društva te član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, New York Academy of Sciences, European Respiratory Society, American Thoracic Society, European Society of Cardiology te SEEROG.

Pokretač sam i voditelj Programa transplantacije pluća koji se odvija u suradnji sa Sveučilišnom klinikom AKH u Beču.

 

NAGRADE:

Rektorova nagrada 1987. godine, Nagrada grada Zagreba 2014. godine

 

ODLIKOVANJA:

Odlikovan sam Spomenicom domovinske zahvalnosti te Redom Danice hrvatske s likom Katarine  Zrinske, za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb te promicanje društvenih vrednota.

 

Akademik Samaržija s poliklinikom Radiochirurgia Zagreb također surađuje putem svoje tvrtke CONSILIUM EXTRA d.o.o.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, SUBSPECIJALIST PULMOLOGIJE.

Izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr.med.

Izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr.med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, SUBSPECIJALIST PULMOLOGIJE.

Izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr.med.

Izv.prof.dr.sc. Marko Jakopović, dr.med., viši znanstveni suradnik

Rođen sam u Zagrebu gdje sam završio osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet u Zagrebu. Specijalizaciju iz interne medicine obavio sam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, te subspecijalizaciju iz pulmologije u Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Pohađao sam doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje sam i doktorirao 2007. Na mjesto izvanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Zagrebu izabran sam 2017. godine.

Pročelnik sam Zavoda za tumore pluća i sredoprsja Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb, te pomoćnik voditelja Doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Uže područje interesa su mi maligne bolesti toraksa te sam se iz torakalne onkologije usavršavao u institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Dio edukacije obavio sam u National Cancer Institute, Bethsesda, SAD. Do sada sam objavio više od sto znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima iz navedenog područja, te brojna poglavlja u knjigama. Pozvani sam predavač na domaćim i međunarodnim skupovima koji se bave malignim bolestima prsnog koša.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE. SUBSPECIJALIST PULMOLOG.

Dr. sc. Sonja Badovinac, dr.med.

Dr. sc. Sonja Badovinac, dr.med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE. SUBSPECIJALIST PULMOLOG.

Dr. sc. Sonja Badovinac, dr.med.

Rođena sam 1973. godine u Zagrebu.

 

Školovanje:

Osnovnu školu i gimnaziju pohađala sam i završila u Zagrebu.

Studirala sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1991. godine i diplomirala u lipnju 1998. godine s odličnim uspjehom. Stručni ispit položila sam 1999. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila sam u veljači 2010. godine, a subspecijalistički ispit iz uže specijalizacije pulmologije 2013. godine. Od 2012. godine profesionalno se usavršavam u području pulmološke invazivne dijagnostike. Pohađala  sam poslijediplomski studij «Biomedicina i zdravstvo» pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorirala 2016. godine.

 

Zaposlenja:

Od 1999. do 2005. godine zaposlena sam u tvrtki AstraZeneca Hrvatska kao članica Uprave na poziciji Direktorice Odjela za klinička ispitivanja, farmakovigilanciju i medicinska pitanja.

2005. godine zaposlena sam na Klinici za plućne bolesti Jordanovac kao specijalizant iz interne medicine.

Od 2010. do 2013. godine obavljala sam edukaciju iz uže specijalizacije iz pulmologije na Klinici za plućne bolesti Jordanovac.

Od 2010. godine do siječnja 2018. godine zaposlena sam kao odjelni liječnik na Odjelu za tumore pluća, Zavoda za tumore pluća i sredoprsja, Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb.

Od siječnja 2018. godine imenovana sam za vršitelja dužnosti Voditelja Odjela za bronhoskopiju i interventnu bronhoskopiju Klinike za plućne bolesti Jordanovac.

 

Znanstvena i stručna aktivnost:

Glavni predmet mog profesionalnog interesa su torakalna onkologija, invazivna pulmološka dijagnostika i interventna pulmologija.

Aktivno sam sudjelovala na nizu znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu u području interne medicine, pulmologije te torakalne onkologije. Do sada sam objavila 23 znanstvena ili stručna rada u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima, te više od 50 kongresnih priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

Članica sam Europskog respiratornog društva, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog torakalnog društva, te Hrvatskog pulmološkog društva.

Onkolozi

Prof. dr. sc. Fedor Šantek, dr. med.

Prof. dr. sc. Fedor Šantek, dr. med.

Prof. dr. sc. Fedor Šantek, dr. med.

Onkologija KBC REBRO, onkolog, redovni Profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Šantek s poliklinikom Radiochirurgia Zagreb surađuje i putem svoje tvrtke OPINIO ALTERA, podružnicom GRAMORE d.o.o. koja se bavi posredovanjem u povezivanju pacijenata i liječnika s ciljem pružanja usluga medicinske dijagnostike i liječenja.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, UŽI SPECIJALIST INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med.

Prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, UŽI SPECIJALIST INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med.

Radni vijek provodi u Klinici za tumore, Odjel internističke onkologije. Profesionalni interes usmjeren je prema liječenju raka dojke i debelog crijeva te očuvanju kvalitete života onkoloških bolesnika.

Aktivni sudionik i predavač na domaćim i međunarodnim skupovima, radionicama, tečajevima i sastancima. Autor publikacija u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim časopisima.

Glavni istraživač i suistraživač u kliničkim studijama iz područja liječenja raka dojke i debeloga crijeva. Aktivno sudjeluje u razvoju onkološkog ljekarništva. Sudjeluje u dodiplomskoj (Ljekarnička skrb onkološkog bolesnika i Farmakoterapija u onkologiji i hematologiji) i poslijediplomskoj (specijalistički studij Kliničke farmacije) nastavi na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu, gostujući profesor na dodiplomskoj nastavi na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu (onkološko ljekarništvo), poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu (internistička onkologija).

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, UŽI SPECIJALIST INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.

Prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, UŽI SPECIJALIST INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.

Dr. sc. Damir Vrbanec rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovno obrazovanje i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio poslijediplomski studij iz biomedicine. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1984. u KB “Sestre Milosrdnice”. Od 1985. godine do 1989.godine radi kao specijalist interne medicine na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KB “Sestre Milosrdnice”.

Od 1987.-1989. godine boravi kao stipendist Zaklade “Aleksandar von Humboldt” u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu i radi u laboratoriju za eksperimentalnu medicinu te na odjelu internističke onkologije. U istoj bolnici boravi također kao Humboldtov stipendist 1994.godine.

Od 1989.radi na Klinici za patofiziologiju KBC Rebro. Iste je godine izabran u zvanje asistenta. Od 1997.godine obnaša funkciju pročelnika kliničkog odjela. Godine 1998. priznat mu je status užeg specijaliste iz internističke onkologije. Godine 1993. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od 1998.godine izvanredni je profesor Medicinskog fakulteta. Od 2010. godine redovni je profesor. Godine 2002. postaje pročelnikom Zavoda za internističku onkologiju Klinike za onkologiju KBC Zagreb te tu funkciju obavlja i danas. Predsjednik je Hrvatskog društva za internističku onkologiju Liječničkog zbora i koordinator je i voditelj specijalističkog usavršavanja iz internističke onkologije pri Ministarstvu zdravlja RH.

Stručni rad  vezan mu je za onkologiju,kako kliničku tako i eksperimentalnu,ponajprije zloćudne tumorske bolesti dojke i zloćudne tumore probavnog trakta. Sudjeluje u svim oblicima dodiplomske i poslijediplomske nastave, odnosno doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj kolegija Onkološko ljekarništvo u okviru specijalističkog studija i specijalizacije iz Kliničke farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

ČLANSTVO U STRUČNIM I ZNANSTVENIM UDRUGAMA:

Član Hrvatskog liječničkog zbora i Kluba hrvatskih humboldtovaca.

Prvi Predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a.

Punopravni član Europskog udruženja medicinske onkologije (ESMO – European Society for Medical Oncology) te Europskog koledža iz onkologije pri Europskoj onkološkoj školi u Milanu (European College of Oncology – European School of Oncology – ESO).

Član američkog društva za kliničku onkologiju /ASCO.

Član znanstvenog savjeta COCOG-a (Central European Cooperative Oncology Group) (Beč-Austrija), te EORTC Breast Cancer Group (Brussels-Belgija).

Član Upravnog odbora SEEROGa /South Eastern European Research Oncology Group.

Član. Uredničkog odbora časopisa MEMO /Magazine of European Medical Oncology / Springer Verlag.

 

VOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA:

Od 1996-2006.godine voditelj znanstveno-istraživačkih projekata pri Ministarstvu znanosti i tehnologije te savjetnik na više drugih projekata.

Od 2007. godine voditelje projekta: “Karcinom dojke- molekularne, genetske i kliničke karakteristike” br. 108-1080058-0046) Ministarstva znanosti RH.

Voditelj znanstvenog programa: “Prediktivni i prognostički značaj molekularnih biljega solidnih tumora” Ministarstva znanosti RH.

Urolozi

SPECIJALIST UROLOGIJE, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE. VIŠI ZNANSTVENI SURADNIK.

Prim. dr. sc. Goran Štimac, dr. med.

Prim. dr. sc. Goran Štimac, dr. med.

SPECIJALIST UROLOGIJE, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE. VIŠI ZNANSTVENI SURADNIK.

Prim. dr. sc. Goran Štimac, dr. med.

Rođen 1971. godine u Sisku gdje je stekao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

 

 

Živi u Zagrebu. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

OBRAZOVANJE I PROFESIONALNA KARIJERA:

1996. – diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1996.-1999. – stažiranje i sekundarijat na odjelu kirurgije, OB “Dr. Ivo Pedišić”, Sisak

2004. – specijalistički ispit iz urologije na Klinici za urologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sada radi kao specijalist urolog, redovito zaposlen na Klinici za urologiju KBC-a „Sestre milosrdnice“, Zagreb

2006. – završio znanstveni poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2006. – akademski stupanj magistra znanosti, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon obranjenog znanstvenog magistarskog rada pod nazivom “Učinak opsega i karaktera upale u bioptičkom materijalu prostate na iznose ukupnog PSA i postotak slobodnog PSA u bolesnika bez klinički detektabilnog karcinoma prostate” .

2010. – obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Detekcija karcinoma prostate u ponovljenoj biopsiji na osnovi pojavnosti proliferativne upalne atrofije u inicijalnoj biopsiji prostate“ te mu je dodijeljen stupanj doktora znanosti u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana urologija pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2011. – znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2012. – znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2013. – subspecijalist iz uže specijalnosti urologije – urološke onkologije

2014. – naziv primarijus

2014. – mentor je u izradi doktorske disertacije iz urologije na Medicinskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2015. – mentor je u provođenju uže specijalizacije iz urološke onkologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2016. – subspecijalizacija iz uže specijalnosti urologije – urolitijaza

Od prosinca 2010. član je Stručne radne grupe “ISKRA” Ministarstva zdravstva za izradu nacionalnih smjernica za liječenje prostatitisa. Njeguje dugogodišnju znanstvenu i stručnu suradnju s prof. Škerk (Centar za urogenitalne infekcije KB “Fran Mihaljević”) u sklopu projekta o liječenju i dijagnostici sindroma prostatitisa.

Od akademske godine 2012./2013. kao redovni predavač sudjeluje u nastavi na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz infektologije u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klinike za infektologiju KB „Fran Mihaljević“.

Najvažnijim stručnim i znanstvenim publikacijama kojima je pridonio struci upravo su publikacije iz područja urološke onkologije. Sudjeluje aktivno na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima te ima više od 60 radova objavljenih u domaćim i stranim znanstvenim časopisima to više od 90 kongresnih priopćenja. Njegovi radovi su citirani više od stotinu puta (izvor: Web of Science)

Znanstveni i stručni interesi su mu endoskopska i rekonstruktivna kirurgija te urološka onkologija i kirurgija, s posebnim naglaskom na ranu dijagnostiku i kirurško liječenje karcinoma prostate. U svakodnevnom radu na klinici aktivno sudjeluje u edukaciji mladih liječnika, specijalizanata iz urologije. Trenutno obnaša dužnost pročelnika Kliničke jedinice – operacijski blok na Klinici za urologiju, KBC “Sestre milosrdnice”.

 

OBJAVLJENI RADOVI I KONGRESNA PRIOPĆENJA:

Radovi citirani u Current Contents (CC): 13

Radovi citirani u IM, EMBASE, SCI, EM: 46

Kongresna priopćenja i sažeci: 92

Popis publikacija: https://www.researchgate.net/profile/Goran_Stimac/publications

 

GOSTOVANJA I EDUKACIJA U CENTRIMA IZVRSNOSTI:

2007. – tečaj iz laparoskopske urološke kirurgije kod prim. dr. sc. Nade Vodopije na urološkom odjelu u bolnici Slovenj Gradec, Slovenija

2008. – tečaj iz laparoskopske kirurgije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

2011. – napredni tečaj iz laparoskopske i endourološke kirurgije u Sveučilišnoj klinici AKH u Beču kod prof. Marbergera i prof. Klinglera

2013. – napredni edukacijski program minimalno invazivne endoskopske kirurgije u liječenju urolitijaze u Sveučilišnoj bolnici “Tenon” u Parizu pod mentorstvom prof. Traxera i prof. de la Rosettea

 

SUDJELOVANJA U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA:

Aktivni je istraživač i sudjelovao je registriran pod matičnim brojem 287593 u dva znanstvena projekta Hrvatske zaklade za znanost iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva:

1. Dijagnostika i liječenje bolesnika sa sindromom prostatitisa (voditelj prof. Višnja Škerk) (šifra projekta: 143-1080002-0050);

2. Promjene bubrežnih arterija u bolesnika s karcinomom bubrega (voditelj: prof. Mladen Belicza) (šifra projekta: 134-0000000-3381).

 

ČLANSTVA I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA:

– Hrvatsko urološko društvo

– Hrvatski liječnički zbor

– Hrvatska liječnička komora

– EAU (European association of Urology)

– SIU (Société Internationale d’Urologie)

– Član izvršnog odbora Hrvatskog udruženja za urogenitalne i spolno prenosive infekcije

– Član Stručne radne grupe “ISKRA” Ministarstva zdravstva za izradu nacionalnih smjernica za liječenje prostatitisa

– Član Savjetodavnog odbora za srednjoeuropske kongrese EAU (EAU Advisory Board for Central European Meetings)

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Digitalna fotografija (iStockPhoto/Getty Images/Exclusive contributor), planinarenje, glazba

SPECIJALIST UROLOG, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Ognjen Kraus, dr. med.

Prof. dr. sc. Ognjen Kraus, dr. med.

SPECIJALIST UROLOG, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Ognjen Kraus, dr. med.

Rođen 04. listopada 1945 godine u Zagrebu.

 

1964. god. – maturirao u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu

1971. god. – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1976. god. – stekao zvanje magistra biomedicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu

1977. god. – položio specijalistički ispit iz urologije

1981. god. – stekao zvanje doktora znanosti obranivši doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Sveučilišta u Zagrebu

1985. god. – habilitirao i stekao zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1986. god. – znanstveni suradnik

1989. god. – primarijat

1992. god. – viši znanstveni suradnik.

1993. god. – zvanje izvanrednog profesora fakulteta.

2005. god. – znanstveni savjetnik

2007. god. do danas – vanjski suradnik poliklinike Aviva

2008. god. – subspecijalizacija iz urološke onkologije

2011. god. – suosnivač CEM (Centar za ekspertnu medicinu), Voćarska 14

 

Klinika za urologiju KBC-a “Sestre milosrdnice”:

1977.-2010. god. – vodio odsjek iz dječje urologije

1992. god. – voditelj odjela za kiruršku i rekonstruktivnu urologiju

2000.-2010. god. – predstojnik Klinike za urologiju KBC-a “Sestre milosrdnice”

 

ČLAN:

– Hrvatskog urološkog društva (HUD)

– Hrvatskog društva za intenzivno liječenje

– Europskog urološkog udruženja (EAU)

– Internacionalnog udruženja urologa (SIU)

– 2000.-2011. voditelj referalnog centra za bolesti prostate Ministarstva zdravstva RH

– 2001.-2005. god. predsjednik povjerenstva Ministarstva zdravstva RH za urologiju

– 2004.-2011. god. član borda Srednjoeuropskog urološkog udruženja (CEM)

– 2008. – voditelj grupe nacionalnih smjernica za liječenje prostatitisa pri MZ RH

 

– 2001. god. dodijeljena Plaketa grada Zagreba kao liječniku za humanost

 

USAVRŠAVANJE:

1978. god. – Institute of  Urologyu, London, Engleska

1982. god. – L’ hospital Trousseau, Pariz, Francuska

1987. god. – Hradec Kralove,  Čehoslovačka.

1989. god. – Medicinski fakultet Semmelweiss, Budimpešta, Mađarska

1990. god. – Institute of Urology, London, Engleska

Uža specijalnost mog rada je dječja urologija, rekonstrukcijska kirurgija, kirurgija uretre, radikalni operativni zahvati iz urološke onkologije.

Sudjelovao sam aktivno na mnogim urološkim kongresima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Organizirao i bio član organizacijskim odbora mnogih međunarodnih i domaćih kongresa, simpozija kao i Srednje europski kongres urologa u Zagreb 2007. godine.

Objavio sam više od 150 znanstvenih i stručnih radova i kongresnih priopćenja u nacionalnim i međunarodnim časopisima od čega je 25 objavljeno u časopisima koji se citiraju u CC.

Sudjelovao u nekoliko nacionalnih i internacionalnih znanstvenih projekata.

SPECIJALIST UROLOG, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Pero Bokarica, dr. med.

Prim. dr. sc. Pero Bokarica, dr. med.

SPECIJALIST UROLOG, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Pero Bokarica, dr. med.

Specijalist urolog, subspecijalist urološke onkologije.

Rođen 1971. godine u Dubrovniku gdje je stekao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Živi u Zagrebu. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

OBRAZOVANJE I PROFESIONALNA KARIJERA:

1996. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1996.-1997. stažiranje u KBC Sestre Milosrdnice

1998.-2000. liječnik opće medicine u DZ Novi Zagreb

2000.-2005. specijalizacija iz urologije na Zavodu za urologiju KB Sveti Duh

2004. završio znanstveni poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2005. specijalistički ispit iz urologije na Klinici za urologiju, KBC Rebro, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i sada radi kao specijalist urolog, redovito zaposlen na Zavodu za urologiju KB Sveti Duh, Zagreb

2010. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Značaj preoperativnih vrijednosti koncentracije spermija i ukupnog broja progresivno pokretnih spermija u procjeni uspješnosti varikocelektomije“ te mu je dodijeljen stupanj doktora znanosti u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana urologija pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2017. subspecijalist iz uže specijalnosti urologije – urološke onkologije

2017. naziv primarijus

2014. mentor je dvojici specijalizanata iz urologije na Zavodu za urologiju KB Sveti Duh

2017. voditelj Jedinice za nefrolitijazu, endourologiju i uroginekologiju Zavoda za urologiju KB Sveti Duh

Najvažnijim stručnim i znanstvenim publikacijama kojima je pridonio struci upravo su publikacije iz područja urološke onkologije i andrologije. Znanstveni radovi o Peyronievoj bolesti citirani su u svjetskim urološkim udžbenicima i potvrđeni su kao dio algoritma i smjernica za odabir operativnog liječenja Peyronieve bolesti. Sudjeluje aktivno na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima te ima značajan broj radova objavljenih u domaćim i stranim znanstvenim časopisima te značajan broj kongresnih priopćenja.

Znanstveni i stručni interesi su mu rekonstruktivna kirurgija te urološka onkologija i kirurgija, s posebnim naglaskom na ranu dijagnostiku i kirurško liječenje karcinoma mokraćnog mjehura i karcinoma prostate. U svakodnevnom radu na klinici aktivno sudjeluje u edukaciji mladih liječnika, specijalizanata iz urologije. Trenutno obnaša dužnost pročelnika jedinice za nefrolitijazu, endourologiju i uroginekologiju na Zavodu za urologiju, KB Sveti Duh.

 

GOSTOVANJA I EDUKACIJA U CENTRIMA IZVRSNOSTI:

2002. Klinika za urologiju Mönchendglasbach, Njemačka

2005. Intensive course in laparoscopic urological surgery- EITS/IRCAD, Strasbourg, Francuska, pod mentorstvom prof. Thierry Piéchauda

2006. Tečaj iz laparoskopske urološke kirurgije kod prim. dr.sc. Nade Vodopije na urološkom odjelu u bolnici Slovenj Gradec, Slovenija.

 

ČLANSTVA I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA:

– Hrvatsko urološko društvo

– Hrvatski liječnički zbor

– Hrvatska liječnička komora

– EAU (European association of Urology)

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Fitness, rekreativno trčanje, glazba

Ginekolozi

SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE, SUBSPECIJALIST GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE.

Doc. dr. sc. Goran Vujić, dr. med.

Doc. dr. sc. Goran Vujić, dr. med.

SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE, SUBSPECIJALIST GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE.

Doc. dr. sc. Goran Vujić, dr. med.

Pročelnik Zavoda za ginekološku onkologiju (ZGO) Klinike za ženske bolesti i porode KBC Zagreb. 

Zavod za ginekološku onkologiju je ujedno i Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje preinvazivnih lezija stidnice, rodnice i vrata maternice, zloćudnih novotvorina stidnice i jajnika. ZGO je najveća ginekološka onkološka institucija u Republici Hrvatskoj u kojoj se provodi dijagnostika, liječenje svih vrsta zloćudnih ginekoloških bolesti u žena te je i najveća nastavna baza u edukaciji ginekoloških onkologa. 
U ZGO se provode najmodernije metode u kirurškom, kemoterapijskom i radioterapijskom liječenju zloćudnih bolesti ginekološkog trakta. U ZGO-e se godišnje liječi više od 50% svih oboljelih od ginekološkog raka prema najnovijim svjetskim smjernicama. 

 • voditelj ginekološko-onkološkog Konzilija ZGO
 • član Konzilija za očuvanje plodnosti oboljelih od ginekološkog raka
 • subspecijalistička - ekspertna djelatnost 
 • kirurška djelatnost
 • radikalna i supraradikalna citoreduktivna kirurgija raka jajnika
 • radikalne operacije stidnice s ingvinofemoralnom limfadenektomijom
 • radikalne operacije raka vrata maternice tip Rutledge I-III sa zdjeličnom i/ili paraaortalnom limfadenektomijom
 • radikalne operacije raka tijela maternice sa zdjeličnom i/ili paraaortalnom limfadenektomijom
 • fertility-sparing kirurgija u mladih žena u reproduktivno doba oboljelih od ginekološkog raka u cilju očuvanja reproduktivne sposobnosti

    

Obrazovanje

1990. doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

27.05.2002. položio stručni ispit nakon provedenog staža za liječnika pripravnika

21.10.2007. položio specijalistički ispit; specijalist ginekologije i opstetricije, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode

2008. subspecijalist uže specijalnosti ginekološke onkologije, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode

 

Radno iskustvo

1990. - 1991. Dom zdravlja Trnje – pripravnički staž

18.09.1991. - 31.03.1994. Hrvatske Oružane snage-djelatni bojnik zdravstvene struke

1994. - 1999. na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije u Klinici za ženske bolesti i porode

2000. - 2002 . privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika IVF

2002. - specijalist iz ginekologije i opstetricije u Klinici za ženske bolesti i porode pri Zavodu za ginekološku onkologiju

2008. subspecijalist uže specijalnosti ginekološke onkologije, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode

2011. voditelj odjela za radikalnu ginekološku onkološku kirurgiju u Zavodu za ginekološku onkologiju

2016. v.d. Pročelnik Zavoda za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb

 

Akademski stupnjevi

2005. asistent na Katedri za ginekologiju i opstetriciju, Medicinskog fakulteta u Zagrebu

14.12.2007. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Prognostička vrijednost angiogeneze i sadržaja DNA tumorskih stanica bolesnica sa seroznim rakom jajnika" te stekao akademski stupanj Doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2008. viši asistent na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.05.2009. godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2011. izabran u nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu

 

Znanstveni radovi indeksirani u Current Contensu

1. Vujić G, Ćorušić A; Babić D, Ilić-Forko D, Barišić D, Pavičić D, Kovačević S. Use of transvaginal sonography in evaluation of endometrial abnormalities. 7th Biennial Meeting of the International gynecologic cancer society 1999. pg.167-169, Monduzzi editore; International Proceedings Division.

2. Ćorušić A, Babić D, Ilić-Forko D, Barišić D, Vujić G Jukić S, Kos M, Nola M, Bagovi D. Analysis of some prognostic parameters in patients with invasive cervical carcinoma in relation to the modality of treatment. 7th Biennial Meeting of the International gynecologic cancer society. 1999 pg 367-370 Monduzzi editore; International Proceedings Division.

3. Vujić G, Knez AJ, Stefanović VD, Despot V, Efficasy of oraly applied capsules for bacterial vaginosis and other vaginal infections: a double-blind randomised, placebo controlled study, Europian Journal of obstetrics and gynecology and reproductive biology. Vol. 168;1 (75-79) May 2013.

4. Ćorušić A, Barišić D, Plavec A, Planionić P, Škrgatić L, Vujić G, Herman M, Laparovaginal surgery in cervical cancer-Croatian experience. Collegium antropologicum; Vol. 31 suppl 2 (147-154), Apr 2007.

5. Juras J, Ivanišević M, Orešković S, Mihaljević S, Vujić G, Successful delivery of fetus with fetal inherited trombophilia after two fetal deaths; Collegium antropologicum, Vol. 37; 4 (1353-1355), Dec 2013.

6. Čehić E, Kasum M, Šimunić V, Orešković S, Vujić G, Grgić F, Fertility in men with spinal cord injury, Gynecological endocrinology. Vol. 32, 12 (937-941), 2016.

7. Ćorušić A, Babić D, Zekan J, Mutvar A, Planinić P, Lešin J, Vujić G, Matković V, Safety of sentinel node biopsy in vulvar cancer figo staging IB-II, Int Journal og gynecological cancer. 21S3(12 Wolters Kluwer), 2011.S907-S907.

 

Znanstveni radovi indeksirani u SCI-EXP

1. Vujić G, Šimunić V, Gašparović V. Moderate and severe ovarian hyperstimulation syndrome in IVF. Neurologia Croatica 2000; Vol.49 (Supl. 1): str 109-119.(Indexirano u Excerpta Medica)

2. Kasum M, Orešković S, Franulić D, Čehić E, Vujić G. Current medical strategies in prevention of ovarian hyperstimulation syndrome, Acta Clinica Croatica. Vol 56, 1 (133-142), 2017.

3. Ćorušić, D. Barišić, A. Plavec, P. Planinić, L. Škrgatić, G. Vujić, M. Herman. Laparovaginal surgery in Cervical Cancer: A Croatian experience. Coll. Antropol. 31 (2007)Suppl.2:147-154.

 

Znanstveni radovi indeksirani u SCOPUS

1. Ćorušić A, Babić D, Barišić D,Žagar A,Jukić S, Ilić Forko J, Vujić G,Ljubojević N. Analysis of some prognostic parameters in patients with invasive cervical carcinoma treated by radical surgery in 8th IGCS, Meeting of the International gynecologic cancer society, Buenos Aires. 2000 pg 85-89. Monduzzi editore; International Proceedings Division.

2. Vujić G. Chlamydia trachomatis i novotvorine ženskog spolnog sustava. Medicus 2003; Vol12 (2):str 1-3. 

3. Stanimirović A., Vujić G. Gonoreja danas. Medicus 2009;Vol 18,No 1, 111-116. 

4. Višnja M, Lide Škalec S, Hajredini A, Ćorušić A, Zekan J, Folnović D, Vujić G. Liječenje raka jajnika Paclitaxelom. Naši rezultati. Gynaecol Perinatol 2003; 12(2): str. 69-71 

5. Pavan Jukić D, Lide Škalec S, Ćorušić A, Vujić G, Štajcer Ž. Thromboembolic complications in oncologic patients. Gynecol Perinat 2004;13(1):str. 20-23. 

6. Lešin J, Zlopaša G, Plavec A, Aleksandrova A, Vujić G, Angiogenesis in malignancies, Medicus 2008;17(1), pp 143-148. Vujić G. Oralna kontracepcija i karcinom dojke.  Medix 2003; broj 46/47: str 170-173.  

7. Planinić P,Ćorušić A, Vujić G, Lešin J, Babić D, Škrgatić L, Lovrić Gršić H, Lymph node mapping and sentinel node detection in patients with early cervical cancer (FIGO IA2-IIA1) Abstracts of 18th ESGO, 2013, ISSN 1525-1438.

8. Lešin J,babić D, Ilić-Forko J, Ćorušić A, Vujić G, Babić I, Planinić P, Značenje angiogeneze i tipa HPV za terapiju i prognozu invazivnog raka vrata maternice, Gynecol Perinatol (1330-0091)16(2007);141-141

9. Ćorušić A, Vujić G, Lešin J, Planinić P, Matković V, Radošević V, Kirurško liječenje karcinoma materničnog vrata, Ginecol Perinatol (1330-0091)20(2011)1;98-103

10. Vujić G. Hormonsko nadomjesno liječenje u žena oboljelih od raka genitalnog sustava i raka dojke. Medix  2003; broj 50: str 54-56. (Indeks medicus)

11. Huderer-Đurić K, Bednjanec M, Vujić G,Suchanek E. Serum 3 alpha-androstanediol-glucuronide is elevated in hirsute women with polycistic ovary syndrome, 14th IFCC-FESCC Europian Congress of Clinical Chemistry and Laboratory  Medicine, Clin Chem Lab Med 2001;39, Special supplement pp. S441-S448

 

Integrirani radovi koji  nisu indeksirani u međunarodnim publikacijama

1. Vujić G. Liječenje neplodnosti metodama medicinski pomognute oplodnje. Medix 2001; broj 36: str 88-93.(Biomedicina Croatica)

2. Vujić G. Menopauza i hormonsko nadomjesno liječenje. Medix 2001; broj 37/38: str 129-133. (Biomedicina Croatica)

3. Vujić G. Sindrom policističnih jajnika-novije spoznaje. Medix 2001; broj 39: str 96-109. (Biomedicina Croatica)

4. Vujić G. Oralna kontracepcija i karcinom dojke. Medix 2003; broj 46/47: str 170-173. (Biomedicina Croatica)

5. Vujić G. Hormonsko nadomjesno liječenje u žena oboljelih od raka genitalnog sustava i raka dojke. Medix 2003; broj 50: str 54-56. (Biomedicina Croatica)

6.Vujić G. Karcinom cerviksa. Medix 2004; broj 52: (Biomedicina Croatica)

7. Vujić Goran. Hormonska kontracepcija i bolesti dojke: V Šimunić i sur. Kontracepcija i reprodukcijsko zdravlje, FotoSoft d.o.o., Zagreb, 2002, str. 157-163

8. Vujić G. Sustav upravljanja kvalitetom (DIN EN ISO 9001). Ginekološka endokrinologija Humana reprodukcija Menopauza. Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju Zagreb 2001;3: str.15-20

9. Šimunić V, Vujić G. Indukcija ovulacije Klomifenom. Ginekološka endokrinologija Humana reprodukcija Menopauza. Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju Zagreb 2001;4:str. 5-10.

 

Aktivno sudjelovanje u provedbi znanstvenih projekata

1. TOPDOC (Treatment of peritoneal disease in ovarian cancer)
Glavni istraživač: M. Ravic MD ph; (ANTISOMA; West House Hanger Lane Ealing, London W53QR, UK)
Glavni istraživač za Hrvatsku Doc. dr. Ante Ćorušić.
Projekt odobren od strane Ministarstva zdravstva RH i Etičkog povjerenstva KBC «Zagreb».

2. Uloga biokemijskih markera u težini i tijeku preeklampsije
Glavni istraživač Doc. dr. sc. Vesna Elveđi Gašparović
Medicinski fakultet u Zagrebu
Broj:380-59-10106-18-111/19
Klasa:641-01/18-08/01

 

Tečajevi trajne izobrazbe

•    Poslijediplomski tečaj I kategorije iz humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije, 2001. godine u Zagrebu

•    9th International basic and advanced course on gynecological endoscopic surgery, 2002. godine u Ljubljani

•    The second Europian-American intensive course in clinical and forensic genetics, 2001. godine u Dubrovniku

•    ESCHRE course in reproductive endocrinology, 2001. godine u Ateni

•    Poslijediplomski tečaj I kategorije iz ginekološke onkologije, 2004. i 2006. godine. u Zagrebu

 

Nastavna djelatnost

1. Poslijediplomski tečaj o ginekološkoj endokrinologiji i humanoj reprodukciji : "Estetska ginekološka endokrinologija, Andropauza, Antiaging terapija" Zagreb 21. travnja - 3. svibnja 2001. Poslijediplomski tečaj I kategorije. Voditelj prof. dr. V. Šimunić.

2. Poslijediplomski studij iz hitne medicine školske godine; Medicinski fakultet u Zagrebu; s temom: "Hitna stanja u ginekologiji (Grav EU, akutni abdomen, disfunkcijska krvarenja, abdominalna trudnoća)". I hitna stanja u ginekološkoj onkologiji.

3. Visoka medicinska škola;2002.-2004. za predmet Ginekologija i opstetricija predavanja na teme: "Rak vrata maternice", "Rak trupa maternice". Voditelj Doc. dr. N. Ljubojević.

4. Poslijediplomski tečaj o ginekološkoj endokrinologiji i humanoj reprodukciji : "Hormoni i genitalni rak" Zagreb 3.-5. lipnja 2004. Poslijediplomski tečaj I kategorije. Voditelj prof. dr. V. Šimunić.

5. Seminari u sklopu studentskog turnusa na teme "Preinvazivne bolesti vrata maternice" od 2005. godine do danas.

6. Predavač na dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi iz Ginekologije i opstetricije.

7. Mentor, edukator i ispitivač u sklopu subspecijalističkog studija iz ginekološke onkologije.

 

Tekstovi u udžbenicima i ostalim nastavnim sadržajima

1. Šprem M. Vujić G Župić T. Gestacijska trofoblastička bolest, Ginekološka onkologija-udžbenik, Medicinska naklada; Zagreb 2005. godine, str. 285.-293.

2. Vujić G. Estetska ginekološka endokrinologija. Knjiga predavanja, Poslijediplomski tečaj I kategorije o ginekološkoj endokrinologiji i humanoj reprodukciji, Zagreb 21. travnja - 3. svibnja 2001. Poslijediplomski tečaj I kategorije. Voditelj prof. dr. V. Šimunić.

3. Vujić G. Andropauza. Knjiga predavanja, Poslijediplomski tečaj I kategorije o ginekološkoj endokrinologiji i humanoj reprodukciji, 21. travnja - 3. svibnja 2001. Poslijediplomski tečaj I kategorije. Voditelj prof. dr. V. Šimunić.

4. Vujić G. Antiaging terapija, Knjiga predavanja, Poslijediplomski tečaj I kategorije o ginekološkoj endokrinologiji i humanoj reprodukciji, 21. travnja - 3. svibnja 2001. Poslijediplomski tečaj I kategorije. Voditelj prof. dr. V. Šimunić.

5. Vujić G. Hormoni i genitalni rak, Knjiga predavanja, Poslijediplomski tečaj iz ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije, 3. - 5. lipnja 2004. Poslijediplomski tečaj I kategorije. Voditelj V. Šimunić.

6. Šimunić V, Vujić G. Disfunkcijska krvarenja iz maternice-endokrinologija, dijagnostika i liječenje. U: Šimunić V. i sur., Humana reprodukcija Ginekološka endokrinologija Klimakterij i postmenopauza, Litograf, Zagreb, 1999., str. 27.-37.

7. Vujić G, Kontracepcija i bolesti dojke, V. Šimunić i sur. Kontracepcija i reprodukcijsko zdravlje, Zagreb 2002., Fotosoft d.o.o.

 

Rad u stručnim i znanstvenim društvima

 • Član Hrvatske liječničke komore (HLK) i Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)
 • Tajnik Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, Hrvatskog liječničkog zbora od 2000.-2004. godine.
 • Tajnik Udruge za borbu protiv ginekološkog raka i voditelj ogranka-Zagreb od 2003. godine.
 • Član upravnog vijeća Hrvatskog društva za ginekološku onkologiju od 2008. godine
 • Član Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i Hrvatskog društva za menopauzu, Hrvatskog liječničkog zbora od 2000. godine.
 • Član uredništva časopisa Ginekološka endokrinologija, humana reprodukcija i menopauza, u izdanju Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju te Hrvatskog društva za menopauzu od 2000.-2003. godine
 • Član Organizacijskih odbora na domaćim i međunarodnim skupovima

 

Aktivno sudjelovanje na domaćim i kongresima s međunarodnim sudjelovanjem

1. Vujić G. Transvaginalni ultrazvuk u dijagnostici abnormalnosti endometrija. 2. Hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Dubrovnik, Croatia, 13. studenog 1998.

2. Šimunić V; Vujić G. Disfunkcijska krvarenja iz maternice-endokrinologija, dijagnostika i liječenje, II. Hrvatski kongres o fertilitetu, sterilitetu i ginekološkoj endokrinologiji, 30. rujan - 3. listopada 1999.,27-37

3. Vujić G, Ćorušić A, Babić D, Ilić-Forko D, Barišić D, Pavičić D,. Use of transvaginal sonography in evaluation of endometrial abnormalities. 7th Biennial Meeting of the International gynecologic cancer society –1999.

4. Vujić G. Polycistic ovarian syndroma. X. Congres on ultrasound in obstetrics and gynaecology. Zagreb 2000. godine.

5. Ćorušić A, Babić D,Tadin I, Barišić D, Žagar A, Jukić S, Vujić G, Ljubojević N. Analysis of some prognostic parameters in patients with invasive cervical carcinoma treated by radical surgery. Gynecologic Oncology issues in the 8th IGCS meeting of Buenos Aires-2001. 

6. Huderer-Đurić K, Bednjanec M, Vujić G, Suchanek E. 14th IFCC-FESCC Europian Congress of Clinical Chemistry and Laboratory  Medicine, Clin Chem Lab Med 2001;39, Special supplement pp S441-S448,May 2001.

7. Ćorušić A, Babić D, Tadin I, Barišić D, Žagar A, Jukić,S; Vujić,G; Ljubojević,N. Analysis of some prognostic parameters in patients with invasive cervical carcinoma treated by radical surgery. Gynecologic Oncology issues in the 8th IGCS meeting of Buenos Aires-2001. Monduzzi editore; International Proceedings division; 85-89

8. Vujić G. Diane 35 as choice of treatment for acne and hirsutism. Third Croatian Congress on Menopause and Ganecologic Endocrinology. Dubrovnik, Croatia, 21.-23. August 2001.

9. Vujić G. Gonal-F u indukciji ovulacije. 3th Croatian Congress og Gynecology and Obstetrics. Plitvička Jezera, Croatia, 16.-19. svibnja, 2001.

10. Vujić G; Pavičić D. Estetska ginekološka endokrinologija u reproduktivno doba//I. Slovensko-Hrvatski kongres o sodobnih pogledih na menopavzo in andropavzo z delavnicom, 5.-7. travnja 2001. godine,str. 59.

11. Vujić G. Anti-aging medicine. III. Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji i humanoj reprodukciji, Brijuni, 21.-23. kolovoz 2001.

12. Vujić G. Estetska ginekološka endokrinologija; Andropauza; Antiaging terapija, Poslijediplomski tečaj I kategorije o ginekološkoj endokrinologiji i humanoj reprodukciji, 21.-23. kolovoza 2001.

13. Vujić G. Hormonska kontracepcija i bolesti dojke//Kontracepcija i reprodukcijsko zdravlje-Prvi Hrvatski kongres o kontracepciji i reprodukcijskom zdravlju, Brijuni 2002., 157.-163.

14. Grah,J;Matković,V;Ćorušić,A;Vujić,G..//Postoperative hystopathological results in patients treated by radiochemotherapy for cervical cancer for stagesIb-Iib. Perspectives in gynecology oncology, Munchen 9.-10. studeni 2002.

15. Vujić G. Oral contraceptives-Benefits and risks, Family planning and reproductive health course, Dubrovnik, 9.-13. rujna 2002.

16. Vujić G. Hormonsko nadomjesno liječenje i genitalni rak, Europian Menopause and Andropause Society Workshop. Brijuni, 27.-28. rujna, 2003.

17. Vujić G. Spolno prenosive bolesti i ginekološki rak, Kongres o spolno prenosivim bolestima u organizaciji Hrvatskog društva za kemoterapiju HLZ-a Opatija, 21.-25. travnja 2003.

18. Vujić G. Kvaliteta života žena s genitalnim rakom, II. Hrvatsko-Slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi u organizaciji Slovenskog menopavzalnog društva i Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, Plitvice, 8.-10. svibnja 2003. 
    
19. Zekan,Fistonić,Kopjar M;Ćorušić A;Folnović D, Matković V; Vujić,G.Intralesional interferon alpha 2B treatment of cervical intraepithelial neoplasia associated with high risk humanpapilloma virus infection;4TH World Congress on Controversis in Obstetrics and Ginaecology, Berlin, 2003.

20. Vujić G; Kako sačuvati plodnost uz dijagnozu raka?, V. Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni, 15.-18. rujna, 2005.

21. Vujić. G; Hormonsko nadomjesno liječenje i rak jajnika, IV. hrvatski konsenzus o hormonskom nadomjesnom liječenju u klimakteriju i menopauzi, Šibenik, 13.-15. svibnja, 2005. godine.

22. Vujić G; Probiotici u prevenciji i liječenju urogenitalnih infekcija danas, V. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 31. svibnja - 3. lipnja, 2007. godine

23. Ćorušić A; Barišić D; Plavec A; Planinić P; Škrgatić L; Vujić G;, Laparovaginal surgery in cervical cancer: A Croatian experience, International workshop on HPV and consensus recommendations for cervical cancer prevention, zbornik, 2007. godine

24. Vujić G; Probiotici u liječenju infekcija genitalnog trakta-preliminarni rezultati, Hrvatski kongres o spolno prenosivim bolestima, Opatija, 1. svibnja- 3. svibnja, 2008. godine

25.Vujić G; "Prognostička vrijednost angiogeneze i sadržaja DNA tumorskih stanica bolesnica sa seroznim rakom jajnika"  Prvi hrvatski kongres onkološke ginekologije pod pokroviteljstvom ESHRE, Zagreb, 13. lipanj - 15. lipnja, 2008. godine.

26. Vujić G; "HPV i reprodukcija"; "Kako i kada izvesti LEEP"; "Oralni probiotici u liječenje infekcija rodnice-multicentrična studija" VII. kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem, Brijuni, 10. rujan - 13. rujna, 2009. godine.

27. Čorušić A; Babić D; Zekan J; Mutvar A; Planinić P; Lešin J; Vujić G; Matković V; Safety of sentinel node biopsy in vulvar cancer figo staging IB-II; 17th International meeting of ESGO, 11. - 14.9.2011. Milano IT

28. Planinić P. Ćorušić A. Vujić G. Lešin J; Lymph node mapping and sentinel node detection in patients with early cervical cancer (FIGO IA2-IIA1), 18th International meeting of ESGO, 19.-22.10.2013. Liverpool, UK

29. Planinić P; Ćorušić A; Čorić M, Vujić G; Škrgatić L; Laparoscopic radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy and sentinel nodes detection in figo stage IB1 of cervical cancer, 4th International videoworkshop on radical surgery in gynecologyc oncology, 3.-6.4.2014. Prag 

30. Vujić G; Odabir kontracepcije u žena liječenih od raka, X. Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi, 10.-13.9.2015. Brijuni Hrvatska

31. Vujić G; Poštedna kirurgija za ginekološke bolesti, I. međunarodni hrvatski kongres o humanoj reprodukciji s međunarodnim sudjelovanjem, 7.-10.9.2017., Brijuni Hrvatska

32. Vujić G; Liječenje raka jajnika, II. Kongres ginekološke onkologije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb 2018.

SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE, UŽI SPECIJALIST FETOMATERNALNE MEDICINE I OPSTETRICIJE.

Prof. Prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med.

Prof. Prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med.

SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE, UŽI SPECIJALIST FETOMATERNALNE MEDICINE I OPSTETRICIJE.

Prof. Prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med.

Prof. Prim. dr. sc. Dubravko Habek, specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist fetomaternalne medicine i opstetricije, stalni sudski vještak iz ginekologije i opstetricije.

Aktivni sudionik Domovinskoga rata od 1991. godine, načelnik sanitetske službe 105. brigade Hrvatske vojske, radio ratnu kirurgiju i ratnu medicinu.

Magisterij znanosti iz fetalnoga ponašanja u ranoj trudnoći: prvi doktorat znanosti iz fetalne neurologije – fetalne hipoksije a drugi doktorat znanosti iz povijesti – medikohistoriografije.

Prva radna mjesta na anesteziji, općoj kirurgiji i hitnoj medicini. Bivši predstojnik odjela za ginekologiju i opstetriciju Kliničke bolnice Osijek i ravnatelj Kliničke bolnice Osijek. Sada pročelnik odjela na Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu.

Educirao se iz operacijske ginekologije, endoskopske kirurgije, onkoginekologije i perinatologije u srednjouropskim klinikama. Znanstveni savjetnik i izvanredni profesor ginekologije i opstetricije na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Redoviti član Austrijskog društva za prenatalnu i perinatalnu medicinu i hrvatskih strukovnih liječničkih udruga. Redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Predsjednik Kirurškoga kolegija iste akademije.

Autor više od 250 znanstvenih i stručnih radova, knjiga, priručnika i kongresnih priopćenja.

Znanstveni interesi: operacijska ginekologija i opstetricija, perinatologija, fetalna neurologija, opstetričke i ginekološke emergencije, forenzička ginekologija i opstetricija, povijest kirurgije, anestezije, opstetricije i primaljstva.

Radioonkolozi

SPECIJALIST ONKOLOGIJE I RADIOTERAPIJE.

Hrvoje Kaučić, dr. med.

Hrvoje Kaučić, dr. med.

SPECIJALIST ONKOLOGIJE I RADIOTERAPIJE.

Hrvoje Kaučić, dr. med.

Rođen 01.12.1975. god u Zagrebu

 

OBRAZOVANJE:

2000. – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2006. – završio stručni poslijediplomski studij Klinička onkologija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2007. – položio specijalistički ispit iz radioterapije i onkologije, na Klinici za radioterapiju i onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2013. – stručno usavršavanje na Sveučilišnoj klinici Carl Gustav Carus, Dresden, Njemačka iz područja radioterapije tumora glave i vrata

Od 2015. poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, s doktorskom temom iz područja radiokirurgije

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

2001.-2003. – liječnik opće/obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a u Zagrebu

2003.-2007. – specijalizacija iz radioterapije i onkologije u Klinici za tumore u Zagrebu

2007. – zaposlen kao specijalist radioterapeut onkolog na Odjelu radioterapijske onkologije Klinike za tumore

2008.-2014. – predavač na kolegiju Klinička onkologija na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu

2014. – član tima za tumore glave i vrata u Klinici za tumore u Zagrebu

 

OBJAVLJENI RADOVI I PUBLIKACIJE:

Hrvoje Kaučić, Davor August, Ana Tečić Vuger:

Primjena radiokirurgije u primarnoj terapiji karcinoma prostate i nemikrocelularnog karcinoma pluća – prikaz studija, 3. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a

 

Deponte, Vlado; Herceg, Tonko; Kaučić, Hrvoje; Šamija, Mirko:

Primjena Gelclair u liječenju radiomukozitisa u bolesnika sa tumorima glave i vrata u Klinici za tumore // Knjiga sažetaka 1. Hrvatskog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem “ Potporno liječenje onkoloških bolesnika” / Šamija, Mirko (ur.). Zagreb, 2008. 29-30

 

Trstenjak, Zrinka; Solarić, Mladen; Kaučić, Hrvoje; Bogović, Damir; Šamija, Mirko:

Primjena 3D-konformalne radioterapije jednim poljem u bolesnika s dva primarna tumora – prikaz slučaja // Zbornik radova 4. Hrvatskog onkološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb / Šamija, Mirko (ur.). Zagreb, 2008. 143-144.

 

Solak, Meliha; Solarić, Mladen; Čović, Dinko; Grah, Josip; Šobat, Hrvoje; Antunac, Katarina; Kaučić, Hrvoje; Šamija, Mirko:

Prikaz bolesnika s neoplazmom testisa, tehnika zračenja i praćenja u Klinici za tumore // Zbornik radova III. Hrvatskog onkološkog kongresa / Šamija, Mirko ; (ur.).2006.

 

Grah, Josip; Solarić, Mladen; Purišić, Anka; Kaučić, Hrvoje; Bagović, Davor; Šamija, Mirko:

Adjuvantna radioterapija seminoma testisa // Konačni program i knjiga sažetaka 3. Hrvatskog urološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem.

 

Solak, Meliha; Grah, Josip; Solarić, Mladen; Antunac, Katarina; Kaučić, Hrvoje; Šamija, Mirko:

Novosti u sistemskoj terapiji raka testisa // Konačni program i knjiga sažetaka 3. Hrvatskog urološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem.

 

Mirko Šamija, Hrvoje Kaučić, Ana Mišir Krpan:

Klinička onkologija, Zdravstveno Veleučilište, Zagreb, 2012., Udžbenik

 

Suradnik u knjizi: Šamija, Mirko; Vrdoljak, Eduard; Krajina, Zdenko:

Klinička onkologija / Šamija, Mirko ; Vrdoljak, Eduard ; Krajina, Zdenko ; (ur.).

Zagreb : Medicinska naklada, 2006.

 

Poglavlje u radu: Šamija, Mirko.; Zašto je rak prostate najvarijabilniji zloćudni tumor?. // Medix. 60 (2005) ; 58-60 (pregledni rad, stručni).

 

 

SUDJELOVANJA U KLINIČKIM STUDIJAMA:

2004. – Istraživač u kliničkoj studiji faze III ispitivanja Excipial Lipolotio u terapiji iradijacijom izazvanih upalnih promjena kože (Klinika za tumore)

2006. – Istraživač u kliničkoj studiji faze III Efaproxirala-a u palijativnoj radioterapiji sekundarizama mozga uz hiperoksigenaciju bolesnica s rakom dojke (Klinika za tumore)

2008. – Istraživač u DeCIDE (A Phase III Randomised Trial of Docetaxel Based Induction Chemotherapy in Patients with N2/N3 Locally Advanced Head and Neck Cancer) kliničkoj studiji primarne radiokemoterapije uznapredovalog raka glave i vrata (Klinika za tumore)

2009. – Istraživač u Kliničkoj studiji faze III ispitivanja peroralnog Tapentadola u terapiji boli u bolesnika s malignim tumorima (Klinika za tumore)

2014. – Istraživač u: „ A Phase III, Open-label, Randomized, Multi-center Study of the Effects of Leukocyte Interleukin, Injection [Multikine] Plus Standard of Care (Surgery + Radiotherapy or Surgery + Concurrent Chemoradiotherapy) in Subjects with Advanced Primary Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity / Soft Palate Versus Standard of Care Only“ kliničkoj studiji faze III ispitivanja imunomodulatora „Multikine“ u združenom kirurškom, kemoterapijskom i radioterapijskom liječenju tumora glave i vrata (Klinika za tumore)

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske liječničke komore

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Sviranje gitare, sport, glazba

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Prim. Mladen Solarić, dr. med.

Prim. Mladen Solarić, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Prim. Mladen Solarić, dr. med.

Mladen Solarić je specijalist radioterapije i onkologije, zaposlen u Klinici za onkologiju KBC Zagreb.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu godine 1991.

U razdoblju od 1991. do 1993. radio je kao stručni suradnik za antineoplatične lijekove i antibiotike u Pliva d.d. Radioterapiju i onkologiju je specijalizirao u KBC Zagreb u razdoblju od 1993. do 1997. godine 1998. prelazi u Kliniku za tumore gdje radi kao liječnik specijalist do 2011. Bio je uključen u tim koji je 2005., prvi u Republici Hrvatskoj, uveo 3-dimenzijsku konformalnu radioterapiju (3D-CRT) na modelu liječenja raka prostate i dojke. Od 2011. ponovno je zaposlen u KBC Zagreb gdje godine 2015. postaje voditelj odjela. Godine 2016. sudjeluje u radu tima koji prvi uvodi slikovno vođenu radioterapiju (IGRT) uporabom fiducijalnih markera pri liječenju bolesnika s rakom prostate. Dodatno stručno usavršavanje je proveo u  University Hospital Gasthuisberg u Leuven (Belgija), Klinikum Fulda u Fuldi (Njemačka),  Onkološki inštitut Ljubljana (Slovenija), Ospedale Santa Maria della Misericordia u Udinama (Italija) i u National Institut of Oncology u Budimpešti (Mađarska).

Područje užeg interesa mu je radioterapija i sistemsko liječenje raka prostate.

Mladen Solarić je kourednik knjige Rak prostate i Priručnika za bolesnika Rak prostate, autor ili kaoautor 20 poglavlja u 14 knjiga  te autor ili koautor 28 stručna ili znanstvena rada. Prvi je autor Kliničkih uputa za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka prostate Hrvatskog onkološkog društva i Hrvatskog urološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora (Solaric M, et al. Lijec Vjesn 2013;135:298-305).

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Prim. doc. dr. sci. Hrvoje Šobat, dr. med.

Prim. doc. dr. sci. Hrvoje Šobat, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Prim. doc. dr. sci. Hrvoje Šobat, dr. med.

Rođen u Zagrebu, 1961. godine

 

ŠKOLOVANJE:

Medicinski fakultet u Zagrebu, 1985.

Specijalist radioterapije, 1995.

“LMHS – Leadership and Management of Health Services”, ŠNZ A. Štampar i London School of Economics and Political Science, 2002.

Primarijat u medicini, 2005.

Doktorat znanosti iz biomedicine, Sveučilište “Josipa Jurja Strossmayera” u Osijeku, 2008.

 

RADNO ISKUSTVO:

Zavod za ginekološki karcinom, KBC Zagreb-Petrova, 1992-1996.

Klinika za tumore Zagreb, od 1996-

Klinika za tumore Zagreb, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, 2002-2009.

Klinika za tumore Zagreb, voditelj Odjela za radioterapiju od 2009-

Naslovni docent Medicinskog fakulteta “Josipa Jurja Strossmayera” u Osijeku, 2009.

KBC SM, Klinika za tumore, zamjenik predstojnika klinike od 2013-

 

USAVRŠAVANJE:

Strahlenklinik Essen, Njemačka, 1997.

AKH – Strahlenklinik, Beč, Austrija, 2005.

Centrum Onkologii – “Maria Sklodowska Curie”, Gliwice, Poljska, 2006.

Policlinico Gemelli, Rim, Italija, 2008.

Strahlenklinik Homburg/Saar, Njemačka, 2012.

Klinikum Bottrop, Njemačka, 2016.

 

PROFESIONALNA AKTIVNOST:

Hrvatski liječnički zbor, glavni tajnik, 1996-2005.

Hrvatski liječnički zbor, predsjednik, 2005-2009.

Hrvatska liječnička komora, predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju i član Izvršnog odbora, 2007-2015.

Europska udruga bolničkih liječnika (AEMH), Treasurer & Executive board member, 2009-2018.

Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku (HDMBT), član Izvršnog odbora od 2008-2020.

 

RADOVI:

Vodeći istraživač (principal investigator) 1 kliničkog istraživanja od 2013.

Su-urednik knjige “Ginekološka onkologija”, Medicinska naklada, 2005.

Autor i/ili su-autor 29 znanstvenih i stručnih radova i 8 poglavlja u stručnim knjigama.

 

Aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Dr. sc. Ana Mišir Krpan, dr. med.

Dr. sc. Ana Mišir Krpan, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Dr. sc. Ana Mišir Krpan, dr. med.

Studirala sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1992. do 1998. godine. Od 2002. do 2008. godine zaposlena sam kao specijalizant radioterapije i onkologije na Klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Završila sam stručni poslijediplomski studij. Godine 2009. magistrirala sam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2012. stekla titulu doktora znanosti. Od 2008. do danas radim kao odjeli liječnik na Odjelu za tumore glave i vrata, Zavoda za radioterapiju i onkologiju, Klinike za onkologiju, Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Moje uže područje interesa i stručnog usavršavanja su tumori središnjeg živčanog sustava. Član sam multidisciplinarnog tima za tumore središnjeg živčanog sustava u KBC Zagreb. Godine 2015. kraće sam vrijeme provela na stručnom usavršavanju iz područja neuroonkologije u sveučilišnoj bolnici u Torinu "A. O. U. Citta della Salute e della Scienza di Torino" u Italiji. Pohađala sam nekoliko tečajeva radioterapijske onkologije u organizaciji ESTRO (Europsko udruženje za radijacijsku onkologiju).

Sudjelujem u dodiplomskoj te poslijediplomskoj nastavi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditelj sam kolegija Klinička onkologija na Zdravstvenom veleučilištu. Autor sam više stručnih i znanstvenih članaka, poglavlja u knjizi, te aktivni sudionik domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Toni Krnić, dr. med.

Toni Krnić, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Toni Krnić, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE
Toni Krnić, dr. med.;  rođen 18.03.1981. u Splitu

OBRAZOVANJE:
Medicinski fakultet u Splitu, 2006.
Stručni poslijediplomski studij Klinička onkologija i radioterapija, Medicinski fakultet u Zagrebu, 2012.
Specijalist radioterapije i onkologije, 2013.

RADNO ISKUSTVO: 
2006. - 2007. – pripravnički staž pri KBC-u Split
2008. - 2009. – liječnik na HMP Varaždinske županije
2009. - 2013. – specijalizant radioterapije i onkologije, Klinika za tumore, 
                         KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
2013. – specijalist radioterapije i onkologije, Odjel za radioterapijsku onkologiju
          Zavod za radioterapiju i internističku onkologiju, Klinika za tumore, 
          KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
2014. – član tima za tumore glave i vrata u Klinici za tumore u Zagrebu
 
USAVRŠAVANJE: 
Modern Brachytherapy Techniques - ESTRO, Ljubljana, SIovenia, 2011.
Radiotherapy for Gynecological Malignancies - IAEA, Athens, Greece, 2011.

ČLANSTVO: 
Član Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora

STRANI JEZICI:
Aktivno znanje engleskog jezika te poznavanje talijanskog i portugalskog jezika

HOBIJI:
Planinarenje, biciklizam, borilačke vještine, sviranje gitare, glazba

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Dr. sc. Petar Suton, dr. med.

Dr. sc. Petar Suton, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Dr. sc. Petar Suton, dr. med.

Dr. sc. Petar Suton, dr. med., rođen je 1. veljače 1984. godine u Dubrovniku.

Osnovnu i srednju školu je završio u Dubrovniku. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Pripravnički staž je obavio od 2010. do 2011. godine, a državni ispit položio 2011. godine.

Od 2012. do 2013. godine je radio u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-Zagorske županije, ispostava Zabok. Specijalizaciju iz onkologije i radioterapije je započeo 2013. godine.

Doktorirao je 2016. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani Onkologija (Naslov disertacije: Prognostička vrijednost izraženosti koštanoga morfogenetskoga proteina 6 u planocelularnim karcinomima usne šupljine). Znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta od 2017. godine.

Specijalist onkologije i radioterapije od 2018. godine. Viši asistent/naslovni poslijedoktorant na Katedri za kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2019. godine.

Objavio je 20 znanstvenih radova u Current Contents (CC) indeksiranim časopisima te 15 sažetaka na međunarodnim kongresima (74 citata prema citatnoj bazi Scopusu, 111 citata prema Google Scholar).

Istraživač/suradnik je u šest znanstvenih projekata Sveučilišta u Zagrebu te aktivni član društva American Society of Clinical Oncology, European Association for Cancer Research, European Society for Medical Oncology, British Association of Head and Neck Oncology te Hrvatskog društva za tumore glave i vrata.

Godine 2018. boravi kao stipendist društva ESMO (European Society for Medical Oncology) u Sveučilišnoj bolnici u Beču (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien) i radi na Odjelu za radioterapijsku onkologiju (edukacija u tehnici VMAT/IMRT). Dobitnik stipendije istog društva za edukaciju u terapiji česticama za 2019. godinu (The Danish Centre for Particle Therapy, Aarhus University Hospital, Danska). Stipendist Hrvatske liječničke komore na natječaju za inozemno stručno usavršavanje bolničkih liječnika za 2019. godinu.

Stručni rad vezan mu je za onkologiju, kako kliničku tako i eksperimentalnu, ponajprije zloćudne tumore glave i vrata, pluća, dojke i probavnog trakta. Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi.

Radiolozi

SPECIJALIST RADIOLOGIJE, SUBSPECIJALIST INTERVENCIJSKE RADIOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Saša Schmidt, dr. med.

Prim. dr. sc. Saša Schmidt, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE, SUBSPECIJALIST INTERVENCIJSKE RADIOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Saša Schmidt, dr. med.

Rođen sam u Rijeci 31. 08. 1967.

Osnovnu školu i V. Gimnaziju završio sam u Zagrebu.

1987., nakon odsluženja vojnog roka, upisao sam Medicinski fakultet u Zagrebu.

Tijekom studija bio sam demonstrator na Katedri za biologiju i Katedri za patološku fiziologiju.

Od listopada 1991. do svibnja 1992. bio sam raspoređen na dužnost u Odsjeku za informiranje i istraživanje IV ešalona Glavnog stožera saniteta Republike Hrvatske.

1993. sam diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

1993. zaposlio sam se u Poliklinici za medicinsku dijagnostiku, Ksaver, Zagreb.

1995. započeo sam specijalizaciju iz radiologije u Kliničkoj bolnici “Sestre milosrdnice“ u Zagrebu.

1997. sudjelovao sam kao predavač na Drugom kongresu Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem.

Specijalistički ispit položio sam 7.4. 1999. godine.

Do 1. 11. 1999. radio sam kao specijalist radiologije u Poliklinici za medicinsku dijagnostiku, baveći se osobito,  pored konvencionalne radiološke dijagnostike, ultrazvučnom dijagnostikom abdominalnih organa te cjelokupnom dijagnostikom bolesti dojke.

Od. 1. 11. 1999. zaposlen sam u Općoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu gdje sam tijekom pet godina radio na odsjecima za digitalnu suptrakcijsku angiografiju, kompjutoriziranu tomografiju, te dijagnostiku bolesti probavnog sustava.

Od 2000. godine , kada je u bolnici uvedena dijagnostika bolesti dojke, obavljao sam  ultrazvučnu i mamografsku dijagnostiku, uključujući i stereotaksiju.

2001. godine boravio sam na tromjesečnom usavršavanju iz mamografije i ultrazvuka dojke u Klinici za tumore u Zagrebu, a 2004. godine završio sam Poslijediplomski tečaj 1. kategorije stalnog usavršavanja liječnika iz mamografije i ultrazvuka dojke s 1. internacionalnom radionicom.

05. 05. 2003. godine, nakon dvije godine rada na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, izabran sam u nastavno zvanje predavača kao naslovno zvanje za stručno polje Kliničkih medicinskih znanosti u području biomedicine i zdravstva, predmet Radiološka dijagnostika.

25. 06. 2004. obranio sam magistarski rad s naslovom „Usporedba radioloških nalaza i kliničke slike pri akceleracijsko-deceleracijskim ozljedama vratne kralješnice“ i stekao akademski stupanj magistra znanosti.

1995., 1997., 2000., 2002., 2004., 2005., 2007., 2009., 2012., 2013. i 2016. prisustvovao sam na Europskom radiološkom kongresu u Beču.

1998. i 1999. prisustvovao na Halley seminarima iz radiološke dijagnostike u Ljubljani (u organizaciji Europskog radiološkog društva).

1998. prisustvovao na ESDIR seminaru u Zagrebu (u organizaciji Europskog radiološkog društva).

2000. i 2001. prisustvovao sam 6. i 7. Međunarodnom simpoziju intervencijske radiologije u Pragu.

2001., 2002. i 2003. aktivno sam sudjelovao na Hrvatsko-Mađarsko-Slovenskom radiološkom simpoziju, u Opatiji,Pecsu i Koprivnici.

1998. i 2002. , aktivno sam sudjelovao na 2. i 3. kongresu Hrvatskog društva radiologa u Osijeku i Splitu.

od 2002. godine redovito sudjelujem kao predavač i voditelj vježbi-mentor na poslijediplomskim tečajevima stalnog usavršavanja liječnika iz ultrazvuka dojke i ultrazvuka abdomena u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora.

od 01. 07. 2005. zaposlen sam u Kliničkoj bolnici „SESTRE MILOSRDNICE“ na  Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

2007. godine sudjelovao sam kao predavač na 6. susretu hrvatskih intervencijskih radiologa s međunarodnim sudjelovanjem, na Braču.

Od 2007. godine sudjelovao sam na projektu Obojenost kontrastom i perfuzija tumora i upalnih bolesti MR-om i MDCT-om, voditelja projekta prof. dr. sc. Miljenka Marottija.

Od 2007. godine redovito sudjelujem kao predavač na poslijediplomskim tečajevima I kategorije : „ Obojeni dopler ekstrakranijske moždane cirkulacije“, „Zbrinjavanje karotidne bolesti“ i „Dopler sonografija intrakranijske moždane cirkulacije“ u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice.

2008. položio sam subspecijalistički ispit iz intervencijske radiologije.

2008. godine potvrđen mi je reizbor u nastavno zvanje predavača, na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, kao naslovno zvanje u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija.

2009. i 2010. godine sudjelovao sam kao pozvani predavač na tečajevima za transplantacijske koordinatore u organizaciji Hrvatske donorske mreže i Ministarstva zdravlja RH te TAIEX-a (Technical Assistance Information Exchange Instrument, European Commission).

2011. godine obranio sam disertaciju s naslovom : “Vrijednost višeslojne CT angiografije u procjeni aterosklerotske bolesti karotidnih arterija“ i stekao akademski stupanj doktora znanosti .

2011. godine sudjelovao sam kao predavač i moderator na 8. susretu hrvatskih intervencijskih radiologa s međunarodnim sudjelovanjem, na Rabu.

2012. i 2013. godine sudjelujem kao predavač na poslijediplomskim tečajevima I kategorije : „Model donorskog programa KBC Sestre milosrdnice“ i „ Ultrazvuk u jedinici intenzivnog liječenja“ u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Sestre milosrdnice.

25.4.2012. godine, odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Zagrebu postajem vanjski suradnik za izvođenje redovne nastave na Katedri za radiologiju.

2012. godine kao recenzent surađujem u radu časopisa Stroke Research and Treatment, Hindawi Publishing Corporation.

od 2012. godine pročelnik sam Kliničke jedinice  urogenitalne radiologije i radiologije dojke, KBC „Sestara milosrdnica“.

2013. godine stekao sam naziv primarijus.

24. 09. 2013. izabran sam u nastavno zvanje višeg predavača, ZVU u Zagrebu, kao naslovno zvanje u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija. Na Veleučilištu vodim nastavu iz kolegija: Kontrastna sredstva, Intervencijska radiologija te Kompjutorizirane radiološke metode.

2016. godine izabran sam u suradničko zvanje naslovnog poslijedoktoranda u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti , grana Radiologija, Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Redoviti sam i aktivni član Hrvatskog društva radiologa i ESR (European Society of Radiology).

Oženjen sam i otac sam troje djece.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Ivo Pedišić, dr. med.

Ivo Pedišić, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Ivo Pedišić, dr. med.

Rođen u Zagrebu 1978. godine, gdje je završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju te maturirao 1997. godine.

1997. godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao u lipnju 2003. godine.

Stručni ispit položio 2004. godine.

2004./2005. godine zaposlen u svojstvu znanstvenog novaka na Katedri za medicinu rada i zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2004. godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2005./2006. godine radio na projektu Svjetske zdravstvene organizacije – „Jačanje kontrole duhana podizanjem javnozdravstvene svijesti i kapaciteta u Jugoistočnoj Europi“ kao voditelj projekta za Hrvatsku.

2005. godine kraće vrijeme zaposlen kao liječnik opće medicine u ambulantama Tkon i Neviđane na otoku Pašmanu.

2005./2006. zaposlen kao liječnik u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja zadarske županije.

Od lipnja 2006. godine do listopada 2010. godine zaposlen kao specijalizant radiologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Sestre milosrdnice pod mentorstvom Prof. dr. M. Marottija.

U listopadu 2010. godine položio specijalistički ispit iz radiologije.

Od listopada 2010. godine do lipnja 2011. godine zaposlen kao radiolog u jedinici za urogenitalnu radiologiju i radiologiju dojke Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Sestre milosrdnice, gdje obavlja klasičnu radiografsku dijagnostiku, mamografsku dijagnostiku, ultrazvučnu dijagnostiku dojki, abdomena i organa male zdjelice te kompjutoriziranu tomografiju i magnetsku rezonanciju dojki, abdomena i organa male zdjelice.

Od lipnja 2011. godine do prosinca 2016. godine zaposlen kao radiolog odjela za onkološku radiologiju Klinike za tumore u Zagrebu.

Od kada je u lipnju 2011. godine u Kliniku za tumore postavljen uređaj za magnetsku rezonanciju, vodi tim za magnetsku rezonanciju. Obavlja pretrage magnetske rezonancije dojki, abdomena, organa male zdjelice i ekstremiteta s naglaskom na dijagnosticiranje, slikovnu preoperativnu obradu i slikovno praćenje bolesnika oboljelih od malignih bolesti, osobito bolesnika na sistemskom liječenju.

U pet godina službe na Klinici za tumore u Zagrebu očitao je preko 12 000 MR pretraga, od čega najviše MR pretraga dojki, organa male zdjelice, abdomena i jetre.

U Klinici za tumore također obavlja mamografsku dijagnostiku, pretrage kompjutorizirane tomografije i UZV pretrage te biopsije širokom iglom pod kontrolom UZV-a.

Od početka učestalije primjene biopsija širokom iglom pod kontrolom UZV-a u Klinici za tumore, u protekle dvije godine izveo je više od 500 biopsija tumora dojki pod kontrolom UZV-a.

U suradnji s kolegama Klinike za tumore, zalaže se za indikacijama vođenu, širu i pravovremenu dostupnost metoda slikovne dijagnostike, osobito magnetske rezonancije, u praćenju bolesnika oboljelih od malignih bolesti.

U suradnji s internističkim onkolozima, kirurškim onkolozima, ginekolozima, radioterapeutima, citolozima i patolozima Klinike za tumore sudjeluje u prikupljanju podataka te sistematičnom praćenju podudarnosti nalaza preoperativne slikovne dijagnostičke obrade i konačne patohistološke dijagnoze kao i sistematičnom praćenju odgovora na neoadjuvantnu i adjuvantnu kemoterapiju i radioterapiju metodama napredne slikovne dijagnostike.

Aktivno sudjeluje u radu multidisciplinarnih timova Klinike za tumore za karcinom dojke i karcinom debelog crijeva te u radu referentnog centra ministarstva zdravstva RH za multidisciplinarno liječenje karcinoma rektuma.

Od 2013. godine nastavnik predmeta radiologija u Školi za medicinske sestre Vinogradska.

Aktivno je sudjelovao na više domaćih i međunarodnih radiološki i onkoloških kongresa.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora i Europskog udruženja radiologa.

Područja naročitog interesa: MR u dijagnosticiranju i praćenju malignih bolesti, radiologija dojke, urogenitalna radiologija.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Luka Novosel, dr. med.

Luka Novosel, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Luka Novosel, dr. med.

Rođen: 7. siječnja 1984.g. u Zagrebu, Hrvatska

 

OBRAZOVANJE:

Osnovnu školu završio u Zagrebu, 2002. V. gimnaziju u Zagrebu.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008.

Od 2010-2014.g. specijalizacija iz kliničke radiologije na Kliničkom Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku Radiologiju KBC Zagreb.

2010. poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i Zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

 

ZAPOSLENJE:

2008-2009.g. obavio pripravnički staž u trajanju od godinu dana u KB Sveti Duh u Zagrebu.

2014-2016.g. specijalist radiologije na Kliničkom Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku Radiologiju KBC Zagreb

Od 2016. zaposlen na Kliničkom Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku Radiologiju KBC Sestre Milosrdnice

Od 2017.g. subspecijalizacija iz intervencijske radiologije

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA:

2014. CHU Strasbourg – Perkutane biopsije, ablacije i vertebroplastike pod kontrolom CT-a i dijaskopije

2013. Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Foundation
Fellowship Education Grant – Paris, Lariboisere
Edukacija iz embolizacije mioma uterusa, perkutanih ablacijskih tehnika i intervencijskih postupaka na kralježnici

2012. Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Foundation
Fellowship Education Grant – Toledo Spain
Edukacija iz bilijarnih intervencija i embolizacijskih tehnika

2011-2013 European Society of Radiology
Invest in youth ECR Grant

 

PODRUČJA DJELOVANJA:

Intervencijska radiologija:

1. Perkutane termalne ablacije tumora pluća, kosti, bubrega i jetre pod kontrolom CT-a

2. Vertebroplastike u terapiji osteoporotičnih i malignih kompresivnih fraktura

3. Endovaskularni zahvati

4. Embolizacija ginekoloških tumora

5. Perkutane drenaže apscesa i bilijarne intervencije

6. CT i UZV vođene biopsije tumora

7. Minimalno invazivne terapije bolnih sindroma kralježnice

 

ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST:

Objavio preko 20 stručnih i zdravstvenih radova te kongresnih sažetaka.

 

PROFESIONALNA STRUČNA DRUŠTVA:

Član, Hrvatski liječnički zbor

Član, Hrvatska liječnička komora

Član, Hrvatskog društvo radiologa

Predstavnik Hrvatske u ETF komisiji pri Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe
Član upravnog vijeća sekcije intervencijske radiologije pri HDR (SIRCRO)

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Ranka Štern-Padovan, dr. med.

Prof. dr. sc. Ranka Štern-Padovan, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Ranka Štern-Padovan, dr. med.

Ime: Ranka

Prezime: Štern-Padovan

Specijalist radiolog

PROF.DR.SC.  Redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

ŽIVOTOPIS

1968.-1973. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1975.-1977. Poslijediplomski studij ‘Biomedicina’

1977. Obranila magistarski rad, stekla titulu Mr. sc.

1978. Obranila doktorsku disertaciju, stekla titulu Dr. sc.

 

STUDENTSKE AKTIVNOSTI:

1971. Demonstrator na Katedri za anatomiju MF Zagreb

1972. Zaposlena kao pomoćni asistent na Katedri za anatomiju MF Zagreb

1973. Rektorova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad

 

AKADEMSKA I NASTAVNA I STRUČNA KARIJERA

1972.-danas Suradnik na nekoliko akademskih i kliničkih istraživačkih projekata

1973. Pripravnički staž i položen državni ispit

1975.-1981. Asistent i znanstveni asistent na Katedri za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1981.-1990. Docent na Katedri za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1989.-1992. Volonter specijalizant radiologije u KBC Zagreb

1982. Položen specijalistički ispit iz radiologije

1984.-danas Zaposlena na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

1990.-1999. Docent na Katedri za radiologiju i opću kliničku onkologiju Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1988.-1998. Pročelnica Urogenitalnog odjela u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Kliničkog bolničkog centra Zagreb

1995.-1999. Tajnica Katedre za radiologiju i opću kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu

1998.-2015. Predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb na kojoj funkciji je i danas

1999.-2006. Izvanredni profesor na Katedri za radiologiju i opću kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2006.-2012. Redoviti profesor na Katedri za radiologiju i opću kliničku onkologiju MF Sveučilišta u Zagrebu

2003.-2009. Zamjenica pročelnice Katedre za radiologiju i opću kliničku onkologiju MF Sveučilišta u Zagrebu

2009.-2014. Pročelnica Katedre za radiologiju MF Sveučilišta u Zagrebu

2008.-2012. Dopredsjednica Hrvatskog radiološkog društva, HLZ

2012. Redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za radiologiju MF Sveučilišta u Zagrebu

Od 1997.- 2015. Predsjednik povjerenstva za Specijalističke ispite iz Radiologije MZSSRH u KBC Zagreb

Od 1997.-2015. Voditelj specijalističkog poslijediplomskog studija ‘Radiologija’ Medicinskog fakulteta u Zagrebu

– Nositelj nekoliko kolegija predmeta radiologije na specijalističkim poslijedipl. studijima Medicinskog fakulteta: „Radiologija“ te „Onkologija“, „Urologija“, „Hitna medicina“ „ Pedijatrija“ i predavač u PD „Infektologija“

– Predavač na Doktorskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu u 2 kolegija

– Nositelj 2 kolegija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu na znanstvenim poslijedipl. studijima: smjer ‘Biologija’ i smjer ‘Medicinska fizika’ kolegija Radiologijska anatomija

1998.-2015. Član Povjerenstva za radiologiju MZSS RH

2008.-2015. Član Stručnog povjerenstva za nadzor provođenja mamografskog skrininga karcinoma dojke MZSS RH

2009.-2012. Voditelj povjerenstva za suradnju s medijima HLZ

2011. Za doprinos razvoju kulture poštovanja i promicanja prava pacijenata dobiva Priznanje HPPP/ Hrv. pokret za prava pacijenata

2011. Za iznimnu znanstvenu produktivnost u razdoblju 2007. – 2011. od Medicinskog fakulteta Sv. u Zagrebu dobiva Pohvalnicu

Od 2010. Redoviti član Hrvatske akademije medicinskih znanosti AMZH

 

BORAVCI U INOZEMSTVU NA STUDIJSKOJ IZOBRAZBI

– Institute of Radiology and Oncology, Mount Sinai Medical Centre, Houston, SAD

– Radiology Department, New York, SAD

– London Clinic, London, Engleska

– Northwick Park Hospital, Harrow, Engleska

– Department of Radiology, Georgetown University, SAD

– Radiologija u Grosshadern, München, Njemačka

– Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Cornel University New York, SAD

 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ILI NASTAVNO ZVANJE

12.07.2012 . – izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju

 

Posebno polje interesa je urogenitalna, gastrointestinalna – abdominalna i kardiovaskularna radiologija posebno CT i MR dijagnostika. Boravila je više puta na edukaciji za primjene tehnološki novih radioloških uređaja u edukacijskim centrima (Beč, Njemačka, Mađarska, USA ) radi uvođenja novih dijagnostičkih tehnologija u bolnice RH. Posebno radi primjene MSCT, MR dijagnostike ali i primjene digitalne tehnologije te RIS i PACS sustava.

Bila je pozvani predavač i moderator, član organizacijskih odbora znanstvenih i stručnih skupova, kongresa i simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu. U dugogodišnjem radu održala je niz pozvanih predavanja na domaćim i inozemnim stručnim sastancima i skupovima, kongresima i simpozijima različitih medicinskih struka / anatomski, internistički, kirurški, ginekološki i urološki, radiološki /o upotrebi i mogućnostima radioloških metoda i slikovnih prikaza posebice mogućnostima CT, MSCT i MR pregleda kao i primjene konvencionalne radiologije te štetnosti ionizirajućeg zračenja. Recenzent Ministarstva znanosti i športa za znanstvene projekte i stručne studije, recenzent stručnih knjiga te član uređivačkih kolegija inozemnih i domaćih časopisa. Sudjelovala u tečajevima trajnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta i HLK. Ispitivač za provjeru znanja specijalista radiologa HLK.

Član je domaćih i stranih stručnih društava. Mentor doktorata, diplomskih radova, specijalizanata radiologije, predsjednik ispitne komisije za provođenje specijalističkih ispita u KBC Zagreb imenovana od MZSS RH.

Sudjeluje u tijelima Medicinskog fakulteta te povjerenstvima za ocjenu magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Sudjelovala je na oko 150 domaćih i inozemnih skupova. Objavila je sa suradnicima više od 200 radova od kojih je oko 22 nastavnih tekstova a 69 u Current Contents citiranim časopisima.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Jana Fila, dr. med.

Jana Fila, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Jana Fila, dr. med.

Datum rođenja 22.09.1981.

 

RADNO ISKUSTVO     

Lipanj 2013. - danas: Doktor medicine, specijalist radiologije

Klinika za tumore, KBC "Sestre milosrdnice"

CT i MR: mozga, glave i vrata, toraksa, abdomena i zdjelice

UZV i CORE biopsija pod kontrolom UZV

 

Siječanj 2009. - siječanj 2013.: Doktor medicine na specijalizaciji iz Dijagnostičke i intervencijske radiologije

Klinika za tumore: dijagnostika bolesti dojke, konvencionalne radiološke pretrage

KB Dubrava: UZV dijagnostika, dijagnostika bolesti dojke, intervencijska radiologija, rad u hitnoj službi

KBC "Sestre milosrdnice": neuroradiologija, CT i MR glave i vrata, rad u hitnoj službi, CT toraksa i abdomena, MR abdomena, UZV dijagnostika

 

Siječanj 2008. - studeni 2008.: Doktor medicine na radu po zamjenama u ambulantama obiteljske medicine

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

 

Rujan 2006. - rujan 2007.: Doktor medicine na pripravničkom stažu

KBC "Sestre milosrdnice"

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE                       

2017.: Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij "molekularne bioznanosti"

Svibanj 2013.: Doktor medicine, specijalist radiologije        

Ministarstvo zdravlja, Zagreb

 

Listopad 2011. i ožujak 2012.: Poslijediplomski specijalistički studij iz Dijagnostičke i intervencijske radiologije           

Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Specijalistički studij u trajanju od 2 semestra

 

Siječanj 2009. - siječanj 2013.: Doktor medicine na specijalizaciji iz Dijagnostičke i intervencijske radiologije

Klinika za tumore, Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice"

 

Studeni 2007.: Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za doktore medicine         

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Odobrenje za samostalan rad

Hrvatska liječnička komora

 

Rujan 1999. - lipanj 2006.: Doktor medicine        

Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

OSNOVNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Materinji jezik: hrvatski

Strani jezici: engleski i njemački

 

DODATNE INFORMACIJE       

Ožujak 2013.: koautor članka "Acute aortic occlusion" izdanog u časopisu Medicina fluminensis

Veljača 2011.: Eurorad, teaching case "Bronchoesophageal fistula"

Studeni 2011.: Predavač na Slovensko-hrvatsko-mađarskom radiološkom simpoziju u Mariboru

Naslov predavanja: "MAGNETIC RESONANCE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (MRCP) AS AN IMAGING METHOD OF THE COMMON BILE DUCT INFLAMMATORY POLYP DIAGNOSIS"

Svibanj 2011.: Predavač na Hrvatsko-slovenskom ultrazvučnom kongresu

Naslov predavanja: "Akutna aortalna okluzija"

Siječanj 2009. - danas:

Sudionik na kongresima i tečajevima:

"XXVII znanstveni sastanak: bolesti dojke" 2017., "MEDIP" 2017., "HCC- Tečaj multidisciplinarnog i multimodalnog liječenja" 2017., ESMRMB "School of MRI course on Advanced Head & Neck Imaging", Zagreb 2014. "MR spektroskopija u kliničkoj praksi" 2012., "CT, MR i PET CT dijagnostika u digestivnim bolestima" 2012.,  "Dani američke digestivne radiologije" 2012., ECR 2011., Oncology imaging course 2011., ESIR 2010. Basic Vascular Course, Kongres hrvatskog senološkog društva 2009.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE, UŽI SPECIJALIST NEURORADIOLOGIJE

Hrvoje Vavro, dr. med.

Hrvoje Vavro, dr. med,

SPECIJALIST RADIOLOGIJE, UŽI SPECIJALIST NEURORADIOLOGIJE

Hrvoje Vavro, dr. med.

Specijalist radiologije, uži specijalist neuroradiologije
Rođen 3.5.1973. u Sisku

 

Obrazovanje:

1979-1991: Osnovna i srednja škola u Sisku
1991-1997: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2000-2004: Specijalizacija iz radiologije, OB Sisak i KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
2008-2010: Uža specijalizacija iz neuroradiologije, KB Dubrava i KBC Zagreb
2008-2010: European Course in Neuroradiology
2011: European Diploma in Neuroradiology

 

Radno iskustvo:

1998-1999: Pripravnički staž, OB Sisak
1999-2000: Liječnik opće prakse, Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije
2000-2004: Liječnik specijalizant radiologije, OB Sisak
2004-2007: Liječnik specijalist radiolog, OB Sisak
2007-2010: Liječnik specijalist radiolog/neuroradiolog, KB Dubrava
2016-         : Neuroradiolog, Telemedicine Clinic

Autor i koautor više članaka i poglavlja u neuroradiološkim knjigama, koautor knjige “Neuroradiology - Expect the Unexpected” (Špero, M, Vavro, H; Springer 2018). Aktivni sudionik i pozvani predavač na više međunarodnih sastanaka i kongresa u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članstvo u stručnim društvima:

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo radiologa (i njegove sekcije za intervencijsku radiologiju i neuroradiologiju), European Society of Radiology, European Society of Neuroradiology, Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Doc. dr. sc. Otmar Rubin, dr. med.

Doc. dr. sc. Otmar Rubin, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Doc. dr. sc. Otmar Rubin, dr. med.

Rođen 1956. godine u Osijeku.

Oženjen, otac dvoje djece.


OBRAZOVANJE:

1963. - 1974. Osnovna škola i gimnazija u Osijeku

1975. - 1980. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1986. - 1988. Polaznik poslijediplomskog studija ‘Opća radiologija’, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1988. Položio specijalistički ispit iz radiologije, Klinička bolnica ‘Sestre milosrdnice’, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1996. Obranio magistarski rad ‘Vrijednost kompjutorizirane tomografije u bolesnika s kroničnim sinusitisom’ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao naslov magistra znanosti

2012. Obranio doktorsku disertaciju ‘Prepoznavanje čimbenika koji određuju učinak embolizacije mioma maternice Cox-ovim modelom proporcionalnog rizika’ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekao naslov doktora znanosti

2013. Izbor u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku

2016. Izbor u zvanje višeg asistenta na katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku

2018. Imenovan docentom na katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku te naslovnim docentom na katedri za biofiziku i radiologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku


PROFESIONALNA KARIJERA:

1981. - 1985. Liječnik opće medicine, Dom zdravlja Osijek

1985. - 2002. Liječnik, specijalist radiolog, Odjel radiologije, Klinička bolnica Osijek

2002. - 2003. Voditelj odjela intervencijske radiologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

2002. - 2007. Vanjski suradnik za područje vaskularne i intervencijske radiologije, Služba za radiologiju, Opća bolnica u Varaždinu

2003. - 2009. Rukovoditelj Odjela za intervencijsku i dijagnostičku radiologiju, Opća bolnica ‘Dr. Josip Benčević’, Slavonski Brod

2012. - 2017. Voditelj Odjela za intervencijsku radiologiju Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar Osijek

2009. - 2019. Specijalist radiolog, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar Osijek

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA I GOSTOVANJA U CENTRIMA IZVRSNOSTI, ORGANIZACIJA TEČAJA:

1990., 1992. - 1996., 1999., 2005., 2015. Inštitut za dijagnostično in intervencijsko radiologijo, Klinični center Ljubljana, Slovenija (prof. dr. M. Šurlan)

1992. Institut für Radiologie, Klinikum Nord, Nürnberg, Njemačka (prof. dr. E. Zeitler)

1994. Institut für Radiologie,  Universität Klinikum Basel (prof. dr. W. Steinbrich,), Kantonnspital St. Gallen, Švicarska (prof. dr. M. Haertel)

2004. Norderstadt, European Center of Endoscopic Surgery ‘Johnson & Johnson’, Njemačka (prof. dr. H. Sievert)

2005. O. Rubin 1. tečaj intervencijske radiologije ‘Perkutane revaskularizacijske tehnike zdjeličnih i natkoljeničnih arterija’, Odjel za intervencijsku i dijagnostičku radiologiju,  Opća bolnica ‘Dr. J. Benčević’, Slavonski Brod 

2006. Policlinica Cristoforo Colombo, Padova, Terme Abano, Italia (dr. M. Fusaro)

2011. Kantonnspital  Thurgau, Thurgau, Švicarska (prof. dr. Ch. Zollikofer)

2017. A. Moelker, O. Rubin, L. Cambj Sapunar. Vista Biliary Course Split, University Hospital Split, Croatia

 

PODRUČJA DJELOVANJA:

Područje dijagnostičke radiologije (konvencionalne radiološke pretrage, ultrazvuk, kompjutorizirana tomografija te invazivna radiološka dijagnostika krvožilnog sistema).

Dugogodišnje iskustvo u primjeni vaskularnih i nevaskularnih metoda intervencijske radiologije (ciljane punkcije, biopsije, perkutane drenaže, perkutana transluminalna angioplastika, primjena stenta i stent grafta, endovaskularna terapija aneurizama abdominalne aorte, embolizacija kod krvarenja, trombolize, perkutane aspiracije tromba, TIPS, preoperativna embolizacija vene porte, embolizacije tumora jetre, embolizacije mioma maternice, perkutane intervencije na žučnim vodovima, stentiranje jednjaka, radiofrekventna ablacija…)

 

OBJAVLJENI RADOVI I KONGRESNA PRIOPĆENJA:

Radovi citirani u Current Contents (CC): 5

Radovi citirani u IM, EMBASE, SCI, EM: 7

Kongresna priopćenja i sažeci: 56

 

ČLANSTVA:

1988. član Hrvatskog društva radiologa

2002. član sekcije za intervencijsku radiologiju, član upravnog odbora sekcije za intervencijsku radiologiju (sIRcro) od 2013.- 2017. i od 2017.

2007. redovni član Europskog udruženja za kardiovaskularnu i intervencijsku radiologiju (CIRSE)

2011. izbor za počasnog člana Udruženja radiologa Bosne i Hercegovine

2008. član Rotary kluba Osijek, D1913 Hrvatska, član ICC Hrvatska - Izrael


VJEŠTINE I ZNANJA:

Poznavanje stranih jezika: engleski u govoru i pismu (B2), njemački (B1).

Kompjutorske vještine: Word perfect, Excel, MS Office

Hobi: podvodni ribolov, planinarenje
 

Citolozi

SPECIJALIST KLINIČKE CITOLOGIJE.

Leila Perković, dr. med.

Leila Perković, dr. med.

SPECIJALIST KLINIČKE CITOLOGIJE.

Leila Perković, dr. med.

Zaposlena u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh”, Zavod za patologiju i citologiju. Sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, radionicama, tečajevima i sastancima.

Kirurzi

RAVNATELJ POLIKLINIKE. SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE I ONKOLOŠKE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr. med.

Prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr. med.

RAVNATELJ POLIKLINIKE. SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE I ONKOLOŠKE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr. med.

Rođen 07.08.1966. godine u Sarajevu.

Oženjen, otac dvoje djece.

 

OBRAZOVANJE:

1995. – diplomirao na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu

1999. – završio znanstveni poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

1999. – usavršavanje iz laparoskopske kirurgije na Medicinskom fakultetu u Splitu

2002. – usavršavanje iz informatičkih sustav u medicini (Haidelberg – Waldorf)

2002. – položio specijalistički ispit iz kirurgije na klinici za kirurgiju Medicinskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2007. – obrana doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2007. – Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet u Zagrebu – Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet u Splitu – Certifikat – korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora

2014. – Suradnja s ustanovama na projektu (radiokirurgija):

– Zentrum fur Radiochirurgie und Prazisionsbestrahlung am Klinikum der J.W.Goethe – Universitat GmbH

– Göppingen RadioChirugicum GmbH , CyberKnife Suedwest

– Klinik Hirslanden, Zurich

– Abteilung Radioonkologie / CyberKnife

– European Cyberknife Center Munich

2015. – Subspecijalizacija iz digestivne (abdominalne) kirurgije

2015. – Subspecijalizacija iz onkološke kirurgije

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

1992.-1999. – tijekom Domovinskog rata radio sam u ratnoj bolnici Vareš i u bolnici Dr. fra Mato Nikolić u Novoj Biloj.

1985.-2007. – više od 30 usavršavanja iz područja primjene informatičke i računalne tehnologije u kirurgiji

2003. – usavršavanje (FER Zagreb) u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području telemedicine i informatizacije zdravstva na domaćim i inozemnim projektima

2002. – znanstveni poslijediplomski studiji, Medicinski fakultet u Zagrebu (predavač)

2003. – zaposlen u kirurškoj klinici O.B. Sveti Duh u Zagrebu

2004. – obnašam dužnost pomoćnika ravnatelja O.B. Sveti Duh Zagreb

2004. – obnašam dužnost pomoćnika ministra u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

2007. – izabran sam u zvanje višeg asistenta iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2007. – obnašam dužnost državnog tajnika u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

2009. – izabran sam u zvanje docenta iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u sastavu Sveučilišta u Rijeci

2009. – izabran sam u zvanje docenta iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2009. – u radnom odnosu kao docent iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2013. – izabran sam u zvanje izvanrednog profesora iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2013. – u radnom odnosu kao profesor iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2013. – voditelj projekta – uspostava centra za robotiziranu radiokirurgiju Zagreb

2015. – specijalist uže specijalnosti digestivne (abdominalne) kirurgije

2015. – specijalist uže specijalnosti iz kirurške onkologije

 

OBJAVLJENI RADOVI I PUBLIKACIJE:

–  u domaćim časopisima i međunarodnim kongresima (22)

–  u stranim časopisima (11)

Current Contens CC 10 radova

– autor sam poglavlja o telekirurgiji u tri knjige koje je objavila Akademija medicinskih znanosti i  Medicinski fakultet u Zagrebu.

 

ČLANSTVA:

2000.-2004. – član upravnog odbora društva za telemedicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru

2008.-2009. – član Nacionalnog vijeća za konkurentnost

Član Hrvatske liječničke komore

Član Hrvatskog društva za kirurgiju

Član Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo RH

Član Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora

Član Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju

 

NAGRADE I PRIZNANJA:

Dobitnik sam Sveučilišne nagrade Univerziteta u Sarajevu “Hasan Brkić” za naučnoistraživački rad

Dobitnik sam nagrade Expertiza za promicanje projekta telemedicina (2002.)

Hrvatski informatički zbor – posebno priznanje za promicanje informatičke pismenosti u Hrvatskoj

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Glazba, skijanje i čitanje

SPECIJALIST KIRURG, SUBSPECIJALIST TORAKALNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Igor Nikolić, dr. med.

Prof. dr. sc. Igor Nikolić, dr. med.

SPECIJALIST KIRURG, SUBSPECIJALIST TORAKALNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Igor Nikolić, dr. med.

Rođen: 17. studenog 1960.g. u Splitu, Hrvatska

 

OBRAZOVANJE:

Osnovnu školu završio u Lovreću (Imotski), gimnaziju u Splitu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983.g.

Od 1986.-1988.g. poslijediplomski studij iz sportske medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Od 1990.-1994.g. specijalizacija iz opće kirurgije u Klinici za kirurgiju Kliničke bolnice „Sestara Milosrdnica“ u Zagrebu.

Od 1991.-1993.g. kao dragovoljac sudjelovao u Domovinskom ratu i bio voditelj mobilne kirurške ekipe.

Od 1996.-1998.g. subspecijalizacija iz torakalne kirurgije u Klinici za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“ u Zagrebu.

 

ZAPOSLENJE:

1. Nakon završenog Medicinskog fakulteta 1983.g. obavio pripravnički staž u trajanju od godinu dana u Domu zdravlja „Centar“ u Zagrebu.

2. Državni ispit položio 1984.g., nakon čega radi kao liječnik opće medicine dvije godine u Zagrebu.

3. Kao sekundarac primljen u Kliniku za kirurgiju KB „Sestara Milosrdnica“ 1988.g., gdje je 1990.g. dobio specijalizaciju iz opće kirurgije koju je položio 1994.g.

4. Od 1996.g. do rujna 2011. radi u Klinici za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“ u Zagrebu.

5. Od rujna 2011.g. zaposlen u Kliničkoj bolnici Dubrava

 

AKADEMSKI STUPNJEVI:

Akademski stupanj magistra znanosti stekao 1998.g. pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Obranom doktorske disertacije pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2006.g. stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, s tezom „Vrijednost oksimetrije u prijeoperacijskoj procjeni rizika respiracijskih komplikacija kod plućne resekcije“

– od 2009.g. viši znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Mostaru

– 2011.g. stekao naslov docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

– 2015.g. stekao naslov docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku

– 2016.g. stekao naslov profesora na Medicinskom fakultetu u Mostaru

 

NAPREDOVANJA I FUNKCIJE U SLUŽBI:

– 2009.g. priznat naslov primarijusa

– 2010.g. imenovan šefom operacijskog bloka Klinike za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“

– 2012.g. voditelj odjela za torakalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava

Stručni položaj: doktor medicine, specijalist opće kirurgije, subspecijalist torakalne kirurgije, primarijus, doktor znanosti, profesor, voditelj Odjela za torakalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, predsjednik Povjerenstva za kirurgiju Ministarstva zdravstva.

Stručna djelatnost: tijekom rada na torakalnoj kirurgiji (od 1996.) obavio preko 5500 operacija (tumori pluća-lobektomije, bilobektomije, pulmektomije, tumori medijastinuma, tumori i deformiteti stijenke toraksa, resekcije treheje, mezoteliomi, tumori jednjaka). Bio je i dio tima koji je prvi izveo transplantaciju pluća u Hrvatskoj. Također, obavio je više od 700 endoskopskih zahvata. Ustrojio je odjel torakalne kirurgije u Kliničkoj bolnici Dubrava na kojemu se obavljaju najsloženiji operativni zahvati tog područja. Sudjeluje u brojnih sinhronim operacijskim zahvatima s kolegama iz KB Dubrava (abdominalna, plastična, vaskularna, maksilofacijalna i ORL kirurgija). Kao torakalni kirurg konzultant zadnjih deset godina operira i surađuje s kolegama iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Kao torakalni kirurg konzultant aktivno surađuje s KBC Rijeka, OB Dubrovnik, OB Zadar, OB Slavonski Brod i KBC Mostar. Aktivno surađuje s inozemnim stručnjacima u sveobuhvatnom liječenju onkoloških bolesnika, poglavito s Klinikom u Avianu (Italija.)

– 2000.g. obavio edukaciju iz bronhoskopije

– 2003.g. obavio edukaciju iz ezofagogastroskopije

– 2007.g. sudjelovao u timu koji je izveo prvu transplantaciju pluća u Hrvatskoj.

Aktivno sudjeluje u edukaciji mladih liječnika, specijalizanata kao mentor.

– 2016.g. odlukom Vlade RH imenovan šefom Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb

– 2016.g. odlukom Ministra zdravstva imenovan predsjednikom povjerenstva za kirurgiju pri Ministarstvu zdravstva.

 

ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST:

Objavio preko 20 stručnih i zdravstvenih radova. Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim simpozijima i kongresima.

Koautor je dvije knjige i jednog udžbenika.

 

PROFESIONALNA STRUČNA DRUŠTVA:

Član, Hrvatski liječnički zbor

Član, Hrvatska liječnička komora

Član, Hrvatskog kardio-torakalnog kirurškog udruženja

Član, Hrvatsko katoličko liječničko društvo

 

Pri Županijskom sudu u Zagrebu imenovan je stalnim sudskim vještakom  medicinske struke: kirurgija (2003. do danas).

SPECIJALIST KIRURG, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med.

Prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med.

SPECIJALIST KIRURG, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med.

cv1cv2cv3

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE I KIRURŠKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr. med.

Prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE I KIRURŠKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr. med.

cv1cv2cv3

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Mate Škegro, dr. med.

Prof. dr. sc. Mate Škegro, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Mate Škegro, dr. med.

Rođen je 8. svibnja 1954. godine u Tomislavgradu. Osmogodišnju školu i gimnaziju pohađao je u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1973. godine i završio ga  u 9. mjesecu 1978.g. s prosječnom ocjenom ispita 4,19.

Nakon rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, počeo je specijalizaciju iz opće kirurgije na KBC-u Zagreb, Klinici za kirurgiju Rebro 1983. i uspješno ju je završio 1987. položivši specijalistički ispit s odličnim uspjehom.

Poslijediplomski studij iz opće kirurgije pohađao i završio je školske godine 1986/87.
 
Nakon položenog specijalističkog ispita iz opće kirurgije radi na Zavodu za abdominalnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa, gdje se najviše bavi onkološkom kirurgijom jetre, žučnog sustava, gušterače, želuca, tankog i debelog crijeva, laparoskopskom kirurgijom i transplantacijom jetre.

Aktivno je bio uključen kao dragovoljac u Domovinskom ratu od samih početaka agresije na Hrvatsku, počevši od Uskrsa 1991. godine na Plitvicama, preko zapadne Slavonije, kada je sudjelovao u formiranju ratne bolnice u Garešnici, ratne bolnice u Tomislavgradu, te je bio voditelj mobilne kirurške ekipe na tom području. 

Cijelo vrijeme Domovinskog rata zbrinjavao je ranjenike i u svojoj matičnoj ustanovi na Klinici za kirurgiju Rebro, posebno za vrijeme akcija „Bljesak“ i „Oluja“.

Dobio je odličje Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske. Nosilac je Spomenice domovinskog rata Republike Hrvatske.

 • 1996.g. Magistarski rad: “Tkivni karcinoembrionalni antigen (CEA) u odnosu na patohistološku sliku i stupanj displazije kolorektalnih adenoma”.
 • 1999.g. Naslovni asistent u Katedri za kirurgiju
 • 2000.g. Doktorska disertacija: “Vrednovanje tkivnog karcinoembrionalnog antigena (TCEA) u kolorektalnim adenomima u ovisnosti o njihovoj morfologiji”
 • 2001.g. Naslovni viši asistent u Katedri za kirurgiju. 
 • 2002.g. Primarijus.
 • 2002. - 2019. Pročelnik Zavoda za abdominalnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa.  
 • 2003.g. Subspecijalist digestivne (abdominalne) kirurgije. 
 • 2003.g. Docent u kumulativnom radnom odnosu, u Katedri za kirurgiju.
 • 2005.g. Znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
 • 2008.g. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za kirurgiju.
 • 2012. Od strane Ministarstva zdravlja imenovan je za voditelja programa specijalističkog usavršavanja iz abdominalne kirurgije.
 • 2014. Znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika
 • 2015. Do 2019. predstojnik Klinike za kirurgiju KBC Zagreb
 • 2017. Organizator i nacionalni voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija iz abdominalne kirurgije
 • 2018. Izabran je za redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za kirurgiju na Medicinskom fakultetu, Sveučilištu u Zagrebu, na rok od 5 godina.

Prof.dr.sc. Mate Škegro, dr.med. specijalist opće i abdominalne kirurgije, priznati je abdominalni kirurg sa stručnim i znanstvenim interesom iz područja transplantacije jetre kod odraslih bolesnika i djece, hepatobilijarne  kirurgije, kirurgije pankreasa, laparoskopske kirurgije, te onkološke kirurgije. Radi najzahtjevnije resekcije jetre, pankreasa i komplicirane revizijske operacije. 

Bio je član kirurškog tima Klinike za kirurgiju Rebro, KBC Zagreb, kod prve transplantacije jetre u Hrvatskoj 1990. godine.

Voditelj transplantacijskog tima za jetru kod odraslih bolesnika na Klinici za kirurgiju Rebro, KBC Zagreb i prvi transplantacijski kirurg od 1999. do 2019.g. Prethodno je educiran iz transplantacije jetre u St. James University Leeds, UK, kod prof. Pollarda.

Priznati je kirurg iz područja laparoskopske kirurgije, koju radi od 1992. godine.
Educiran je iz laparoskopske kirurgije u brojnim Europskim centrima počevši od Hamburga 1992., Strasbourg 1993., Innsbruck 1996., Ljubljana, Barcelona.
 
Prvi je u Klinici za kirurgiju Rebro, KBC Zagreb napravio laparoskopsku adrenalektomiju, laparoskopsku apendektomiju, laparoskopsku operaciju inguinalne hernije, laparoskopsku resekciju debelog crijeva, laparoskopsku splenektomiju i laparoskopsku operaciju ventralne hernije.

Predaje na brojnim stručnim sastancima u zemlji i inozemstvu, te je često pozvani predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Izvodi pokazne operacije na međunarodnim stručnim skupovima.
 
Uveo je u kiruršku rutinu nove kirurške zahvate kod krvarenja iz jednjaka (Sugiura), nove tehnike resekcije jetre (ALPPS), nove tehnike operacija hernija, te novi način kreiranja  anastomoza debelog crijeva.
Napisao je znanstvene i stručne radove iz tog područja; 15 radova objavljenih u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu, 15 radova u SCI, 17 radova Medline i Scopus. Ukupno ima 140 objavljena rada i kongresna priopćenja. Sudjeluje neprekidno u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1999. do 2019.g.

Napisao je poglavlja u nastavnim knjigama:

1. Knjiga: KIRURGIJA urednika T.Šoša, Ž. Sutlić, Z. Stanec. I.Tonković i dr. 2007. naklada  Ljevak.  
Poglavlje: Kirurgija jetre; 536-546.
Poglavlje: Kirurgija žučnog sustava; 551-560.

2. Knjiga-Mirko Šamija, Damir Nemet i suradnici
POTPORNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA
Medicinska naklada, 2010.

Abdominalne promjene-crijevne stome i fistule (Mate Škegro, Ognjan Deban, Katarina Đurić) str. 173-178

Akutni abdomen u onkološkog bolesnika (Mate Škegro, Ognjan Deban, Boris Belev) str.269 – 275

3. Knjiga - Vladimir Gašparović i suradnici
HITNA MEDICINA
Medicinska naklada 2013.
Urednik poglavlja 6 „Kirurške i traumatološke hitnosti“ str. 435-562
Akutni abdomen (Ognjan Deban, Mate Škegro) str. 437-444

Autor je dva priručnika stalnog medicinskog usavršavanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

4. Osnove laparoskopske kirurgije, Medicinska naklada Zagreb, 2009.g. drugo prošireno izdanje

5. Laparoskopski pristup ventralnoj herniji, Medicinska naklada Zagreb, 2005.

Dobio je Zahvalnicu Hrvatskog liječničkog zbora “za uloženi trud u zborsku djelatnost i unapređenje zdravlja naroda” 1996. godine, 2000.g. Priznanje za doprinos u radu Hrvatske liječničke komore i 2002.g. Diplomu Glavnog odbora Hrvatskoga liječničkog zbora i 2010. Povelju Hrvatskog liječničkog zbora.

Nagrada grada Zagreba 31. svibnja 2015. KBC-u Zagreb, timovima za transplantaciju organa “za program transplantacije jetre u odraslih u KBC-u Zagreb koji vodi prof.dr.sc. Mate Škegro”.
                                                                                                                                                      


 

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE.

Doc. dr. sc. Stipislav Jadrijević, dr. med.

Doc. dr. sc. Stipislav Jadrijević, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE.

Doc. dr. sc. Stipislav Jadrijević, dr. med.

Radno iskustvo     
    
1993. - danas Specijalizant, a potom specijalist opće te abdominalne kirurgije u KB Merkur

Zamjenik voditelja transplantacijskog tima, voditelj transplantacijskog programa za gušteraču, pročelnik Zavoda za abdominalnu kirurgiju

1992. Liječnik u sanitetu HV

1991. Liječnik pripravnik u DZ Medveščak
    

Obrazovanje i osposobljavanje                                       

2017. Docent, Medicinski fakultet Zagreb

2013. Profesor v.š., Zdravstveno učilište Zagreb

2012. Viši znanstveni asistent, Medicinski fakultet Zagreb

2011. Dr.sc., Medicinski fakultet Zagreb

2001.-2003. Subspecijalist abdominalne kirurgije, OB Sveti Duh

1993.-1998. Specijalist opće kirurgije, KB Merkur

1997. Mr.sc., Biološki odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta

1985.-1990. Dr.med., Medicinski fakultet Zagreb

    
Usavršavanje  

1999. Melbourne, Monasch University hospital - Transplantacija bubrega i gušterače

2000. Budapest, Transplantacijski centar - Transplantacija jetre

2005. Berlin, Charite - Transplantacija bubrega
    

Osobne vještine i kompetencije    
    
Drugi jezici - Engleski


Organizacijske vještine i kompetencije    

1.    Predstavnik RH pri Eurotransplanatu za transplantaciju gušterače (European Pancreas Advisory Committee EPAC)
2.    2003. voditelj tima koji je u RH prvi uspješno presadio gušteraču i bubreg
3.    2008. prvi u RH uspješno presadio tanko crijevo
4.    Zamjenik voditelja transplantacijskog tima KB Merkur
5.    Voditelj eksplantacijskog tima KB Merkur
6.    Voditelj hitne abdominalne službe KB Merkur
    
    
Dodatne informacije    

2003. Kao član transplantacijskog tima KB Merkur dobitnik godišnje nagrade Grada Zagreba za dostignuća u medicini

2011. Priznanje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za poseban stručan doprinos i dugogodišnji angažman na razvoju i unapređenju transplantacijske medicine

2016. “Najdoktor 2016.godine” proglašen od Udruge hrvatskih pacijenata
 

SPECIJALIST OPĆE KIRUGIJE, SUBSPECIJALIST PLASTIČNE, ESTETSKE I REKONSTRUKCIJSKE KIRURGIJE. SUBSPECIJALIST ONKOLOŠKE KIRURGIJE.

Dr. sc. Ivan Milas, dr. med.

Dr. sc. Ivan Milas, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRUGIJE, SUBSPECIJALIST PLASTIČNE, ESTETSKE I REKONSTRUKCIJSKE KIRURGIJE. SUBSPECIJALIST ONKOLOŠKE KIRURGIJE.

Dr. sc. Ivan Milas, dr. med.

Rođen 27.08. 1967.  god. u Imotskom.

Oženjen, otac četvero djece.

 

Obrazovanje:

1992. – diplomirao na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu

1994. – položio stručni ispit /pripravnički staž obavio sam u Klinici za tumore u Zagrebu/

1995. – 1999. – specijalizant kirurgije. Specijalistički ispit položio sam 1999. god. u KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Nakon položenog ispita radim kao kirurg u Klinici za tumore

1999. – upisao poslijediplomski studij iz Medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2001. – 2002. boravio sam godinu dana kao “Visiting scientist” u MD Anderson Cancer Center, Houston, University of Texas, USA

2005. – obranio sam disertaciju pod naslovom “Prognostičko značenje expresije proteina Cox-2 u bolesnica s rakom dojke”

2012./svibanj/lipanj, boravio sam u Cleveland Clinic Foundation, Ohio, Claveland, USA, kao gost na endokrinoj kirurgiji i kirurgiji dojke

2004. – 2006. subspecijalizirao sam plastičnu kirurgiju i položio ispit iz plastične i rekonstrukcijske kirurgije

2010. – postao subspecijalist onkološke kirurgije

 

Profesionalna karijera:

2005.-2011. – radim na poziciji Voditelj službe za prevenciju i rano otkrivanje tumora Klinike za tumore

2006. – izabran sam za Znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2008. – izabran u Suradničko zvanje asistenta na Zdravstvenom Veleučilištu. Na istom veleučilištu sam u veljači 2013. postao profesor

2011.-2016. – voditelj odjela onkoplastične kirurgije

2013. – sam izabran u Višeg znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2015. – izabran u suradničko zvanju asistenta na Med. fakultetu u Osijeku

2016. – sada radim na poziciji voditelja centra za genetsko-onkološko savjetovanje

2017. – stekao zvanje Primarijus

 

Istraživački projekti:

2001.- 2002. –  član tima na projektu: Lung cancer biomarkers as predictor of brain metastasis/ biomarkeri kao prediktori moždanih metastaza u raka pluća”. MD Anderson Cancer Center, Houston, University of Texas. USA.

2002. – 2006. – član tima: Biomarkeri staničnog genoma u ekogenetskim ispitivanjima; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, RH.

2007.-2013. – član tima; MZOS znanstveni projekt “Genotoxicity of physical and chemical substances, natural and anthropogenic origin” (Vilena Kašuba -PI) (damage of genome caused with low dose of the mutagens (ionizing radiation, anestetics, antineoplastic drugs, inhibitors of acetylcholinesterase, pesticides, mycotoxins, substances used in stomatology, heavy metals…)

2014.-2015. – član tima: HRZZ project “New protein networks for novel therapeutic avenues in human melanoma“ (Neda Slade –PI).

2014.-2015. – član tima: BICRO project “ MiDOM (Medical Imaging and Diagnostics on the Move) (Josip Knezović –PI).

 

Objavljeni radovi i publikacije:

Current Contents /CC/: 7 radova

Science citation index /SCI/, Index medicus: 10 radova

Ostale publikacije: 11 radova

Knjige: 3 poglavlja

 

Članstva:

Član Hrvatske liječničke komore

Član Hrvatskog kirurškog društva

Član Hrvatskog društva za plastičnu, estetsku i rekonstrukcijsku kirurgiju

Član Hrvatskog onkološkog društva

 

Strani jezici:

Engleski

SPECIJALIST OPĆE I PLASTIČNE REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Rado Žic, dr. med.

prof. dr. sc. Rado Žic

SPECIJALIST OPĆE I PLASTIČNE REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Rado Žic, dr. med.

EDUKACIJA

Osnovna škola: 
1972. – 1974. Maribor, Slovenija
1974. – 1977. American Oil Company School, Tripoly, Libya
1977. – 1980. Maribor, Slovenija

Srednja škola:
1980. – 1983. Gimnazija Maribor, Slovenija
1983. – 1984. San Dieguito High School, San Diego, California, USA

Medicinski fakultet:
1984. – 1989. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1989 Diplomirao s prosjekom ocjena 4.8

Staž:
1989. – 1990. Za Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na KBC "Rebro" Zagreb
1990. Položen stručni ispit

Specijalizacija iz opće kirurgije:
1992. – 1996. Klinika za kirurgiju KBC "Rebro" Zagreb
08.11.1996. Specijalist Opće kirurgije

Subspecijalizacija iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije:
1996. – 1998. Zavod za plastičnu, rekonstrukcijsku kirurgiju i kirurgiju dojke Klinike za kirurgiju KBC "Rebro" Zagreb
1998. – 1999. Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju KB "Dubrava" Zagreb
1999. – 2000. Plastic Surgery Unit, Queen Victoria Hospital, East Grinstead, Great Britain
2000. – 2003. Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju KB "Dubrava" Zagreb
15.09.2003. Položio specijalistički ispit iz Plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
23.11.2003. Položio ispit iz Plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Europskog boarda za Plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju (EBOPRAS)

RADNO ISKUSTVO

3/2011. – danas Pročelnik Kliničkog zavoda za kirurgiju šake i rekonstrukcijsku kirurgiju, Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KB "Dubrava"
3/2007. – 3/2011. Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KB "Dubrava"
11/2000. – 3/2007. Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju KB "Dubrava" Zagreb
11/1999. – 10/2000. Plastic Surgery Unit, Queen Victoria Hospital, East Grinstead, Great Britain
10/1998. – 10/1999. Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju KB "Dubrava" Zagreb
11/1996. – 10/1998. Zavod za plastičnu, rekonstrukcijsku kirurgiju i kirurgiju dojke Klinike za kirurgiju KBC "Rebro" Zagreb
06/1992. – 11/1996. Klinika za kirurgiju KBC "Rebro" Zagreb
09/1989 – 06/1992 Zavod za Anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

DOMOVINSKI RAT 

1991. – 1995. Sudjelovanje u radu Sanitetskog Stožera Republike Hrvatske od 9/1991. do 1995. od toga  6 mjeseci u ratnim bolnicama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prema rasporedu Sanitetskog stožera Republike Hrvatske sa statusom dragovoljca.

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

1989. – 1992. Biomedicina, Prirodoslovno matematički i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
1995. Obrana doktorske disertacije « Mehanizam hiperkalcemičkoga djelovanja karcinosarkoma Walker 256 u štakora. 
Mentor: Prof. dr. sc. Slobodan Vukičević, dr. med.

ZNANSTVENI RAD

1985. – danas Laboratorij za mineralizirana tkiva Zavod za anatomiju medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom Prof. Dr. Slobodana Vukičevića
1989. – 1998. Suradnik na znanstvenom projektu glavnog istraživača Prof. dr. Slobodana Vukićevića
2000. – 2006. Suradnik na znanstvenom projektu: kirurgija perifernih živaca glavnog istraživača Prof. dr. Zdenka Staneca
2002. – 2006. Voditelj projekta Prefabrikacija tkiva u Plastičnoj kirurgiji
2017. – danas Suradnik na projektu o dijagnostici i liječenju karcinoma dojke voditelja Prof. dr. sc. Borisa Brkljačića, dr. med.
 
USAVRŠAVANJE U INOZEMSTVU

1986. (2/12) Odjel za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju, Kliničke bolnice u Mariboru, Slovenija
1988. (2/12) Klinika za kirurgiju i Klinika za urgentnu hitnu medicinu, Royal Helmshire Hospital, Sheffield, Velika Britanija
1989. (2/12) Odjel za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju, Kliničke bolnice u Mariboru, Slovenija
1997. (2/12) Odjel za plastičnu kirurgiju, Wesseling, Köln, Njemačka (Prof. dr. N. Olivari)
1998. (2/12) Klinika za plastičnu kirurgiju, ORL i maksilofacijalnu kirurgiju, Luzern, Švicarska 
1999. – 2000. (12/12) Klinika za plastičnu kirurgiju, Queen Victoria Hospital, East Grinstead, Velika Britanija
2001. (1/12) Klinika za plastičnu kirurgiju, Sveučilišne bolnice u Innsbrucku, Austrija (Prof. dr. M. Ninković)
2018. Plastic Surgery Clinic, Toronto, Canada

NASTAVNO ISKUSTVO

1985. – 1989. Demonstrator na Katedri za Anatomiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
1986. – 1989. Demonstrator na Katedri za Fiziologiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
1989. – 1992. Stručni suradnik na Katedri za Anatomiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
1994. – 2002. Nastava iz Kliničke anatomije pri Katedri za Anatomiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu (30 sati godišnje / 5 školskih godina) 
1996. – danas Predavanja višim medicinskim sestrama, studentima medicine i postdiplomantima iz opće kirurgije i plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije / Vođenje vježbi iz Kirurgije za studente 5 i 6 godine studija
2001. – danas Suvoditelj izbornih predmeta Osobitosti kirurških postupaka u estetskoj kirurgiji (30 sati), Kirurgije šake (30 sati) i Transplantacija tkiva i Rekonstrukcijski postupci u plastičnoj kirurgiji (30 sati) / Suradnik u izbornom predmetu lokoregionalna anestezija (4 sata) / Suradnik na znanstvenom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu za predmete Mikrovaskularni prijenos tkiva (30 sati), Transplantati i Režnjevi (30 sati), kirurgija dojke (30 sati) / Organizator tečajeva prve kategorije Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu: Osnove mikrokirurgije (37 sati) i Kirurgija šake (37 sati)    
2003. – danas Voditelj kolegija Kirurgija Šake na znanstvenom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu
2008. – 2018. Predavač iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, BiH
2017 – danas Voditelj kolegija Transplantati, režnjevi i regenerativna medicina i kolegija Kirurgija šake na Stručnom poslijediplomskom studiju Plastična rekonstrukcijska i estetska kirurgija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
    
DOSADAŠNJE ZNANSTVENO NASTAVNO ZVANJE

2002. Naslovni viši asistent, u Katedri za kirurgiju, za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija
2003. Znanstveni suradnik 
2006. Znanstveni savjetnik
2006. Naslovni Docent, u Katedri za kirurgiju, za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija
2012. Izvanrednog naslovni Profesor u Katedri za kirurgiju, za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija
2017. Izbor za redovnog naslovnog Profesora na Katedri za kirurgiju za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija (postupak obustavljen radi izbora u kumulativni radi odnos)
2019. Izbor u Docenta u kumulativnom radom odnosu na Katedri za kirurgiju za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

STRUČNO ZVANJE

2011. Primarius

MENTORSTVO

Diplomski radovi: 4
Magistarski rad: 2  
Doktorat: 3 
Član komisije za obranu doktorske disertacije na MF SZ i SF SZ: 16    
Predsjednik komisije za obranu doktorske disertacije na MF SZ: 9
Subspecijalizacija iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije: 12

STRANI JEZICI

Engleski i Slovenski: fluidno
Njemački: osnove

NAGRADE

1988. Rektorova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad za školsku godinu 1987./88.
1989. Rektorova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad za školsku godinu 1988./89.
1989. Nagrada za najbolji studentski rad iz područja temeljnih medicinskih znanosti
1989. Dekanova nagrada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1989. Rektorova nagrada za najboljeg studenta medicine u školskoj godini 1988./89.
2003. Nagrada KB "Dubrava" za ostvarene rezultate rada u 2003. godini

ORGANIZACIJE I ČLANSTVO

1984. California Scholarship federation
1986. Potpredsjednik studentske organizacije, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1987. Predsjednik studentske organizacije, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1989. Član Komisije za nastavu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1989. Član Hrvatskog liječničkog zbora
1995. Član Hrvatskog kirurškog društva
1995. Član Hrvatskog društva za mineralizirana tkiva
1996. Član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
2000. Delegat Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju u EBOPRAS-u i UMSE-u.
2002. Potpredsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
2004. Reizbor za Potpredsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju 
2006. – danas Član Pyrenean cluba za Plastičnu kirurgiju
2008. – danas Član ISAPS-a (International Society of Aesthetic Plastic Surgery
2008. – danas Međunarodni član ASPS (American Society of Plastic Surgery)
2008. Reizbor za Potpredsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
2009. – danas član Rotary kluba Zagreb Centar
2009. Generalni tajnik ESPRAS-a (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) do 2014.
2010. Predsjednik Odbora za akreditaciju EBOPRAS-a (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
2012. Nacionalni koordinator za ICC Rotary Distrikta 1913 s Distriktom 1912
2012. Predsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
2012. – 2017. Predsjednik Znanstveno nastavnog vijeća KB Dubrava
2013. Suorganizator  Fellows in Science congress in Ljubljana, Slovenia September 18 – 21,
2013. Reizbor za Generalnog tajnika ESPRAS-a (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) do 2018.
2014. Reizbor za Predsjednik Odbora za akreditaciju EBOPRAS-a (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) do 2018.
2015. Predsjednik organizacijskog odbora desetog Hrvatskog Kongresa Plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije i ESPRAS appointed kongresa za 2015. godinu Dubrovnik, Hrvatska, 1. – 4. listopad 2015.
2015. Delegat u svjetskom udruženju Plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije ICOPLAST International Confederation of Plastic Surgery Societies
2015. Član uredničkog odbora European Journal of Plastic Surgery
2017. Reizbor za Predsjednika Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku Kirurgiju
2018. Predsjednik organizacijskog odbora 11. Hrvatskog Konresa Plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije Zadar 8-1011-2018
2018. Izbor za predsjednika ESPRAS-a (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) do 2021.

STRUČNA DOSTIGNUĆA

1) Uvođenje perforatorskih režnjeva u rekonstrukcijsku kirurgiju u Republici Hrvatskoj
2) Uvođenje mastektomije s poštedom kože i bradavice u liječenje karcinoma dojke u svijetu
3) Razvoj tima za dojku i šaku u KB "Dubrava" 
4) Razvoj prihvaćene Specijalizacije iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije za Ministarstvo Zdravstva Republike Hrvatske kao i programa specijalizacije koji je preporuka EBOPRAS za cijelu Europsku uniju i države pridružene članice UEMS-a
5) Suradnik u izradi programa stručnog poslijediplomskog studija plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

OSTALE AKTIVNOSTI

Gost lektor za:
1) CMJ
2) Lancet
3) Lječnički Vijesnik
4) Collegium Antropologicum
5) Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents
6) Annals of Burns and Fire Disasters

2005. – danas Ispitivač na ispitu EBOPRAS-a (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)

Suradnik u izradi E-learning programa iz Plastične, rekonstrukcijske i esteteske kirurgije Britanskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju (BAPRAS).

PUBLIKACIJE

46 radova u časopisima s recenzijom, 9 nastavnih tekstova u knjigama i skriptama, 163 kongresnih priopćenja od toga oko 45 kao pozvani predavač

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Ivica Stojanović, dr. med.

Ivica Stojanović, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Ivica Stojanović, dr. med.

Osobni podaci

Datum i mjesto rođenja: 15. srpnja, 1968. Dubrovnik
Državljanstvo: Republike Hrvatske
Bračni status: oženjen, otac dvoje djece

 

Dodiplomsko školovanje

1975. - 1982. Osnovna škola "Lapad",  Dubrovnik
Uspjeh: odličan

1983. - 1987. Srednja škola pedagoška, Dubrovnik 
Uspjeh: odličan

1988. - 1996. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prosjek ocjena: 3,74

1993. - 1995. Student-demonstrator na Katedri za patologiju i patofiziologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

05.03.1996. Diplomirao, te stekao visoku stručnu spremu i zvanje doktora medicine

23.09.1998. Položen stručni ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva Zdravstva RH i stekao stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima doktora medicine 


Poslijediplomsko školovanje

1999. - 2003. Specijalizacija iz Opće kirurgije, Klinički bolnički centar Zagreb

2001. - 2002. Znanstveni poslijediplomski studij: Medicinske Znanosti
  
2004. - 2006. Subspecijalizacija iz digestivne kirurgije

2008. - 2010. Poslijediplomski studij iz biologije novotvorina

 

Radno iskustvo

Listopad 1998. Dom zdravlja Dubrovnik rad u Hitnoj medicinskoj pomoći

Ožujak 1999. Opća bolnica Dubrovnik kao volonter na općoj kirurgiji

1999. - 2003. Specijalizacija iz Opće kirurgije Opća bolnica Dubrovnik i Klinički bolnički centar Zagreb

Od 01. prosinca 2003. radim kao specijalist kirurg OB Dubrovnik    

Od 2006. god. šef abdominalne kirurgije do danas

Od 2016. Pročelnik Službe za kirurgiju Ob Dubrovnik

 

Razno

Strani jezici: - engleski - aktivno u govoru 

Upravljanje računalom: aktivno korištenje MS Office paketa, Interneta
                                          
1997. Tečaj osposobljavanja za rad na računalu
Škola "Tonči" Dubrovnik

Hobi: putovanja, plivanje, vinogradarstvo, maslinarstvo, beletristika


Bibliografija

Originalni manuskripti:

1. Ivica Stojanović, MD, Zenan Karamehmedović, MD, Khaled Elgazwi, MD, Ivo Baća, MD, PhD: Laparoscopic treatment of Cystadenocarcinoma oft he Appendix Penetrating in Sigmoid Colon.JSLS(2009)13:445-449

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST VASKULARNE KIRURGIJE.

Doc. prim. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med.

Doc. prim. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST VASKULARNE KIRURGIJE.

Doc. prim. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med.

Rođen sam 15. 06. 1964. godine u Rijeci.

Osnovnu i srednju školu pohađao sam u Zadru, a diplomirao 1989. godine na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Period od 1994. do 1998. godine proveo sam na specijalizaciji iz opće kirurgije na Klinici za kirurške bolesti K.B. Sveti Duh u Zagrebu, a specijalistički ispit položio u lipnju 1998. godine.

U studenome 2005. godine, nastavljam raditi na novoosnovanome Odjelu za vaskularnu kirurgiju KB Dubrava.

Godine 2008., nakon dvogodišnje edukacije položio sam ispit uže specijalizacije iz područja vaskularne kirurgije.

Tijekom svoje dosadašnje liječničke prakse, pohađao sam niz tečajeva usavršavanja liječnika, poslijediplomskih tečajeva I i II kategorije, te sudjelovao pasivno ili aktivno u radu brojnih stručnih sastanaka, simpozija i kirurških kongresa u zemlji i inozemstvu. Završio sam i tečaj za medicinskoga sudskog vještaka, te sam preko 20 godina na popisu stalnih sudskih vještaka pri Županijskome sudu u Zagrebu. Također sam od strane istoga suda imenovan i mentorom za izobrazbu sudskih medicinskih vještaka.

Član sam Odbora za sudbena mišljenja Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor sam, odnosno koautor devet radova objavljenih u časopisima indeksiranima u CC-u, te citiranih u drugim bazama, jednoga rada u Sci-Exp/SSCI, dva rada u Index Medicusu, dva rada Excerpta Medica, te osamnaest sažetaka s međunarodnih i domaćih stručnih skupova. Koautor sam po jednoga poglavlja u udžbeniku iz područja kirurgije, te iz područja radiologije. Višegodišnji sam predavač na poslijediplomskome tečaju trajnoga usavršavanja I kategorije „Rane“, u organizaciji Klinike za plastičnu kirurgiju K.B. Dubrava. U cilju edukacije iz vaskularne kirurgije boravio sam tri mjeseca (tijekom 2002.) u K.B. Merkur (Prof. dr. T. Šoša, Centar za bolesti krvnih žila Klinike za kirurgiju), te mjesec dana (tijekom 2003.) u Semmelweis kardiovaskularnoj klinici (Prof. dr. Cs. Dzsinich) u Budimpešti.

Član sam Hrvatskoga kirurškoga društva, Hrvatskoga društva za vaskularnu kirurgiju, Hrvatskoga flebološkoga društva, Hrvatskoga društva sudskih medicinskih vještaka i Europskoga društva za vaskularnu kirurgiju (ESVS).

Dana 05. 01. 2015. godine obranio sam doktorsku disertaciju na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 22. listopada 2015. godine, odlukom Povjerenstva Ministarstva zdravlja priznat mi je naziv primarijus. Odlukom Fakultetskoga vijeća Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 24. 11. 2015. godine postao sam znanstveni suradnik, a 21. 09. 2016, godine izabran sam u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u Katedri za kirurgiju Medicinskoga fakulteta. Period od 02. 03. 2015. do 30. 09. 2018. godine proveo sam na radnome mjestu pročelnika Zavoda za vaskularnu kirurgiju Klinike za kirurgiju K.B. Merkur u Zagrebu. Od 01. 10. 2018.g. djelatnik sam Zavoda za vaskularnu kirurgiju kirurške klinike KBC Zagreb, a dana 01. 02. 2019.g. sam imenovan pročelnikom istoga Zavoda. Dana 03. 06. 2019. godine, odlukom Vijeća biomedicinskoga područja Sveučilišta u Zagrebu, izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Medicinskome fakultetu u Zagrebu.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Doc. dr. sc. Dražen Vidović, dr. med.

Doc. dr. sc. Dražen Vidović, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Doc. dr. sc. Dražen Vidović, dr. med.

Ime i prezime: Dražen Vidović
Datum i mjesto rođenja: 08. svibnja 1964., Osijek

 

Podaci o dodiplomskom i poslijediplomskom studiju

- Osnovnu školu i muzičku školu završio u Osijeku

- Gimnazija: smjer kemija-fizika-biologija u Osijeku, prosjek ocjena 5,0 - oslobođen mature 1983.

- 1984.-91. Medicinski fakultet u Osijeku - prosjek ocjena 4,2

- 1991. Znanstveno usavršavanje na katedri za Imunologiju medicinskog fakulteta u Rijeci te poziv Ministarstva znanosti RH i stipendija za znanstveno usavršavanje u Tubingenu, Njemačka

- 1991.-93. Hrvatska vojska, dragovoljac Domovinskog rata, zapovjednik saniteta

- 1993.-97. specijalizacija iz opće kirurgije na Klinici za kirurgiju KB Osijek i KB Sestre Milosrdnice, Zagreb

- 1997. radim kao abdominalni kirurg na klinici za kirurgiju KBC Osijek, od 2008. kao pročelnik odjela za abdominalnu kirurgiju, a od 2015. do 2017. kao voditelj odjela za hepatobilijarnu kirurgiju

- 1998. završio stručni poslijediplomski studij: "UZV u kliničkoj medicini: smjer-gastroenterologija i hepatologija" u trajanju od 2 semestra

- 2005. završio Znanstveni poslijediplomski studij iz biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- 15. ožujka 2011. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: "Usporedba standardne D2 i ograničene D1 limfadenektomije u liječenju karcinoma želuca" na Medicinskom fakultetu sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekao akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti, grana: kirurgija.

- 2017. do danas radim kao pročelnik Zavoda za digestivnu kirurgiju KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb i kao zamjenik predstojnika Klinike za kirurgiju.   

 

Znanstveni i stručni rad

- 1996. stručni boravak na Klinici za kirurgiju St. Thomas Hospital, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA u trajanju od dva mjeseca

- 1998. stručni boravak na National Cancer Institute Hospital Ganken, Tokyo, Japan na abdominalno-onkološkoj kirurgiji u trajanju od mjesec dana

- Predavač na 11th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (E. A. E. S.), Glasgow, Scotland, United Kingdom, 15-18 June 2003 s radom: "Laparoscopic appendectomy in 600 patients"

- 2005. završio napredni trening: Morbid Obesity SAGB of the Salzburg Obesity Academy Foundation, prof. K. Miller

- predavač na 11th Central European Congress of Coloproctology, Graz, 11-13 May 2006 s radom: "Radical surgical treatment of primary locally advanced rectal cancer"

- Predsjednik organizacijskog odbora i voditelj 9. Hrvatskog endoskopskog kirurškog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem u listopadu 2008. u Osijeku

- Autor prve laparoskopske operacije invaginacije tankog crijeva kod desetomjesečnog djeteta u Hrvatskoj, jedne od prvih u Europi

- Educiran i s velikim iskustvom u području abdominalne kirurgije - pogotovo želuca, gušterače i debelog crijeva, kako klasičnim, tako i laparoskopskim načinom

- Autor više od 40 stručnih i znanstveni radova te aktivni sudionik i predavač na preko 50-tak kirurških i drugih kongresa, simpozija i stručnih skupova u Hrvatskoj i svijetu

- Preporučen od American State Departmenta za izbornog kirurga za sve američke građane koji se nalaze u ovoj regiji

- Član sam Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog društva digestivnih kirurga, predsjedništva Hrvatskog društva endoskopskih kirurga i Europskog udruženja endoskopskih kirurga

- 17. listopada 2005. izabran u suradničko zvanje naslovnog asistenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- U srpnju 2011. izabran u suradničko zvanje višeg asistenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- Od ožujka 2013. izabran u nastavno-znanstveno zvanje docenta u Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- 2018. izabran za potpredsjednika Hrvatskog kirurškog društva

- 2019. konzultant u specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb
 

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.

Doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.

SURGEON OF EXCELLENCE IN COLORECTAL SURGERY – akreditacija SRC (surgical review corporation)

 

Zaposlenje:

Klinički bolnički centar Rijeka,  Zavod za abdominalnu kirurgiju

CENTER OF EXCELLENCE IN COLORECTAL SURGERY

– akreditacija SRC (surgical review corporation)

 

– Pročelnik zavoda

– Specijalist iz opće kirurgije

– Specijalist iz uže specijalizacije (subspecijalist): digestivne (abdominalne) kirurgije

– Kirurška klinika, Klinički bolnički centar Rijeka

 

Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Katedra za Kirurgiju – docent

 

Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci, Katedra za kliničke predmete II – predstojnik katedre, Docent

 

Voditelj edukacijskog centra za naprednu laparoskopsku kirurgiju debelog crijeva – KBC Rijeka

 

Jezici:

Engleski, Talijanski, Njemački

 

Obrazovanje:

1985.-1989. – Srednja škola, Centar usmjerenog obrazovanja elektrotehničkih kadrova, Rijeka

1990.-1996. – Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

1998. – poslijediplomski studij: Kardijalna kirurgija, National Heart and Lung Institute, Imperial College School of Medicine, London, UK

1999.-2001. – Poslijediplomski studij: Biomedicina, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Tema magistarskog rada: Utjecaj metoklopramida na motilitet gastroduodenalnog segmenta probavne cijevi nakon kirurške revaskularizacije srčanog mišića

Mentor: Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.

 

Radno iskustvo:

1995. – Program razmjene studenata: Klinika za kirurgiju, odjel abdominalne kirurgije i zavod za eksperimentalnu kirurgiju. Sveučilište u Lundu, Sveučilišna bolnica Malmö, Švedska (2 mjeseca). Sudjelovanje u projektu: Influence of positive end-expiratory pressure on pig tissue perfusion in oleic acid induced ARDS. Mentor: Peter Bloomquist, MD, Ph.D

1995. – Program razmjene studenata: Odjel kardiotorakalne kirurgije, Sveučilišna bolnica “Santa Maria”, Lisabon, Portugal

1996. – Program razmjene studenata: Odjel kardiotorakalne kirurgije, Sveučilišna bolnica “Santa Maria”, Lisabon, Portugal

1996. – Obavezni pripravnički staž: Klinički Bolnički Centar Rijeka

1997. – Obavezni pripravnički staž, Klinička bolnica Dubrava

1997. – Liječnik volonter, Odjel Kardijalne kirurgije Klinička bolnica Dubrava

1998. – Liječnik volonter, Odjel Kardijalne kirurgije, KBC Rijeka

1999. – 2004. – Specijalizacija iz opće kirurgije, Kirurška klinika, Klinički bolnički centar Rijeka. Mentor: Prof. dr. sc. Željko Fučkar, dr. med.

2004. – Liječnik specijalist, Odjel za abdominalnu kirurgiju KBC Rijeka

2006. – Sveučilišna Bolnica Santa Maria, Udine, Odjel za transplantaciju organa (program transplantacije jetre)

2008. – Sveučilišna klinika Grosshadren, Minhen, Njemačka, Odjel minimalno invazivne kirurgije. Mentor Doc.Dr. Thomas Huttle.

2010.-2013. – Uža specijalizacija iz digestivne (abdominalne) kirurgije; Kirurška klinika, Klinički bolnički centar Rijeka- Mentor: Prof dr sc Miljenko Uravić, dr.med

 

Izvedene operacije:

– Laparoskopske kolorektalne operacije

– Otvorene operacije na debelom crijevu i rektumu

– Laparoskopske kolecistektomije

– Laparoskopske apendektomije

 

– Laparoskopske procedure kod:

GERD

Hiatalne hernijea

Želučanog GIST-a i karcinoida resekcije,

Resekcije metastaza u jetri

Adrenalektomije

Postavljanje peritonealnog katetera za dijalizu

Splenektomije

Perforirani dudenalni ulkus

Ileus

– Otvorena kirurgija jetre i žučnih vodova

– Operacije preponske kile

– Član tima za transplantaciju jetre

– Implantacije želučanog elektrostimulatora

 

Stručna usavršavanja:

1997. – Ambassador Program, St. Luke’s Episcopal Hospital, Texas Heart Institute Houston,Texas, USA

1998. – 29-ti godišnji poslijediplomski studij: Kardijalna kirurgija, National Heart and Lung Institute, Imperial College School of Medicine, London, UK

2005. – Surgical workshop and symposium: Gastric surgery – standards and novelties, University Hospital Ljubljana, Slovenia

2006. – Colorectal Masterclass course. Tyco Healthcare Holdings Inc. Elancourt center of Exellence, France

2006. – Master’s Class in Laparoscopic General Surgery Jointly With the Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (06-07. 09. 2006.), Boston, USA

2006. – Postgraduate Minimally Invasive Course Bariatric Surgery, Paracelsus Private Medical University, Hallein Clinic and the Salzburg Obesity Academy Foundation, Hallein Austria, September 26-27, 2006 (CME Credits 18), Prof. Dr. Karl Miller

2008. – Radiofrequency Ablation (RFA) of liver tumors, Prof Nagy Habib, Hammersmith Hospitals NHS Trust, Imperial College London

2008. – Advanced Colorectal Workshop: 16-19. 06. 2008. St. Mark’s Hospital, London

2008. – Sveučilišna klinika Grosshadren, Minhen, Njemačka, tečaj iz minimalno invazivne kirurgije gornjeg dijela probavnog trakta

2009. – SILS (single incision laparoscopic surgery) Masterclass course. Covidien Elancourt center of Exellence, France

2010. – Masterclass on Laparoscopic colorectal Surgery; Organiziran od: Ecole Européenne de Chirurgie, Universite Paris Descartes. Voditelj: Prof. Brice Gayet; Paris, France

2011. – Surgeon’s Approach to the Antibiotic Treatment of Complicated Intra-abdominal Infections, Prague, Czech Republic, 10 – 11 June 2011

2012. – 8th European surgical Forum, 21-23. 09. Palma de Mallorca, Španjolska, Voditelj: Prof. A. Lacy

2012. – 360 Degrees in liver metastases from colorectal cancer. How to build performing multidisciplinary team. Rome 09.-10. 11. 2012.

2013. – International Meeting: PANCREATIC RESECTIONS: THE 2013 UPDATE. Istituto Clinico Humanitas IRCCS – Rozzano, (MI) Italy. March 22-23. 2013

2013. – Management of infection Diseases in General surgery and solid organ transplantation, Policlinico „Agostino Gemelli“ Univerista Catolica sacro cuore, Roma, Italy 24-25 May 2013

2014. – IASGO Advanced Post-Graduate Course, Castel d’Aviano, Aviano

2016. – State of the art mCRC treatment in 2016, AMGEN EXPERTS FORUM, Zagreb, Hrvatska

Tečajevi Europskog udruženja za parenteralnu i enteralnu prehranu (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism);  Life-Long Learning (LLL) moduli:

– Approach to oral and enteral nutrition (LLL); Zagreb, 2009

– Nutritional assessment and techniques (LLL); Zagreb, 2009

– Nutritional support in gastrointestinal disease (LLL); Opatija, 2010

– Nutrition in elderly (LLL); Opatija, 2010

 

Akademski naslovi:

2002. – magistar znanosti, Medicinski fakultet Rijeka

Utjecaj metoklopramida na motilitet gastroduodenalnog segmenta probavne cijevi nakon kirurške revaskularizacije srčanog mišića.

Mentor: Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med

 

2010. – doktor znanosti, Medicinski fakultet Rijeka

Utjecaj prijeoperacijske i rane poslijeoperacijske enteralne prehrane na stresni odgovor nakon laparoskopskih i otvorenih operacija.

Mentor: Prof. dr. sc. Alan Šustić, Prof. dr. sc. Miljenko Uravić

 

Članstvo u strukovnim udruženjima:

1998. – Hrvatski liječnički zbor

2001. – Hrvatsko kirurško društvo

2002. – Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju – predsjednik od lipnja 2013.

2004. – Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju – dopredsjednik od 2009. do 2014. godine

2006. – European association of endoscopic surgery, (EAES)

2008. – International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists (IASGO)

2009. – Hrvatsko društvo za kliničku prehranu

2009. – European society for parenteral and enteral nutrition (ESPEN)

2013. – Europsko društvo za koloproktologiju

2014. – Hrvatsko gastroenterološko društvo

 

Nagrade i priznanja:

1993. – stipendija za nadarene studente Grada Rijeka

1993.-1996. – član Kluba 4+, Rijeka

2007. – nagrada grada Rijeke, član transplantacijskog tima KBC Rijeka prilikom prve transplantacije jetre u KBC Rijeka

2008. – zahvalnica rektora Sveučilišta u Rijeci

 

Recenzije u časopisima:

Medical science monitor – CC

Medicine – (Baltimore) – CC

Medical Principles and Practice – SCI Expanded

Medicina Fluminensis

Acta Chirurgica Croatica

Journal of Medical Case Reports – Scopus, PubMed

Neurokirurzi

SPECIJALIST NEUROKIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Josip Paladino, dr. med.

Prof. dr. sc. Josip Paladino, dr. med.

SPECIJALIST NEUROKIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Josip Paladino, dr. med.

Jedan je od najuglednijih hrvatskih neurokirurga. Područja njegovog znanstvenog interesa su vaskularna neurokirurgija, razvoj kirurgije hipofiznog područja, minimalno invazivni pristupi procesima lubanjske osnovice, primjena kontaktne ultrazvučne mikrosonde u minimalno invazivnim neurokirurškim zahvatima, neuroonkologija, spinalna neurokirurgija, funkcijska neurokirurgija, neurotraumatologija te radiokirurgija. Diplomirao je 1974. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski sveučilišni studij biologije, smjer biomedicina završava 1981. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kada je i obranio magistarski rad. Specijalizaciju iz neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završio je 1984. godine. Doktorsku disertaciju obranio je na temu «Istraživanje povećanog intrakranijalnog tlaka primjenom kompjutorizirane tomografije». Stručno se usavršavao na Sveučilišnoj klinici u Mainzu tijekom 1996. godine.

Nakon stečene diplome, na poziciji je asistenta u Zavodu za anatomiju (1974. - 1978.), a zatim i asistent na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok je u Klinici za neurokirurgiju izabran za docenta 1988. godine. U Klinici je bio voditelj Odjela za vaskularnu neurokirurgiju (1988.) i pročelnik Operacijskoga odjela (1993.), a 1995. godine imenovan je za predstojnika Klinike za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb. Za redovitog profesora na Katedri za kirurgiju, ratnu kirurgiju i neurokirurgiju imenovan je 2007. godine.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske akademije medicinskih znanosti, Hrvatskog neurokirurškog društva (predsjednik u razdoblju 1998-2008), Hrvatskog društva za neuroznanost, Antropološkog društva, Hrvatskog društva anatoma i histologa, Svjetske udruge neurokirurga (WFNS), Europskog udruženja neurokirurga (EANS), Royal Society of Medicine te Američkog kongresa neuroloških kirurga (residency training program director).

Sudjelovao je kao suradnik u nekoliko znanstvenih projekata te kao voditelj projekata «Kraniocerebralne ozljede» (1997. - 2001.), «Funkcijska neurokirurgija» (2002 – 2006) i «Istraživanje učinkovitosti funkcijskih neurokirurških zahvata» (2007 – 2014). Pridonio je razvoju kirurgije hipofiznog područja, razradio vlastiti minimalno invazivni pristup procesima lubanjske osnovice, a konstruirao je i kontaktnu ultrazvučnu mikrosondu s primjenom u minimalno invazivnim neurokirurškim zahvatima, ali i u drugim kirurškim strukama.

SPECIJALIST NEUROKIRURGIJE.

Prim. Zdravko Heinrich, dr. med.

Prim. Zdravko Heinrich, dr. med.

SPECIJALIST NEUROKIRURGIJE.

Prim. Zdravko Heinrich, dr. med.

Rođen u Zagrebu 07.03.1959.

 

OBRAZOVANJE:

– osnovna škola i gimnazija u Križevcima

1977.-1982. – studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

29.07.1982. – diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

1983. – položio Stručni ispit

1983.-1988. – zaposlen kao liječnik u Domu zdravlja Križevci

1988.-1993. – specijalizacija neurokirurgije u Klinici za tumore Zagreb

1988.-1989. – poslijediplomski studij iz Neurologije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1995. – studij stereotaktičkih tehnika, Universitätsprofessor Dr. med V.Sturm, Klinik für Neurochirurgie, Stereotaxie und Funktionelle Neurochirurgie der Universität zu Köln

1999. 07.-12. prosinac – stručno usavršavanje iz radiokirurgije, Sveucilište u Heidelbergu, Deutches Krebsforschungszentrum (Njemački centar za istraživanje raka)

2001. 07.-08. prosinac – stručno usavršavanje iz radiokirurgije, Karolinska Symposium. Microsurgery and Gamma Knife Surgery: Defining the combined approach, Stockholm, Sweden

2003. travanj – stručno usavršavanje iz područja neuronavigacije, Klinikum der Universität München – Großhadern, Neurochirurgische Klinik

 

2003. – stručno usavršavanje iz Gamma Knife radiokirurgije:

– Leksell Gamma Knife Training Program, Sophiahemmet and Karolinska Hospital (19. rujna 2003. godine)

– Course for Stereotactic Radiosurgery, Gamma Knife Zentrum Krefeld, Germany (13. listopada – 06. studenog 2003. godine)

– Neurosurgical Fellowship in Gamma Knife Radiosurgery and Stereotactic Surgery, University of Pittsburgh, Department of Neurological Surgery (17. studenog – 22. prosinca 2003. godine)

 

2004. godina stručno usavršavanje iz Gamma Knife radiokirurgije:

– SYMPOSIUM: 10 years outpatient cerebral Gamma Knife radiosurgery in Munich: European Standards and Perspectives – Status 2004, Klinikum der Universität München – Großhadern, Neurochirurgische Klinik (26. – 27. ožujka 2004. godine)

–  International Atomic Energy Agency Fellowship in Gamma Knife Radiosurgery, National Centre for Stereotactic Radiosurgery, Sheffield Teaching Hospitals,Royal Hallamshire Hospital (24. svibnja – 24. lipnja 2004. godine)

 

 1. godina stručno usavršavanje iz Gamma Knife radiokirurgije:

– The first Icon workshop at Bristol Haematology and Oncology Centre, Bristol, Avon, UK (24th – 25th February 2016)

 

KLINIČKA POZICIJA I ISTRAŽIVAČKI RAD:

1993-sada – neurokirurg, voditelj odjela za stereotaktičku, funkcijsku i radioneurokirurgiju (Gamma Knife centar) KBC-a Zagreb

1996. – suradnik na projektu “Kraniocerebralne ozljede”

Sada – suradnik na projektu “Funkcijska neurokirurgija”, suradnik na projektu ” Uloga vestibularnih evociranih miogenih potencijala u preoperativnoj dijagnostici i postoperativnom praćenju bolesnika s vestibularnim švanomom“

 

KLINIČKI I ISTRAŽIVAČKI INTERES:

Stereotaktika u neurokirurgiji,  radiokirurgija, tumori središnjeg živčanog sustava, arteriovenske malformacije mozga

1995. godine zajedno s Doc.Chudyjem uvodi stereotaktičke tehnike u KBC Zagreb

2004. godine uvodi u kliničku primjenu Gamma Knife radiokirurgiju u Hrvatsku

 

ČLANSTVA I POZICIJA U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA:

– Hrvatski liječnički zbor

– Hrvatsko neurokirurško društvo – član Upravnog odbora i rizničar HND-a u mandatu 2009.-2013. godine

– Hrvatska liječnička komora – zamjenik predsjednika Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske liječničke komore i voditelj hrvatske delegacije pri C.P.M.E. u mandatu 2011.-2015. godine

– Leksell Gamma Knife Society

– European Gamma Knife Society

Anesteziolozi

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA.

Prim. Petar Lekić, dr. med.

Prim. Petar Lekić, dr. med.

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA.

Prim. Petar Lekić, dr. med.

Rođen 09.04.1957. godine u Varešu, BiH.
Oženjen. Otac dvoje djece. 

Obrazovanje

Završio franjevačku klasičnu gimnaziju 1975. godine u Visokom.
1975. - 1977. godine završio dvije godine teologije u Sarajevu.
1978. godine, nakon odsluženja vojnog roka, upisujem medicinski fakultet.
1986. godine diplomirao na medicinskom fakultetu u Sarajevu.
Stručni ispit položio 16.05.1988. godine.
Specijalistički ispit položio 2001. godine u Zagrebu i stekao naziv liječnik specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.

Zaposlenje

1987. - 1997. godine zaposlen kao liječnik opće medicine u hitnoj medicinskoj pomoći Domova zdravlja Vareš i Busovača.
1997. - 2001. godine specijalizacija u KBC Rijeka i Zagreb.
1997. - 2019. godine zaposlen u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila. Obavljao poslove voditelja odjela anestezije i intenzivnog liječenja.
2006. godine stekao naziv primarijus.

Sudjelovao na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijima i tečajevima.

Strani jezici: njemački, pasivno znanje latinskog i grčkog jezika

Hobi: poljodjelstvo, stolni tenis

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA, UŽE SPECIJALNOSTI INTENZIVNE MEDICINE.

Doc. dr. sc. Maja Karaman Ilić, prim. dr. med.

Prim. doc. dr. sc. Maja Karaman Ilić, dr. med.

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA, UŽE SPECIJALNOSTI INTENZIVNE MEDICINE.

Doc. dr. sc. Maja Karaman Ilić, prim. dr. med.

Zaposlenja

Klinika za dječje bolesti Zagreb (1997. – 2009.), specijalizant, specijalist

KBC Zagreb, Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac (2009. – 2015.), specijalist

KB "Sveti Duh" (2015. – 2019.), zamjenik predstojnika Klinike te pročelnik Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Radiochirurgia (2019. –

 

Akademski naslovi

Doktor medicine, Medicinski fakultet u Zagrebu (1992.)

Doktor znanosti, doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo", Medicinski fakultet u Zagrebu (2011.) 

Znanstveni suradnik (2013.)

Naslovno suradničko zvanje postlijedoktoranda na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2015.)

Naslovno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2018.)

 

Stručni naslovi

Naslov Primarijusa (2012.)

Uži specijalist Intenzivne medicine (2013.)

 

Socijalne vještine i kompetencije

Od 2004. aktivno sudjelujem u radu Udruge oboljelih od bulozne epidermolize – DEBRA Hrvatska

 

Članstvo i funkcija u znanstvenim i stručnim društvima 

Hrvatski liječnički zbor – član 

Hrvatska liječnička komora – član

Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje – član 

ESA – European Society of Anesthesiology – član

Hrvatsko društvo za zbrinjavanje otežanog dišnog puta – rizničar društva

Stalni sudski vještak (2018.)

 

Objavljeni radovi indeksirani su u Current Contentsu te Science Citation Index Expanded. Pozvani sam predavač na međunarodnim i domaćim kongresima.
 

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA, UŽA SPECIJALNOST - INTENZIVNA MEDICINA.

Ljilja Štefančić, prim. dr. med.

Ljilja Štefančić, prim. dr. med.

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA, UŽA SPECIJALNOST - INTENZIVNA MEDICINA.

Ljilja Štefančić, prim. dr. med.

Rođena u Mostaru, BiH.
Osnovnu i srednju školu sam završila u Osijeku.
Diplomirala sam (1982.) na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 

 

Zaposlenja

 • Dom zdravlja Osijek, (1982. – 1983.), pripravnički staž 
 • Dom zdravlja Županja, područna ambulante Soljani i Strošinci (1983. – 1986.), liječnik opće medicine
 • Dom zdravlja Valpovo (1986. – 1987.)
 • Hitna pomoć Osijek (1987. – 1988.)
 • Opća bolnica Osijek (1988. – 1992.), specijalizant, specijalist anesteziologije i reanimatologije
 • KBC Zagreb, Klinika za kirurgiju (1992. – 2006.), specijalist anesteziologije i reanimatologije
 • Zavod za kardijalnu kirurgiju (1992. – 1998.)
 • Zavodi za vaskularnu u abdominalnu kirurgiju (1998. – 2006.)
 • KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za tumore – KZT (2006. – 2019.)
 • 2011. –  2019. zamjenica pročelnice Zavoda – voditeljica odjela za intenzivno liječenje Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KZT
 • Specijalna bolnica Radiochirurgia Zagreb (2019. –


 

Akademski i stručni naslovi

Doktor medicine, Medicinski fakultet u Zagrebu (1992.)
2008. – poslijediplomski studij Nutricionizam na PBF-u u Zagrebu
Naslov Primarijusa (2012.)
Uži specijalist Intenzivne medicine (2013.)


Vještine i kompetencije

Od 2001. – po završetku poslijediplomskog tečaja iz regionalne anestezije i analgezije aktivno sudjelujem  u edukcijama i tečajevima za liječenje boli
2009. rad u ambulanti za liječenje boli
2009. aktivno uključena u kliničku prehranu onkoloških bolesnika

2012. završila ESPEN  LLL tečajeve:

Nutritional support in Cancer u Ljubljani
Nutritional support in ICU patients u Barceloni
Nutritional support in Metabolic Syndrome u Barceloni
Approach to parenteral nutrition u Barceloni

2016. Formiranje i rad u ambulanti za nutritivnu potporu onkoloških bolesnika

 

Članstvo i funkcija u znanstvenim i stručnim društvima 

Hrvatski liječnički zbor – član 
Hrvatska liječnička komora – član
Hrvatsko društvo za  nesteziologiju i intenzivno liječenje – član 
ESPEN – European Society of Parenteral et enteral nutrition – član
Hrvatsko društvo za liječenje boli – član
Htrvatsko društvo za parenteralnu i enteralnu prehranu – član


Objavljeni radovi indeksirani su u Current Contensu te Science Citation Index Expanded. Aktivno sudjelujem na međunarodnim i domaćim kongresima.

Psihijatri

Dubravko Kužina, dr. med., psihijatar

Dubravko Kužina, dr. med., psihijatar

Dubravko Kužina, dr. med., psihijatar

1987. – Medicinski fakultet Zagreb
2005. – Specijalist psihijatar
Radio u Klinici za psihotraumu KB Dubrava
ZZJZ “dr A. Štampar” – Centar za mentalno zdravlje i Centar za prevenciju ovisnosti
Radi u privatnoj praksi od 2011. (Poliklinika “Pet plus” d.o.o.)

Fizičari

RADIOFIZIČAR.

Prof. fizike Adlan Čehobašić

Prof. fizike Adlan Čehobašić

RADIOFIZIČAR.

Prof. fizike Adlan Čehobašić

DATUM I MJESTO ROĐENJA:

08.05.1984., Osijek

Oženjen, otac tri sina (rođeni 2013., 2014. i 2015. godine).

 

OBRAZOVANJE:

2002.-2009.:

– Fakultet Prirodoslovno–Matematički Fakultet, Sveučilište u Zagrebu

– Smjer i stečeno zvanje Profesor fizike

– Diplomski rad Neuronski izvori neurodinamičkih metoda za funkcionalno oslikavanje mozga

 

1998. – 2002.:

– Škola Srednja škola “Isidor Kršnjavi”, Našice

– Smjer Opća gimnazija

 

RADNO ISKUSTVO:

Srpanj 2009.-Prosinac 2016.:

– Poslodavac: KBC „Sestre Milosrdnice“, Zagreb, Klinika za tumore

– Radno mjesto: Radiofizičar

– Radni zadaci i odgovornosti: Izračunavanje i verifikacija raspodjele doze u 3D CRT planovima zračenja za pacijente s različitim tumorskim sijelima (ekstremiteti, abdomen, toraks, glava i vrat, CNS). Periodičko provođenje relativne i apsolutne dozimetrije u sklopu provođenja QA odjela. Provjera i osiguravanje podudarnosti doze isporučene linearnim akceleratorom s dozom izračunatom u TPS-u. Provođenje fuzije CT- i MR-snimke pacijenta radi preciznije delineacije GTV-a prije izrade plana zračenja.

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLOŽENI TEČAJEVI:

– Lipanj 2011., Skopje, Makedonija:

ESTRO tečaj „Sub – regional training course for Medical Preparedness and Response to a Nuclear and Radiological Emergency“

 

– Lipanj 2012., Prag, Češka Republika:

ESTRO tečaj „Advanced treatment planning“

 

– Listopad  2012., Porto, Portugal:

ESTRO tečaj „Physics for clinical radiotherapy“, Porto, Portugal

 

RADOVI:

Katarina Antunac, Adlan Čehobašić, Vedran Rajevac:

Quality of 3D Conformal Treatment Planning: comparison of 2 Treatment Planning Techniques in Patients with Prostate Cancer: Box Technique and 5 Field Technique

9th Symposium of the Croatia Radiation Protection Association, 2013, Krk, Croatia

 

Hrvoje Kaučić, Adlan Čehobašić:

Uloga radiokirurgije u terapiji tumora glave i vrata

3. kongres Hrvatskog društva za tumore glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem, 2016, Tuheljske Toplice, Hrvatska

 

Adlan Čehobašić, Hrvoje Kaučić:

Može li povećanje broja polja smanjiti srednju dozu u parotidama

3. kongres Hrvatskog društva za tumore glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem, 2016, Tuheljske Toplice, Hrvatska

 

Ana Roguljić, Hrvoje Kaučić, Adlan Čehobašić:

Cetuximab u liječenju bolesnika s tumorima glave i vrata – prikaz slučaja

9. hrvatski onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 2016, Poreč, Hrvatska

 

Adlan Čehobašić, Hrvoje Kaučić, Ana Roguljić:

Ograničenja 3D konformalne radioterapije kod pacijenata s pacemakerom tijekom iradijacije medijastinuma – prikaz slučaja

9. hrvatski onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 2016, Poreč, Hrvatska

 

KLINIČKA ISTRAŽIVANJA:

Suradnik u „A Phase III, Open-label, Randomized, Multi-center Study of the Effects of Leukocyte Interleukin, Injection [Multikine] Plus Standard of Care (Surgery + Radiotherapy or Surgery + Concurrent Chemoradiotherapy) in Subjects with Advanced Primary Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity / Soft Palade Versus Standard of Care Only“

Klinička studija faze III ispitivanja imunomodulatora „Multikine“ u združenom kirurškom, kemoterapijskom i radioterapijskom liječenju tumora glave i vrata, 2014, Klinika za tumore, Zagreb

 

TEHNIČKA ZNANJA I ISKUSTVA:

Iskustvo u provođenju relativne i apsolutne dozimetrije potrebne za puštanje u pogon (Commissioning) i modeliranju snopova (Beam modelling) linearnog akceleratora Siemens “Artiste” na Klinici za tumore

 

Iskustvo u radu s dozimetrijskom opremom:  ionske komorice, planparalelne komorice, PFD, EFD, jednokanalni elektrometri, IBA Blue Phantom 2, IBA Matrixx

 

Iskustvo u radu s radioterapijskim softverom: Elekta XiO, Elekta Focal, Siemens Coherence, IMPAC MOSAIQ, IBA OmniPro-Accept & -Advance

 

Dobro poznavanje primijenjene teorije vjerojatnosti i matematičke statistike (primjena i svojstva različitih raspodjela, teorija pogrešaka, linearne i nelinearne regresije…)

 

Iskustvo u radu sa softverom: Wolfram Mathematica, MEGAN

 

Iskustvo u radu s programskim jezicima: C++ (Dev C++, Arduino IDE), Objective-C (XCode), AngularJS (Ionic)

 

STRANI JEZICI:

Engleski, tečno u govoru i pismu

Njemački, pasivno

 

HOBI:

Trčanje, Arduino electronics, programiranje aplikacija za iOS uređaje, glazba

RADIOFIZIČARKA.

Prof. fizike Vanda Leipold

Prof. fizike Vanda Leipold

RADIOFIZIČARKA.

Prof. fizike Vanda Leipold

Osobni podaci

Ime / Prezime: Vanda Leipold

Državljanstvo: Hrvatsko

Datum rođenja: 30. 07. 1980.

 

Obrazovanje i osposobljavanje

Datum: 2018

Dopunska izobrazba za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

 

Datum: 2018

Dopunska izobrazba za izložene radnike – zatvoreni radioaktivni izvori i uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje u terapiji

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

 

Datum: 2014

Naziv dodijeljene kvalifikacije / zvanje: Magistra edukacije fizike i informatike

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Fizički odsjek

 

Datum: 2013

Naziv dodijeljene kvalifikacije / zvanje: E-learning akademija, Course Design

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: CARNet, Hrvatska akademska i istraživačka mreža

 

Datum: 2005

Naziv dodijeljene kvalifikacije / zvanje: Profesor fizike

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Fizički odsjek

 

Radno iskustvo

Datumi: 2004-2018

Zanimanje ili radno mjesto: Profesor fizike

Glavni poslovi i odgovornosti: Izvedba, priprema i praćenje nastave; razredništvo; dodatni i dopunski odgojno-obrazovni rad; vođenje pedagoške dokumentacije; sudjelovanje u radu upisnog povjerenstva

Naziv i adresa poslodavca: Privatna klasična gimnazija, Harambašićeva 19, Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2014

Zanimanje ili radno mjesto: Član stručne radne skupine

Glavni poslovi i odgovornosti: Edukacija ocjenjivača otvorenog dijela ispita državne mature iz fizike, i poslovi moderatora prilikom vrednovanja zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature iz fizike u ljeto 2014.;

Stručni poslovi utvrđivanja mjerila za ocjene ispita na državnoj maturi iz fizike u školskoj godini 2013./2014.;

Stručni poslovi rješavanja prigovora na bodovanje ispita državne mature iz fizike u ljetnom i jesenskom roku 2014.;

Naziv i adresa poslodavca: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanića 11, 10000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2013

Zanimanje ili radno mjesto: Profesor mentor

Glavni poslovi i odgovornosti: Mentor za izvođenje metodičke prakse studenata PMF-a u godini 2012./2013.

Naziv i adresa poslodavca: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno matematički fakultet. Fizički odsjek, Bijenička 32, Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2013

Zanimanje ili radno mjesto: Član stručne radne skupine

Glavni poslovi i odgovornosti: Poslovi izrade ispita državne mature iz fizike u školskoj godini 2013./2014.;

Edukacija ocjenjivača otvorenog dijela ispita državne mature iz fizike i poslovi moderatora prilikom vrednovanja zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature iz fizike u ljeto 2013.;

Vrednovanje zadataka otvorenog tipa na ljetnom i jesenskom roku za državnu maturu iz fizike 2013.

Naziv i adresa poslodavca: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Damira Tomljanića 11, 10000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2012

Zanimanje ili radno mjesto: Član stručne radne skupine

Glavni poslovi i odgovornosti: Edukacija ocjenjivača otvorenog dijela ispita državne mature iz fizike i poslovi moderatora prilikom vrednovanja zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature iz fizike u ljeto 2012.;

Vrednovanje zadataka otvorenog tipa na ljetnom i jesenskom roku za državnu maturu iz fizike 2012.;

Naziv i adresa poslodavca: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanića 11, 10000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2011

Zanimanje ili radno mjesto: Član stručne radne skupine

Glavni poslovi i odgovornosti: Poslovi izrade ispita državne mature iz fizike u školskoj godini 2011./2012.;

Edukacija ocjenjivača otvorenog dijela ispita državne mature iz fizike i poslovi moderatora prilikom vrednovanja zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature iz fizike u ljeto 2011./2012.;

Naziv i adresa poslodavca: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanića 11, 10000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

HEAD OF THE DEPT. RADIOSURGERY AT THE KLINIK HIRSLANDEN, ZÜRICH.

Priv. Doz. Dr.rer.nat. Dr.med.habil. Andreas Mack

Priv. Doz. Dr.rer.nat. Dr.med.habil. Andreas Mack

HEAD OF THE DEPT. RADIOSURGERY AT THE KLINIK HIRSLANDEN, ZÜRICH.

Priv. Doz. Dr.rer.nat. Dr.med.habil. Andreas Mack

PERSONAL DATA:

Born: 10.03.1963

Place of birth: Herrsching

Personal status: married

Citizenship: German

 

CAREER:

01/2009-up to now – Head of the dept. Radiosurgery / CyberKnife at the Klinik Hirslanden, Zürich

07/2012-09/2013 – CEO of the center for radiosurgery and high precision radiation Therapy at the university hospital Frankfurt

02/2007-12/2008 – Head of the dept. Medical Radiationphysics at the Klinik im Park, Zürich

12/2006-up to now – CEO of the company GKF – GmbH and the company GKS – GmbH

01/2001-12/2011 – Senior physicist at the Gamma – Knife – Center in Frankfurt

03/1997-12/2000 – Senior physicist at the Gamma – Knife – Center in Munich

11/1996 – Formation of the company PTGR – GmbH

01/1991-02/1997 – Scientific employee at the university hospital Tübingen

Dept. for radiation therapy

Dept. for medical physics

Dept. for radiation protection

 

ACADEMIC EDUCATION:

05/2013 – Associate Professor in physics at the MNF in Zürich

10/2007 – Scientific prize for „best paper“

09/2006 – Offer of professorship in Charlottesville, West Virginia

06/2006 – Postdoctoral lecture qualification in medicine for medical physics at the Johann Wolfgang Goethe university Frankfurt Thesis: “Development of methods for quality assurance in radiosurgery”

01/1991-12/1996 – PhD in physics at the university Tübingen in cooperation with the german cancer research center in Heidelberg

Dissertation: “Development of methods in optimising dose distributions for small Fields with high energetic photons”

 

STUDIES:

07/1995-08/1998 – Research studies in medical physics in Heidelberg

10/1984-03/1990 – Basic – und advanced studies of the subjects physics and english philology at the university Tübingen

Degree: state examination

Thesis: “Validation of a filmdosimetry device for reconstruction of spatial dose distributions in radiation therapy”

10/1982-04/1983 – Basic studies of the subjects physics and english philology at the university Tübingen

 

SOCIAL SERVICE:

05/1983-10/1984 – Civilian service at the university hospital in Tübingen (Medical data processing, biometry)

 

EDUCATION:

07/1973-05/1982 – Natural science secondary school Kepler-Gymnasium in Tübingen

Degree: baccalaureate (graduation high school)

 

Further qualifications

09/1998 – Board certification Germany: DGMP

12/2007 – Board certification Switzerland: SGSMP

09/2000 – Reqisite technical qualification in radiation protection for gamma irradiation, (incl. afterloading), Linacs and radioactive sources

06/1997 – Reqisite technical qualification in radiation protection for technical – scientific  area

01/1998-01/2004 – Participation in compilation of the DIN 6875 I u. II

06/2011-up to now – Head of the SGSMP-working group radiosurgery SRS/SBRT

 

MEMBERSHIPS:

DGMP

DEGRO

ESTRO

German Academic Association

RADIOFIZIČAR.

Dipl. ing. fizike Domagoj Kosmina

Dipl. ing. fizike Domagoj Kosmina

RADIOFIZIČAR.

Dipl. ing. fizike Domagoj Kosmina

CV Domagoj Kosmina

 

RADIOFIZIČARKA.

Mihaela Mlinarić, mag. fizike

Mihaela Mlinarić, mag. fizike

RADIOFIZIČARKA.

Mihaela Mlinarić, mag. fizike

Inženjeri

RADIOLOŠKI TEHNOLOG.

Bacc. rad. tech. Sanja Gašpar

Bacc. rad. tech. Sanja Gašpar

RADIOLOŠKI TEHNOLOG.

Bacc. rad. tech. Sanja Gašpar

Rođena 04.09.1981. u Daruvaru.

 

OBRAZOVANJE:

2000. – Završila opću gimnaziju u Daruvaru

2001. – Diplomirala na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu kao prvostupnik medicinske radiologije

2002. – Položila stručni ispit za inženjera medicinske radiologije

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

2008.- 2009. – Odradila pripravnički staž na KBC-u Zagreb, Klinika za onkologiju i radioterapiju

2009. – Zaposlena kao radiološki tehnolog na Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC-a, Zagreb

 

DODATNA PROFESIONALNA USAVRŠAVANJA:

2009. – Tečaj „Onkološki informacijski sustav, osnove i primjene“ ( RIS, PACS i BISS) u Klinici za tumore, Zagreb

2010. – Tečaj „Osiguranje kvalitete u radioterapijskoj radiologiji, sredstva za pozicioniranje pacijenta“ u KBC-u,Rijeka

2011. – Sudjelovanje u stručnom sastanku Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju u Banja Luci

2013. – Dani radiološke tehnologije, Šibenik

2014. – Tečaj: Čitanje i vrednovanje plana zračenja na KBC-u „Sestre milosrdnice“, Zagreb

2015. – Stručno usavršavanje u tehnikama postavljanja i korištenja intraprostatičnih markera u bolnici Santa Maria della Misericordia u Udinama, Italija

2015. – Sudjelovala u Orfitvoj radionici na ESTRO-u u Barceloni, Španjolska

 

RADOVI I PUBLIKACIJE:

2012. IGRT tehnika zračenja područja zdjelice u Klinici za onkologiju KBC-a Rebro , 6. Hrvatski onkološki kongres, Đ. Harmicar, K. Chodhury, S. Gašpar

2013. Image registration in Radiotherapy practice, 1. regionalni simpozij Radioterapijskih tehničara, Beograd; V. Koradža, S. Gašpar

2014. Indikacije za hitnu radioterapiju, 1. kongres radiološke tehnologije, Marija Bistrica; S. Gašpar, H. Šoš, I. Ranić

2014. Protokoli osiguranja kvalitete u radioterapiji na KBC-u Zagreb, Dani radiološke tehnologije, Hrvatska Kostajnica; K.Galić, S.Gašpar, J.Bibić

2014. Postupanje kod neželjenih reakcija u radioterapiji , KBC Zagreb, Klinika za onkologiju; S.Gašpar

2015. Radiotherapy of pediatric patients in UHC Zagreb – in relation to interworking with children and their parent , 2. Međunarodni kongres, SEETRO – radiološka tehnologija u onkologiji i radioterapiji u Zagrebu, hotel Dubrovnik: S.Gašpar, I.Ranić, Z.Islamčević

2015. ESTRO Newsletter, A report from SEETRO – Southeast Europe Technology in Radiation Oncology, November 2015, Zagreb, Croatia; S.Gašpar

2016. Primjena vakuumskog jastuka u (3D) konformalnoj radioterapiji, 2. Kongres Radiološke tehnologije u Vukovaru – Hotel Lav; S.Gašpar, M.Lacković, D.Drakulić

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika

2009.-2016. – Član Hrvatskog Društva Inženjera Medicinske Radiologije

 

STRANI JEZICI:

Engleski – aktivno

Češki – pasivno

 

HOBI:

Ples, vježbanje, čitanje, film

MAGISTRA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Mag. rad. techn. Jelena Hajredini

Mag. rad. techn. Jelena Hajredini

MAGISTRA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Mag. rad. techn. Jelena Hajredini

Rođena u Zagrebu, 13.08.1985.

 

OBRAZOVANJE:

2003. – Završila 3. prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Zagrebu

2008. – Završila Preddiplomski studij radiološke tehnologije na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu

2013. – Položila razlikovni modul za stjecanje prava za upis Diplomskog studija radiološke tehnologije

2016. – Završila diplomski studij radiološke tehnologije na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

2008.-2009. – Pripravnički staž na Zavodu za radiologiju, Klinike za tumore u Zagrebu

2010. – Zaposlena kao radiološki tehnolog na Odjelu radioterapijske onkologije, Klinike za tumore, KBC Sestre Milosrdnice

 

DODATNA PROFESIONALNA USAVRŠAVANJA:

2010. – Osiguranje kvalitete u radioterapiji, pozicioniranje pacijenta (KBC Rijeka; Rijeka)

2011. – Važnost komunikacije u procesu radioterapije (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije; Beograd, Srbija)

2012. – Primjena ortovoltažne radioterapije u liječenju benignih i malignih bolesti i važnost kontrole kvalitete u radioterapiji (Vojnomedicinska akademija; Beograd, Srbija)

2013. – Stručno usavršavanje iz područja Intense Modulated (IMRT) i Image Guided (IGRT) radioterapije na Sveučilišnoj klinici Carl Gustav Carus, Dresden, Njemačka.

2013. – 1. Regionalni kongres radioloških tehnologa u radioterapiji (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije; Beograd, Srbija); predavač

2013. – Dani radiološke tehnologije (Šibenik); predavač

2015. – 2. Regionalni kongres radioloških tehnologa u radioterapiji (Zagreb); član Znanstveno-stručnog odbora

 

RADOVI I PUBLIKACIJE:

J. Hajredini: Zašto napisati znanstveni ili stručni članak, Radiološki vjesnik 1/2015.

D. Ciprić, J. Hajredini: Kemoradioterapija, 1. REGIONALNI SIMPOZIJUM RADIOTERAPIJSKIH TEHNIČARA, Beograd, 2013.

J. Hajredini, M. Todorović: Kompetencije radiološkog tehnologa u Hrvatskoj, Dani radiološke tehnologije, Šibenik, 2013.

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika

2008.-2013. – Član Hrvatskog Društva Inženjera Medicinske Radiologije

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Planinarenje, plivanje, čitanje, film

 

PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Bacc. radiol. techn. Mislav Mesarić

Bacc. radiol. techn. Mislav Mesarić

PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Bacc. radiol. techn. Mislav Mesarić

Rođen u Zagrebu, 27.01.1993.

 

OBRAZOVANJE:

1999.-2007. – Osnovna škola Rudeš, Zagreb

2007.-2011. – 1. gimnazija ˝Ivan Supek˝, Zagreb

2011.-2014. – Zdravstveno veleučilište Zagreb, Preddiplomski studij, Radiološka tehnologija, Stručni prvostupnik

23/09/2014. – Diplomirao na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Trogodišnji program studija radiološke tehnologije u trajanju od šest semestara

Stekao stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) radiološke tehnologije

2015.-2016. – Pripravnički staž, KBC Sestre milosrdnice, Klinika za tumore, Zagreb

17/03/2016. – Položen stručni ispit, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb

2016. – Odobrenje za samostalni rad, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Zagreb

 

RADNO ISKUSTVO:

02/2015.-02/2016. – Stručno osposobljavanje za rad, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice – Klinika za tumore, Zagreb

Klasično radiološko snimanje, priprema i namještanje pacijenata, imobilizacija i zaštita pacijenata, mamografija, CT, MR, primjena kontrastnih sredstava pod nadzorom nadležnog radiologa, rad na mobilnom aparatu u jedinicama intenzivnog liječenja, rad na CT-simulatoru, rad na linearnim akceleratorima (ARTISTE, ONCOR, PRIMUS), obrada, pohranjivanje i prijenos podataka

 

07/2016.-12/2016. – Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za nuklearnu medicine i zaštitu od zračenja

PET/CT, scintigrafija skeleta, perfuzijska i ventilacijska scintigrafija pluća, scintigrafija štitnjače, scintigrafija paratiroidnih žlijezda, perfuzijska i dinamička scintigrafija transplantiranih bubrega, limfoscintigrafija s prikazom limfnog čvora “čuvara”(sentinel node) kod bolesnica s karcinomom dojke, te bolesnika s melanomom.

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika

 

STRANI JEZICI:

Engleski, tečno u govoru i pismu

Talijanski, pasivno

 

HOBI:

Nogomet, knjige i filmovi

PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Bacc. rad. tech. Marica Keser

Bacc. rad. tech. Marica Keser

PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Bacc. rad. tech. Marica Keser

Datum i mjesto rođenja:

27.12.1976., Travnik, BiH

Udana, majka dvoje djece

 

OBRAZOVANJE:

Osnovna škola u Travniku, BIH

XII Gimnazija, Zagreb

Zdravstveno veleučilište Zagreb

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

Pripravnički staž u KB „Sestre milosrdnice“ 2001.-2002.

Zubni rendgen dr. Gjumlić 2003.-2006.

Zaposlenik KBC Zagreb na Klinici za onkologiju od 2008.

Voditelj smjene na radioterapiji od 2013.

Glavni ing. na Klinici za onkologiju, odjel za simulaciju i planiranje radioterapije 2015.-2016.

2015. Klinika za neurokirurgiju – osnove rada na Gamma knife

 

DODATNO PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE:

2009. Tečaj „Onkološki informacijski sustav, osnove i primjene (RIS, PACS i BISS), Klinika za tumore, Zagreb

2010. Tečaj „Osiguravanje kvalitete u radioterapijskoj radiologiji, sredstva za pozicioniranje pacijenata“, KBC-Rijeka

2011. Sudjelovanje u stručnom sastanku Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju u Banja Luci, BIH

2013. SEETRO 1. Regionalni simpozijum radioterapijskih tehničara, Beograd, Srbija

2014. Tečaj “Čitanje i vrednovanje plana zračenja “KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

2014. I. Kongres radiološke tehnologije, Marija Bistrica

2015. SEETRO 2. International Congress Seetro, Zagreb

2016. 2. Kongres radiološke tehnologije, Vukovar

2017. SEETRO 3rd regional Congress, Sofija, Bugarska

 

RADOVI I PUBLIKACIJE:

2014. “Istraživanje reproducibilnosti položaja pacijenta i rotacijske pogreške u zračenju Ca prostate u dva različita protokola pozicioniranja pacijenta“, 2014. I. Kongres radiološke tehnologije, Marija Bistrica, M. Šaf, M. Srbić, M. Keser

2015.“Our experience in the treatment of head and neck tumor with IMRT technique and 3D Conformal  Radiotherapy“ SEETRO, Zagreb, M. Šaf, M. Srbić, M. Keser

2016.“Uloga rad.tehnologa u Gamma knife radiokirurgiji“, 2. Kongres radiološke tehnologije, Vukovar, M. Šaf, M. Srbić, M. Keser

2017. Poster presentation „Positioning for irradiation of breast cancer – Comparation between two immobilisation system „SEETRO, Sofija, M. Tutić, M. Keser

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika

Član Hrvatskog Društva Ing. Medicinske Radiologije

Član ESTRO-a

 

STRANI JEZIK:

Engleski

INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE.

Tomislav Stanković

Tomislav Stanković

INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE.

Tomislav Stanković

PRVOSTUPNICA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Renata Delić Galović

Renata Delić Galović

PRVOSTUPNICA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Renata Delić Galović

INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE.

Milan Gržan

Milan Gržan

INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE.

Milan Gržan

Medicinske sestre

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, DIPL. MEDICINSKA SESTRA

Marina Rukavina

Marina Rukavina

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, DIPL. MEDICINSKA SESTRA

Marina Rukavina

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA.

Melita Sakoman, bacc. med. techn.

Melita Sakoman

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA.

Melita Sakoman, bacc. med. techn.

MEDICINSKA SESTRA.

Marija Ćuk

Marija Ćuk

MEDICINSKA SESTRA.

Marija Ćuk

MEDICINSKA SESTRA.

Marta Frntić

Marta Frntić

MEDICINSKA SESTRA.

Marta Frntić

MEDICINSKA SESTRA.

Maja Augustić

Maja Augustić

MEDICINSKA SESTRA.

Maja Augustić

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Dorotea Franceković

Dorotea Franceković

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Dorotea Franceković

MEDICINSKA SESTRA.

Marinela Pavičić

Marinela Pavičić

MEDICINSKA SESTRA.

Marinela Pavičić

MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA, PRVOSTUPNICA.

Martina Mardešić

Martina Mardešić

MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA, PRVOSTUPNICA.

Martina Mardešić

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Sandra Šeketa

Sandra Šeketa

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Sandra Šeketa

MEDICINSKA SESTRA, ANESTEZIOLOŠKA TEHNIČARKA.

Ljiljana Grgurević

Ljiljana Grgurević

MEDICINSKA SESTRA, ANESTEZIOLOŠKA TEHNIČARKA.

Ljiljana Grgurević

MEDICINSKI TEHNIČAR.

Tomislav Mulc

Tomislav Mulc

MEDICINSKI TEHNIČAR.

Tomislav Mulc

MEDICINSKA SESTRA.

Zvjezdana Kovač

Zvjezdana Kovač

MEDICINSKA SESTRA.

Zvjezdana Kovač

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Ida Subašić

Ida Subašić

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Ida Subašić

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Monika Horvat

Monika Horvat

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Monika Horvat

MEDICINSKA SESTRA.

Tena Posavec

Tena Posavec

MEDICINSKA SESTRA.

Tena Posavec