Stručni tim

Onkolozi

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, UŽI SPECIJALIST INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med.

Prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, UŽI SPECIJALIST INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Robert Šeparović, dr. med.

Radni vijek provodi u Klinici za tumore, Odjel internističke onkologije. Profesionalni interes usmjeren je prema liječenju raka dojke i debelog crijeva te očuvanju kvalitete života onkoloških bolesnika.

Aktivni sudionik i predavač na domaćim i međunarodnim skupovima, radionicama, tečajevima i sastancima. Autor publikacija u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim časopisima.

Glavni istraživač i suistraživač u kliničkim studijama iz područja liječenja raka dojke i debeloga crijeva. Aktivno sudjeluje u razvoju onkološkog ljekarništva. Sudjeluje u dodiplomskoj (Ljekarnička skrb onkološkog bolesnika i Farmakoterapija u onkologiji i hematologiji) i poslijediplomskoj (specijalistički studij Kliničke farmacije) nastavi na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu, gostujući profesor na dodiplomskoj nastavi na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu (onkološko ljekarništvo), poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu (internistička onkologija).

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, UŽI SPECIJALIST INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.

Prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.

SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, UŽI SPECIJALIST INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.

Dr. sc. Damir Vrbanec rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovno obrazovanje i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio poslijediplomski studij iz biomedicine. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1984. u KB “Sestre Milosrdnice”. Od 1985. godine do 1989.godine radi kao specijalist interne medicine na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KB “Sestre Milosrdnice”.

Od 1987.-1989. godine boravi kao stipendist Zaklade “Aleksandar von Humboldt” u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu i radi u laboratoriju za eksperimentalnu medicinu te na odjelu internističke onkologije. U istoj bolnici boravi također kao Humboldtov stipendist 1994.godine.

Od 1989.radi na Klinici za patofiziologiju KBC Rebro. Iste je godine izabran u zvanje asistenta. Od 1997.godine obnaša funkciju pročelnika kliničkog odjela. Godine 1998. priznat mu je status užeg specijaliste iz internističke onkologije. Godine 1993. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od 1998.godine izvanredni je profesor Medicinskog fakulteta. Od 2010. godine redovni je profesor. Godine 2002. postaje pročelnikom Zavoda za internističku onkologiju Klinike za onkologiju KBC Zagreb te tu funkciju obavlja i danas. Predsjednik je Hrvatskog društva za internističku onkologiju Liječničkog zbora i koordinator je i voditelj specijalističkog usavršavanja iz internističke onkologije pri Ministarstvu zdravlja RH.

Stručni rad  vezan mu je za onkologiju,kako kliničku tako i eksperimentalnu,ponajprije zloćudne tumorske bolesti dojke i zloćudne tumore probavnog trakta. Sudjeluje u svim oblicima dodiplomske i poslijediplomske nastave, odnosno doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj kolegija Onkološko ljekarništvo u okviru specijalističkog studija i specijalizacije iz Kliničke farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

ČLANSTVO U STRUČNIM I ZNANSTVENIM UDRUGAMA:

Član Hrvatskog liječničkog zbora i Kluba hrvatskih humboldtovaca.

Prvi Predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a.

Punopravni član Europskog udruženja medicinske onkologije (ESMO – European Society for Medical Oncology) te Europskog koledža iz onkologije pri Europskoj onkološkoj školi u Milanu (European College of Oncology – European School of Oncology – ESO).

Član američkog društva za kliničku onkologiju /ASCO.

Član znanstvenog savjeta COCOG-a (Central European Cooperative Oncology Group) (Beč-Austrija), te EORTC Breast Cancer Group (Brussels-Belgija).

Član Upravnog odbora SEEROGa /South Eastern European Research Oncology Group.

Član. Uredničkog odbora časopisa MEMO /Magazine of European Medical Oncology / Springer Verlag.

 

VOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA:

Od 1996-2006.godine voditelj znanstveno-istraživačkih projekata pri Ministarstvu znanosti i tehnologije te savjetnik na više drugih projekata.

Od 2007. godine voditelje projekta: “Karcinom dojke- molekularne, genetske i kliničke karakteristike” br. 108-1080058-0046) Ministarstva znanosti RH.

Voditelj znanstvenog programa: “Prediktivni i prognostički značaj molekularnih biljega solidnih tumora” Ministarstva znanosti RH.

Urolozi

SPECIJALIST UROLOG, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Ognjen Kraus, dr. med.

Prof. dr. sc. Ognjen Kraus, dr. med.

SPECIJALIST UROLOG, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Ognjen Kraus, dr. med.

Rođen 04. listopada 1945 godine u Zagrebu.

 

1964. god. – maturirao u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu

1971. god. – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1976. god. – stekao zvanje magistra biomedicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu

1977. god. – položio specijalistički ispit iz urologije

1981. god. – stekao zvanje doktora znanosti obranivši doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Sveučilišta u Zagrebu

1985. god. – habilitirao i stekao zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1986. god. – znanstveni suradnik

1989. god. – primarijat

1992. god. – viši znanstveni suradnik.

1993. god. – zvanje izvanrednog profesora fakulteta.

2005. god. – znanstveni savjetnik

2007. god. do danas – vanjski suradnik poliklinike Aviva

2008. god. – subspecijalizacija iz urološke onkologije

2011. god. – suosnivač CEM (Centar za ekspertnu medicinu), Voćarska 14

 

Klinika za urologiju KBC-a “Sestre milosrdnice”:

1977.-2010. god. – vodio odsjek iz dječje urologije

1992. god. – voditelj odjela za kiruršku i rekonstruktivnu urologiju

2000.-2010. god. – predstojnik Klinike za urologiju KBC-a “Sestre milosrdnice”

 

ČLAN:

– Hrvatskog urološkog društva (HUD)

– Hrvatskog društva za intenzivno liječenje

– Europskog urološkog udruženja (EAU)

– Internacionalnog udruženja urologa (SIU)

– 2000.-2011. voditelj referalnog centra za bolesti prostate Ministarstva zdravstva RH

– 2001.-2005. god. predsjednik povjerenstva Ministarstva zdravstva RH za urologiju

– 2004.-2011. god. član borda Srednjoeuropskog urološkog udruženja (CEM)

– 2008. – voditelj grupe nacionalnih smjernica za liječenje prostatitisa pri MZ RH

 

– 2001. god. dodijeljena Plaketa grada Zagreba kao liječniku za humanost

 

USAVRŠAVANJE:

1978. god. – Institute of  Urologyu, London, Engleska

1982. god. – L’ hospital Trousseau, Pariz, Francuska

1987. god. – Hradec Kralove,  Čehoslovačka.

1989. god. – Medicinski fakultet Semmelweiss, Budimpešta, Mađarska

1990. god. – Institute of Urology, London, Engleska

Uža specijalnost mog rada je dječja urologija, rekonstrukcijska kirurgija, kirurgija uretre, radikalni operativni zahvati iz urološke onkologije.

Sudjelovao sam aktivno na mnogim urološkim kongresima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Organizirao i bio član organizacijskim odbora mnogih međunarodnih i domaćih kongresa, simpozija kao i Srednje europski kongres urologa u Zagreb 2007. godine.

Objavio sam više od 150 znanstvenih i stručnih radova i kongresnih priopćenja u nacionalnim i međunarodnim časopisima od čega je 25 objavljeno u časopisima koji se citiraju u CC.

Sudjelovao u nekoliko nacionalnih i internacionalnih znanstvenih projekata.

SPECIJALIST UROLOG, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Pero Bokarica, dr. med.

Prim. dr. sc. Pero Bokarica, dr. med.

SPECIJALIST UROLOG, SUBSPECIJALIST UROLOŠKE ONKOLOGIJE.

Prim. dr. sc. Pero Bokarica, dr. med.

Specijalist urolog, subspecijalist urološke onkologije.

Rođen 1971. godine u Dubrovniku gdje je stekao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Živi u Zagrebu. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

OBRAZOVANJE I PROFESIONALNA KARIJERA:

1996. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1996.-1997. stažiranje u KBC Sestre Milosrdnice

1998.-2000. liječnik opće medicine u DZ Novi Zagreb

2000.-2005. specijalizacija iz urologije na Zavodu za urologiju KB Sveti Duh

2004. završio znanstveni poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2005. specijalistički ispit iz urologije na Klinici za urologiju, KBC Rebro, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i sada radi kao specijalist urolog, redovito zaposlen na Zavodu za urologiju KB Sveti Duh, Zagreb

2010. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Značaj preoperativnih vrijednosti koncentracije spermija i ukupnog broja progresivno pokretnih spermija u procjeni uspješnosti varikocelektomije“ te mu je dodijeljen stupanj doktora znanosti u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana urologija pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2017. subspecijalist iz uže specijalnosti urologije – urološke onkologije

2017. naziv primarijus

2014. mentor je dvojici specijalizanata iz urologije na Zavodu za urologiju KB Sveti Duh

2017. voditelj Jedinice za nefrolitijazu, endourologiju i uroginekologiju Zavoda za urologiju KB Sveti Duh

Najvažnijim stručnim i znanstvenim publikacijama kojima je pridonio struci upravo su publikacije iz područja urološke onkologije i andrologije. Znanstveni radovi o Peyronievoj bolesti citirani su u svjetskim urološkim udžbenicima i potvrđeni su kao dio algoritma i smjernica za odabir operativnog liječenja Peyronieve bolesti. Sudjeluje aktivno na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima te ima značajan broj radova objavljenih u domaćim i stranim znanstvenim časopisima te značajan broj kongresnih priopćenja.

Znanstveni i stručni interesi su mu rekonstruktivna kirurgija te urološka onkologija i kirurgija, s posebnim naglaskom na ranu dijagnostiku i kirurško liječenje karcinoma mokraćnog mjehura i karcinoma prostate. U svakodnevnom radu na klinici aktivno sudjeluje u edukaciji mladih liječnika, specijalizanata iz urologije. Trenutno obnaša dužnost pročelnika jedinice za nefrolitijazu, endourologiju i uroginekologiju na Zavodu za urologiju, KB Sveti Duh.

 

GOSTOVANJA I EDUKACIJA U CENTRIMA IZVRSNOSTI:

2002. Klinika za urologiju Mönchendglasbach, Njemačka

2005. Intensive course in laparoscopic urological surgery- EITS/IRCAD, Strasbourg, Francuska, pod mentorstvom prof. Thierry Piéchauda

2006. Tečaj iz laparoskopske urološke kirurgije kod prim. dr.sc. Nade Vodopije na urološkom odjelu u bolnici Slovenj Gradec, Slovenija.

 

ČLANSTVA I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA:

– Hrvatsko urološko društvo

– Hrvatski liječnički zbor

– Hrvatska liječnička komora

– EAU (European association of Urology)

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Fitness, rekreativno trčanje, glazba

Radioonkolozi

SPECIJALIST ONKOLOGIJE I RADIOTERAPIJE.

Hrvoje Kaučić, dr. med.

Hrvoje Kaučić, dr. med.

SPECIJALIST ONKOLOGIJE I RADIOTERAPIJE.

Hrvoje Kaučić, dr. med.

Rođen 01.12.1975. god u Zagrebu

 

OBRAZOVANJE:

2000. – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2006. – završio stručni poslijediplomski studij Klinička onkologija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2007. – položio specijalistički ispit iz radioterapije i onkologije, na Klinici za radioterapiju i onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2013. – stručno usavršavanje na Sveučilišnoj klinici Carl Gustav Carus, Dresden, Njemačka iz područja radioterapije tumora glave i vrata

Od 2015. poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, s doktorskom temom iz područja radiokirurgije

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

2001.-2003. – liječnik opće/obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a u Zagrebu

2003.-2007. – specijalizacija iz radioterapije i onkologije u Klinici za tumore u Zagrebu

2007. – zaposlen kao specijalist radioterapeut onkolog na Odjelu radioterapijske onkologije Klinike za tumore

2008.-2014. – predavač na kolegiju Klinička onkologija na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu

2014. – član tima za tumore glave i vrata u Klinici za tumore u Zagrebu

 

OBJAVLJENI RADOVI I PUBLIKACIJE:

Hrvoje Kaučić, Davor August, Ana Tečić Vuger:

Primjena radiokirurgije u primarnoj terapiji karcinoma prostate i nemikrocelularnog karcinoma pluća – prikaz studija, 3. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a

 

Deponte, Vlado; Herceg, Tonko; Kaučić, Hrvoje; Šamija, Mirko:

Primjena Gelclair u liječenju radiomukozitisa u bolesnika sa tumorima glave i vrata u Klinici za tumore // Knjiga sažetaka 1. Hrvatskog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem “ Potporno liječenje onkoloških bolesnika” / Šamija, Mirko (ur.). Zagreb, 2008. 29-30

 

Trstenjak, Zrinka; Solarić, Mladen; Kaučić, Hrvoje; Bogović, Damir; Šamija, Mirko:

Primjena 3D-konformalne radioterapije jednim poljem u bolesnika s dva primarna tumora – prikaz slučaja // Zbornik radova 4. Hrvatskog onkološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb / Šamija, Mirko (ur.). Zagreb, 2008. 143-144.

 

Solak, Meliha; Solarić, Mladen; Čović, Dinko; Grah, Josip; Šobat, Hrvoje; Antunac, Katarina; Kaučić, Hrvoje; Šamija, Mirko:

Prikaz bolesnika s neoplazmom testisa, tehnika zračenja i praćenja u Klinici za tumore // Zbornik radova III. Hrvatskog onkološkog kongresa / Šamija, Mirko ; (ur.).2006.

 

Grah, Josip; Solarić, Mladen; Purišić, Anka; Kaučić, Hrvoje; Bagović, Davor; Šamija, Mirko:

Adjuvantna radioterapija seminoma testisa // Konačni program i knjiga sažetaka 3. Hrvatskog urološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem.

 

Solak, Meliha; Grah, Josip; Solarić, Mladen; Antunac, Katarina; Kaučić, Hrvoje; Šamija, Mirko:

Novosti u sistemskoj terapiji raka testisa // Konačni program i knjiga sažetaka 3. Hrvatskog urološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem.

 

Mirko Šamija, Hrvoje Kaučić, Ana Mišir Krpan:

Klinička onkologija, Zdravstveno Veleučilište, Zagreb, 2012., Udžbenik

 

Suradnik u knjizi: Šamija, Mirko; Vrdoljak, Eduard; Krajina, Zdenko:

Klinička onkologija / Šamija, Mirko ; Vrdoljak, Eduard ; Krajina, Zdenko ; (ur.).

Zagreb : Medicinska naklada, 2006.

 

Poglavlje u radu: Šamija, Mirko.; Zašto je rak prostate najvarijabilniji zloćudni tumor?. // Medix. 60 (2005) ; 58-60 (pregledni rad, stručni).

 

 

SUDJELOVANJA U KLINIČKIM STUDIJAMA:

2004. – Istraživač u kliničkoj studiji faze III ispitivanja Excipial Lipolotio u terapiji iradijacijom izazvanih upalnih promjena kože (Klinika za tumore)

2006. – Istraživač u kliničkoj studiji faze III Efaproxirala-a u palijativnoj radioterapiji sekundarizama mozga uz hiperoksigenaciju bolesnica s rakom dojke (Klinika za tumore)

2008. – Istraživač u DeCIDE (A Phase III Randomised Trial of Docetaxel Based Induction Chemotherapy in Patients with N2/N3 Locally Advanced Head and Neck Cancer) kliničkoj studiji primarne radiokemoterapije uznapredovalog raka glave i vrata (Klinika za tumore)

2009. – Istraživač u Kliničkoj studiji faze III ispitivanja peroralnog Tapentadola u terapiji boli u bolesnika s malignim tumorima (Klinika za tumore)

2014. – Istraživač u: „ A Phase III, Open-label, Randomized, Multi-center Study of the Effects of Leukocyte Interleukin, Injection [Multikine] Plus Standard of Care (Surgery + Radiotherapy or Surgery + Concurrent Chemoradiotherapy) in Subjects with Advanced Primary Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity / Soft Palate Versus Standard of Care Only“ kliničkoj studiji faze III ispitivanja imunomodulatora „Multikine“ u združenom kirurškom, kemoterapijskom i radioterapijskom liječenju tumora glave i vrata (Klinika za tumore)

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske liječničke komore

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Sviranje gitare, sport, glazba

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Prim. doc. dr. sci. Hrvoje Šobat, dr. med.

Prim. doc. dr. sci. Hrvoje Šobat, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Prim. doc. dr. sci. Hrvoje Šobat, dr. med.

Rođen u Zagrebu, 1961. godine

 

ŠKOLOVANJE:

Medicinski fakultet u Zagrebu, 1985.

Specijalist radioterapije, 1995.

“LMHS – Leadership and Management of Health Services”, ŠNZ A. Štampar i London School of Economics and Political Science, 2002.

Primarijat u medicini, 2005.

Doktorat znanosti iz biomedicine, Sveučilište “Josipa Jurja Strossmayera” u Osijeku, 2008.

 

RADNO ISKUSTVO:

Zavod za ginekološki karcinom, KBC Zagreb-Petrova, 1992-1996.

Klinika za tumore Zagreb, od 1996-

Klinika za tumore Zagreb, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, 2002-2009.

Klinika za tumore Zagreb, voditelj Odjela za radioterapiju od 2009-

Naslovni docent Medicinskog fakulteta “Josipa Jurja Strossmayera” u Osijeku, 2009.

KBC SM, Klinika za tumore, zamjenik predstojnika klinike od 2013-

 

USAVRŠAVANJE:

Strahlenklinik Essen, Njemačka, 1997.

AKH – Strahlenklinik, Beč, Austrija, 2005.

Centrum Onkologii – “Maria Sklodowska Curie”, Gliwice, Poljska, 2006.

Policlinico Gemelli, Rim, Italija, 2008.

Strahlenklinik Homburg/Saar, Njemačka, 2012.

Klinikum Bottrop, Njemačka, 2016.

 

PROFESIONALNA AKTIVNOST:

Hrvatski liječnički zbor, glavni tajnik, 1996-2005.

Hrvatski liječnički zbor, predsjednik, 2005-2009.

Hrvatska liječnička komora, predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju i član Izvršnog odbora, 2007-2015.

Europska udruga bolničkih liječnika (AEMH), Treasurer & Executive board member, 2009-2018.

Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku (HDMBT), član Izvršnog odbora od 2008-2020.

 

RADOVI:

Vodeći istraživač (principal investigator) 1 kliničkog istraživanja od 2013.

Su-urednik knjige “Ginekološka onkologija”, Medicinska naklada, 2005.

Autor i/ili su-autor 29 znanstvenih i stručnih radova i 8 poglavlja u stručnim knjigama.

 

Aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Prim. Mladen Solarić, dr. med.

Prim. Mladen Solarić, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Prim. Mladen Solarić, dr. med.

Mladen Solarić je specijalist radioterapije i onkologije, zaposlen u Klinici za onkologiju KBC Zagreb.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu godine 1991.

U razdoblju od 1991. do 1993. radio je kao stručni suradnik za antineoplatične lijekove i antibiotike u Pliva d.d. Radioterapiju i onkologiju je specijalizirao u KBC Zagreb u razdoblju od 1993. do 1997. godine 1998. prelazi u Kliniku za tumore gdje radi kao liječnik specijalist do 2011. Bio je uključen u tim koji je 2005., prvi u Republici Hrvatskoj, uveo 3-dimenzijsku konformalnu radioterapiju (3D-CRT) na modelu liječenja raka prostate i dojke. Od 2011. ponovno je zaposlen u KBC Zagreb gdje godine 2015. postaje voditelj odjela. Godine 2016. sudjeluje u radu tima koji prvi uvodi slikovno vođenu radioterapiju (IGRT) uporabom fiducijalnih markera pri liječenju bolesnika s rakom prostate. Dodatno stručno usavršavanje je proveo u  University Hospital Gasthuisberg u Leuven (Belgija), Klinikum Fulda u Fuldi (Njemačka),  Onkološki inštitut Ljubljana (Slovenija), Ospedale Santa Maria della Misericordia u Udinama (Italija) i u National Institut of Oncology u Budimpešti (Mađarska).

Područje užeg interesa mu je radioterapija i sistemsko liječenje raka prostate.

Mladen Solarić je kourednik knjige Rak prostate i Priručnika za bolesnika Rak prostate, autor ili kaoautor 20 poglavlja u 14 knjiga  te autor ili koautor 28 stručna ili znanstvena rada. Prvi je autor Kliničkih uputa za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka prostate Hrvatskog onkološkog društva i Hrvatskog urološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora (Solaric M, et al. Lijec Vjesn 2013;135:298-305).

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Dr. sc. Ana Mišir Krpan, dr. med.

Dr. sc. Ana Mišir Krpan, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Dr. sc. Ana Mišir Krpan, dr. med.

Studirala sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1992. do 1998. godine. Od 2002. do 2008. godine zaposlena sam kao specijalizant radioterapije i onkologije na Klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Završila sam stručni poslijediplomski studij. Godine 2009. magistrirala sam na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2012. stekla titulu doktora znanosti. Od 2008. do danas radim kao odjeli liječnik na Odjelu za tumore glave i vrata, Zavoda za radioterapiju i onkologiju, Klinike za onkologiju, Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Moje uže područje interesa i stručnog usavršavanja su tumori središnjeg živčanog sustava. Član sam multidisciplinarnog tima za tumore središnjeg živčanog sustava u KBC Zagreb. Godine 2015. kraće sam vrijeme provela na stručnom usavršavanju iz područja neuroonkologije u sveučilišnoj bolnici u Torinu "A. O. U. Citta della Salute e della Scienza di Torino" u Italiji. Pohađala sam nekoliko tečajeva radioterapijske onkologije u organizaciji ESTRO (Europsko udruženje za radijacijsku onkologiju).

Sudjelujem u dodiplomskoj te poslijediplomskoj nastavi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditelj sam kolegija Klinička onkologija na Zdravstvenom veleučilištu. Autor sam više stručnih i znanstvenih članaka, poglavlja u knjizi, te aktivni sudionik domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Toni Krnić, dr. med.

Toni Krnić, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE.

Toni Krnić, dr. med.

SPECIJALIST RADIOTERAPIJE I ONKOLOGIJE
Toni Krnić, dr. med.;  rođen 18.03.1981. u Splitu

OBRAZOVANJE:
Medicinski fakultet u Splitu, 2006.
Stručni poslijediplomski studij Klinička onkologija i radioterapija, Medicinski fakultet u Zagrebu, 2012.
Specijalist radioterapije i onkologije, 2013.

RADNO ISKUSTVO: 
2006. - 2007. – pripravnički staž pri KBC-u Split
2008. - 2009. – liječnik na HMP Varaždinske županije
2009. - 2013. – specijalizant radioterapije i onkologije, Klinika za tumore, 
                         KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
2013. – specijalist radioterapije i onkologije, Odjel za radioterapijsku onkologiju
          Zavod za radioterapiju i internističku onkologiju, Klinika za tumore, 
          KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
2014. – član tima za tumore glave i vrata u Klinici za tumore u Zagrebu
 
USAVRŠAVANJE: 
Modern Brachytherapy Techniques - ESTRO, Ljubljana, SIovenia, 2011.
Radiotherapy for Gynecological Malignancies - IAEA, Athens, Greece, 2011.

ČLANSTVO: 
Član Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora

STRANI JEZICI:
Aktivno znanje engleskog jezika te poznavanje talijanskog i portugalskog jezika

HOBIJI:
Planinarenje, biciklizam, borilačke vještine, sviranje gitare, glazba

Radiolozi

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Ivo Pedišić, dr. med.

Ivo Pedišić, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Ivo Pedišić, dr. med.

Rođen u Zagrebu 1978. godine, gdje je završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju te maturirao 1997. godine.

1997. godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao u lipnju 2003. godine.

Stručni ispit položio 2004. godine.

2004./2005. godine zaposlen u svojstvu znanstvenog novaka na Katedri za medicinu rada i zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2004. godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2005./2006. godine radio na projektu Svjetske zdravstvene organizacije – „Jačanje kontrole duhana podizanjem javnozdravstvene svijesti i kapaciteta u Jugoistočnoj Europi“ kao voditelj projekta za Hrvatsku.

2005. godine kraće vrijeme zaposlen kao liječnik opće medicine u ambulantama Tkon i Neviđane na otoku Pašmanu.

2005./2006. zaposlen kao liječnik u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja zadarske županije.

Od lipnja 2006. godine do listopada 2010. godine zaposlen kao specijalizant radiologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Sestre milosrdnice pod mentorstvom Prof. dr. M. Marottija.

U listopadu 2010. godine položio specijalistički ispit iz radiologije.

Od listopada 2010. godine do lipnja 2011. godine zaposlen kao radiolog u jedinici za urogenitalnu radiologiju i radiologiju dojke Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Sestre milosrdnice, gdje obavlja klasičnu radiografsku dijagnostiku, mamografsku dijagnostiku, ultrazvučnu dijagnostiku dojki, abdomena i organa male zdjelice te kompjutoriziranu tomografiju i magnetsku rezonanciju dojki, abdomena i organa male zdjelice.

Od lipnja 2011. godine do prosinca 2016. godine zaposlen kao radiolog odjela za onkološku radiologiju Klinike za tumore u Zagrebu.

Od kada je u lipnju 2011. godine u Kliniku za tumore postavljen uređaj za magnetsku rezonanciju, vodi tim za magnetsku rezonanciju. Obavlja pretrage magnetske rezonancije dojki, abdomena, organa male zdjelice i ekstremiteta s naglaskom na dijagnosticiranje, slikovnu preoperativnu obradu i slikovno praćenje bolesnika oboljelih od malignih bolesti, osobito bolesnika na sistemskom liječenju.

U pet godina službe na Klinici za tumore u Zagrebu očitao je preko 12 000 MR pretraga, od čega najviše MR pretraga dojki, organa male zdjelice, abdomena i jetre.

U Klinici za tumore također obavlja mamografsku dijagnostiku, pretrage kompjutorizirane tomografije i UZV pretrage te biopsije širokom iglom pod kontrolom UZV-a.

Od početka učestalije primjene biopsija širokom iglom pod kontrolom UZV-a u Klinici za tumore, u protekle dvije godine izveo je više od 500 biopsija tumora dojki pod kontrolom UZV-a.

U suradnji s kolegama Klinike za tumore, zalaže se za indikacijama vođenu, širu i pravovremenu dostupnost metoda slikovne dijagnostike, osobito magnetske rezonancije, u praćenju bolesnika oboljelih od malignih bolesti.

U suradnji s internističkim onkolozima, kirurškim onkolozima, ginekolozima, radioterapeutima, citolozima i patolozima Klinike za tumore sudjeluje u prikupljanju podataka te sistematičnom praćenju podudarnosti nalaza preoperativne slikovne dijagnostičke obrade i konačne patohistološke dijagnoze kao i sistematičnom praćenju odgovora na neoadjuvantnu i adjuvantnu kemoterapiju i radioterapiju metodama napredne slikovne dijagnostike.

Aktivno sudjeluje u radu multidisciplinarnih timova Klinike za tumore za karcinom dojke i karcinom debelog crijeva te u radu referentnog centra ministarstva zdravstva RH za multidisciplinarno liječenje karcinoma rektuma.

Od 2013. godine nastavnik predmeta radiologija u Školi za medicinske sestre Vinogradska.

Aktivno je sudjelovao na više domaćih i međunarodnih radiološki i onkoloških kongresa.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora i Europskog udruženja radiologa.

Područja naročitog interesa: MR u dijagnosticiranju i praćenju malignih bolesti, radiologija dojke, urogenitalna radiologija.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Doc. dr. sc. Otmar Rubin, dr. med.

Doc. dr. sc. Otmar Rubin, dr. med.

SPECIJALIST RADIOLOGIJE.

Doc. dr. sc. Otmar Rubin, dr. med.

Rođen 1956. godine u Osijeku.

Oženjen, otac dvoje djece.


OBRAZOVANJE:

1963. - 1974. Osnovna škola i gimnazija u Osijeku

1975. - 1980. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1986. - 1988. Polaznik poslijediplomskog studija ‘Opća radiologija’, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1988. Položio specijalistički ispit iz radiologije, Klinička bolnica ‘Sestre milosrdnice’, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1996. Obranio magistarski rad ‘Vrijednost kompjutorizirane tomografije u bolesnika s kroničnim sinusitisom’ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao naslov magistra znanosti

2012. Obranio doktorsku disertaciju ‘Prepoznavanje čimbenika koji određuju učinak embolizacije mioma maternice Cox-ovim modelom proporcionalnog rizika’ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekao naslov doktora znanosti

2013. Izbor u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku

2016. Izbor u zvanje višeg asistenta na katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku

2018. Imenovan docentom na katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku te naslovnim docentom na katedri za biofiziku i radiologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku


PROFESIONALNA KARIJERA:

1981. - 1985. Liječnik opće medicine, Dom zdravlja Osijek

1985. - 2002. Liječnik, specijalist radiolog, Odjel radiologije, Klinička bolnica Osijek

2002. - 2003. Voditelj odjela intervencijske radiologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

2002. - 2007. Vanjski suradnik za područje vaskularne i intervencijske radiologije, Služba za radiologiju, Opća bolnica u Varaždinu

2003. - 2009. Rukovoditelj Odjela za intervencijsku i dijagnostičku radiologiju, Opća bolnica ‘Dr. Josip Benčević’, Slavonski Brod

2012. - 2017. Voditelj Odjela za intervencijsku radiologiju Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar Osijek

2009. - 2019. Specijalist radiolog, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar Osijek

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA I GOSTOVANJA U CENTRIMA IZVRSNOSTI, ORGANIZACIJA TEČAJA:

1990., 1992. - 1996., 1999., 2005., 2015. Inštitut za dijagnostično in intervencijsko radiologijo, Klinični center Ljubljana, Slovenija (prof. dr. M. Šurlan)

1992. Institut für Radiologie, Klinikum Nord, Nürnberg, Njemačka (prof. dr. E. Zeitler)

1994. Institut für Radiologie,  Universität Klinikum Basel (prof. dr. W. Steinbrich,), Kantonnspital St. Gallen, Švicarska (prof. dr. M. Haertel)

2004. Norderstadt, European Center of Endoscopic Surgery ‘Johnson & Johnson’, Njemačka (prof. dr. H. Sievert)

2005. O. Rubin 1. tečaj intervencijske radiologije ‘Perkutane revaskularizacijske tehnike zdjeličnih i natkoljeničnih arterija’, Odjel za intervencijsku i dijagnostičku radiologiju,  Opća bolnica ‘Dr. J. Benčević’, Slavonski Brod 

2006. Policlinica Cristoforo Colombo, Padova, Terme Abano, Italia (dr. M. Fusaro)

2011. Kantonnspital  Thurgau, Thurgau, Švicarska (prof. dr. Ch. Zollikofer)

2017. A. Moelker, O. Rubin, L. Cambj Sapunar. Vista Biliary Course Split, University Hospital Split, Croatia

 

PODRUČJA DJELOVANJA:

Područje dijagnostičke radiologije (konvencionalne radiološke pretrage, ultrazvuk, kompjutorizirana tomografija te invazivna radiološka dijagnostika krvožilnog sistema).

Dugogodišnje iskustvo u primjeni vaskularnih i nevaskularnih metoda intervencijske radiologije (ciljane punkcije, biopsije, perkutane drenaže, perkutana transluminalna angioplastika, primjena stenta i stent grafta, endovaskularna terapija aneurizama abdominalne aorte, embolizacija kod krvarenja, trombolize, perkutane aspiracije tromba, TIPS, preoperativna embolizacija vene porte, embolizacije tumora jetre, embolizacije mioma maternice, perkutane intervencije na žučnim vodovima, stentiranje jednjaka, radiofrekventna ablacija…)

 

OBJAVLJENI RADOVI I KONGRESNA PRIOPĆENJA:

Radovi citirani u Current Contents (CC): 5

Radovi citirani u IM, EMBASE, SCI, EM: 7

Kongresna priopćenja i sažeci: 56

 

ČLANSTVA:

1988. član Hrvatskog društva radiologa

2002. član sekcije za intervencijsku radiologiju, član upravnog odbora sekcije za intervencijsku radiologiju (sIRcro) od 2013.- 2017. i od 2017.

2007. redovni član Europskog udruženja za kardiovaskularnu i intervencijsku radiologiju (CIRSE)

2011. izbor za počasnog člana Udruženja radiologa Bosne i Hercegovine

2008. član Rotary kluba Osijek, D1913 Hrvatska, član ICC Hrvatska - Izrael


VJEŠTINE I ZNANJA:

Poznavanje stranih jezika: engleski u govoru i pismu (B2), njemački (B1).

Kompjutorske vještine: Word perfect, Excel, MS Office

Hobi: podvodni ribolov, planinarenje
 

Kirurzi

RAVNATELJ POLIKLINIKE. SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE I ONKOLOŠKE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr. med.

Prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr. med.

RAVNATELJ POLIKLINIKE. SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE I ONKOLOŠKE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr. med.

Rođen 07.08.1966. godine u Sarajevu.

Oženjen, otac dvoje djece.

 

OBRAZOVANJE:

1995. – diplomirao na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu

1999. – završio znanstveni poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

1999. – usavršavanje iz laparoskopske kirurgije na Medicinskom fakultetu u Splitu

2002. – usavršavanje iz informatičkih sustav u medicini (Haidelberg – Waldorf)

2002. – položio specijalistički ispit iz kirurgije na klinici za kirurgiju Medicinskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2007. – obrana doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2007. – Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet u Zagrebu – Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet u Splitu – Certifikat – korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora

2014. – Suradnja s ustanovama na projektu (radiokirurgija):

– Zentrum fur Radiochirurgie und Prazisionsbestrahlung am Klinikum der J.W.Goethe – Universitat GmbH

– Göppingen RadioChirugicum GmbH , CyberKnife Suedwest

– Klinik Hirslanden, Zurich

– Abteilung Radioonkologie / CyberKnife

– European Cyberknife Center Munich

2015. – Subspecijalizacija iz digestivne (abdominalne) kirurgije

2015. – Subspecijalizacija iz onkološke kirurgije

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

1992.-1999. – tijekom Domovinskog rata radio sam u ratnoj bolnici Vareš i u bolnici Dr. fra Mato Nikolić u Novoj Biloj.

1985.-2007. – više od 30 usavršavanja iz područja primjene informatičke i računalne tehnologije u kirurgiji

2003. – usavršavanje (FER Zagreb) u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području telemedicine i informatizacije zdravstva na domaćim i inozemnim projektima

2002. – znanstveni poslijediplomski studiji, Medicinski fakultet u Zagrebu (predavač)

2003. – zaposlen u kirurškoj klinici O.B. Sveti Duh u Zagrebu

2004. – obnašam dužnost pomoćnika ravnatelja O.B. Sveti Duh Zagreb

2004. – obnašam dužnost pomoćnika ministra u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

2007. – izabran sam u zvanje višeg asistenta iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2007. – obnašam dužnost državnog tajnika u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

2009. – izabran sam u zvanje docenta iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u sastavu Sveučilišta u Rijeci

2009. – izabran sam u zvanje docenta iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2009. – u radnom odnosu kao docent iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2013. – izabran sam u zvanje izvanrednog profesora iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2013. – u radnom odnosu kao profesor iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2013. – voditelj projekta – uspostava centra za robotiziranu radiokirurgiju Zagreb

2015. – specijalist uže specijalnosti digestivne (abdominalne) kirurgije

2015. – specijalist uže specijalnosti iz kirurške onkologije

 

OBJAVLJENI RADOVI I PUBLIKACIJE:

–  u domaćim časopisima i međunarodnim kongresima (22)

–  u stranim časopisima (11)

Current Contens CC 10 radova

– autor sam poglavlja o telekirurgiji u tri knjige koje je objavila Akademija medicinskih znanosti i  Medicinski fakultet u Zagrebu.

 

ČLANSTVA:

2000.-2004. – član upravnog odbora društva za telemedicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru

2008.-2009. – član Nacionalnog vijeća za konkurentnost

Član Hrvatske liječničke komore

Član Hrvatskog društva za kirurgiju

Član Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo RH

Član Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora

Član Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju

 

NAGRADE I PRIZNANJA:

Dobitnik sam Sveučilišne nagrade Univerziteta u Sarajevu “Hasan Brkić” za naučnoistraživački rad

Dobitnik sam nagrade Expertiza za promicanje projekta telemedicina (2002.)

Hrvatski informatički zbor – posebno priznanje za promicanje informatičke pismenosti u Hrvatskoj

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Glazba, skijanje i čitanje

SPECIJALIST KIRURG, SUBSPECIJALIST TORAKALNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Igor Nikolić, dr. med.

Prof. dr. sc. Igor Nikolić, dr. med.

SPECIJALIST KIRURG, SUBSPECIJALIST TORAKALNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Igor Nikolić, dr. med.

Rođen: 17. studenog 1960.g. u Splitu, Hrvatska

 

OBRAZOVANJE:

Osnovnu školu završio u Lovreću (Imotski), gimnaziju u Splitu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983.g.

Od 1986.-1988.g. poslijediplomski studij iz sportske medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Od 1990.-1994.g. specijalizacija iz opće kirurgije u Klinici za kirurgiju Kliničke bolnice „Sestara Milosrdnica“ u Zagrebu.

Od 1991.-1993.g. kao dragovoljac sudjelovao u Domovinskom ratu i bio voditelj mobilne kirurške ekipe.

Od 1996.-1998.g. subspecijalizacija iz torakalne kirurgije u Klinici za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“ u Zagrebu.

 

ZAPOSLENJE:

1. Nakon završenog Medicinskog fakulteta 1983.g. obavio pripravnički staž u trajanju od godinu dana u Domu zdravlja „Centar“ u Zagrebu.

2. Državni ispit položio 1984.g., nakon čega radi kao liječnik opće medicine dvije godine u Zagrebu.

3. Kao sekundarac primljen u Kliniku za kirurgiju KB „Sestara Milosrdnica“ 1988.g., gdje je 1990.g. dobio specijalizaciju iz opće kirurgije koju je položio 1994.g.

4. Od 1996.g. do rujna 2011. radi u Klinici za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“ u Zagrebu.

5. Od rujna 2011.g. zaposlen u Kliničkoj bolnici Dubrava

 

AKADEMSKI STUPNJEVI:

Akademski stupanj magistra znanosti stekao 1998.g. pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Obranom doktorske disertacije pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2006.g. stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, s tezom „Vrijednost oksimetrije u prijeoperacijskoj procjeni rizika respiracijskih komplikacija kod plućne resekcije“

– od 2009.g. viši znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Mostaru

– 2011.g. stekao naslov docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

– 2015.g. stekao naslov docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku

– 2016.g. stekao naslov profesora na Medicinskom fakultetu u Mostaru

 

NAPREDOVANJA I FUNKCIJE U SLUŽBI:

– 2009.g. priznat naslov primarijusa

– 2010.g. imenovan šefom operacijskog bloka Klinike za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“

– 2012.g. voditelj odjela za torakalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava

Stručni položaj: doktor medicine, specijalist opće kirurgije, subspecijalist torakalne kirurgije, primarijus, doktor znanosti, profesor, voditelj Odjela za torakalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava, predsjednik Povjerenstva za kirurgiju Ministarstva zdravstva.

Stručna djelatnost: tijekom rada na torakalnoj kirurgiji (od 1996.) obavio preko 5500 operacija (tumori pluća-lobektomije, bilobektomije, pulmektomije, tumori medijastinuma, tumori i deformiteti stijenke toraksa, resekcije treheje, mezoteliomi, tumori jednjaka). Bio je i dio tima koji je prvi izveo transplantaciju pluća u Hrvatskoj. Također, obavio je više od 700 endoskopskih zahvata. Ustrojio je odjel torakalne kirurgije u Kliničkoj bolnici Dubrava na kojemu se obavljaju najsloženiji operativni zahvati tog područja. Sudjeluje u brojnih sinhronim operacijskim zahvatima s kolegama iz KB Dubrava (abdominalna, plastična, vaskularna, maksilofacijalna i ORL kirurgija). Kao torakalni kirurg konzultant zadnjih deset godina operira i surađuje s kolegama iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Kao torakalni kirurg konzultant aktivno surađuje s KBC Rijeka, OB Dubrovnik, OB Zadar, OB Slavonski Brod i KBC Mostar. Aktivno surađuje s inozemnim stručnjacima u sveobuhvatnom liječenju onkoloških bolesnika, poglavito s Klinikom u Avianu (Italija.)

– 2000.g. obavio edukaciju iz bronhoskopije

– 2003.g. obavio edukaciju iz ezofagogastroskopije

– 2007.g. sudjelovao u timu koji je izveo prvu transplantaciju pluća u Hrvatskoj.

Aktivno sudjeluje u edukaciji mladih liječnika, specijalizanata kao mentor.

– 2016.g. odlukom Vlade RH imenovan šefom Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb

– 2016.g. odlukom Ministra zdravstva imenovan predsjednikom povjerenstva za kirurgiju pri Ministarstvu zdravstva.

 

ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST:

Objavio preko 20 stručnih i zdravstvenih radova. Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim simpozijima i kongresima.

Koautor je dvije knjige i jednog udžbenika.

 

PROFESIONALNA STRUČNA DRUŠTVA:

Član, Hrvatski liječnički zbor

Član, Hrvatska liječnička komora

Član, Hrvatskog kardio-torakalnog kirurškog udruženja

Član, Hrvatsko katoličko liječničko društvo

 

Pri Županijskom sudu u Zagrebu imenovan je stalnim sudskim vještakom  medicinske struke: kirurgija (2003. do danas).

SPECIJALIST KIRURG, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med.

Prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med.

SPECIJALIST KIRURG, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, dr. med.

cv1cv2cv3

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE I KIRURŠKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr. med.

Prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST DIGESTIVNE KIRURGIJE I KIRURŠKE ONKOLOGIJE.

Prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr. med.

cv1cv2cv3

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Mate Škegro, dr. med.

Prof. dr. sc. Mate Škegro, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Mate Škegro, dr. med.

Rođen je 8. svibnja 1954. godine u Tomislavgradu. Osmogodišnju školu i gimnaziju pohađao je u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1973. godine i završio ga  u 9. mjesecu 1978.g. s prosječnom ocjenom ispita 4,19.

Nakon rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, počeo je specijalizaciju iz opće kirurgije na KBC-u Zagreb, Klinici za kirurgiju Rebro 1983. i uspješno ju je završio 1987. položivši specijalistički ispit s odličnim uspjehom.

Poslijediplomski studij iz opće kirurgije pohađao i završio je školske godine 1986/87.
 
Nakon položenog specijalističkog ispita iz opće kirurgije radi na Zavodu za abdominalnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa, gdje se najviše bavi onkološkom kirurgijom jetre, žučnog sustava, gušterače, želuca, tankog i debelog crijeva, laparoskopskom kirurgijom i transplantacijom jetre.

Aktivno je bio uključen kao dragovoljac u Domovinskom ratu od samih početaka agresije na Hrvatsku, počevši od Uskrsa 1991. godine na Plitvicama, preko zapadne Slavonije, kada je sudjelovao u formiranju ratne bolnice u Garešnici, ratne bolnice u Tomislavgradu, te je bio voditelj mobilne kirurške ekipe na tom području. 

Cijelo vrijeme Domovinskog rata zbrinjavao je ranjenike i u svojoj matičnoj ustanovi na Klinici za kirurgiju Rebro, posebno za vrijeme akcija „Bljesak“ i „Oluja“.

Dobio je odličje Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske. Nosilac je Spomenice domovinskog rata Republike Hrvatske.

 • 1996.g. Magistarski rad: “Tkivni karcinoembrionalni antigen (CEA) u odnosu na patohistološku sliku i stupanj displazije kolorektalnih adenoma”.
 • 1999.g. Naslovni asistent u Katedri za kirurgiju
 • 2000.g. Doktorska disertacija: “Vrednovanje tkivnog karcinoembrionalnog antigena (TCEA) u kolorektalnim adenomima u ovisnosti o njihovoj morfologiji”
 • 2001.g. Naslovni viši asistent u Katedri za kirurgiju. 
 • 2002.g. Primarijus.
 • 2002. - 2019. Pročelnik Zavoda za abdominalnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa.  
 • 2003.g. Subspecijalist digestivne (abdominalne) kirurgije. 
 • 2003.g. Docent u kumulativnom radnom odnosu, u Katedri za kirurgiju.
 • 2005.g. Znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
 • 2008.g. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za kirurgiju.
 • 2012. Od strane Ministarstva zdravlja imenovan je za voditelja programa specijalističkog usavršavanja iz abdominalne kirurgije.
 • 2014. Znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika
 • 2015. Do 2019. predstojnik Klinike za kirurgiju KBC Zagreb
 • 2017. Organizator i nacionalni voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija iz abdominalne kirurgije
 • 2018. Izabran je za redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za kirurgiju na Medicinskom fakultetu, Sveučilištu u Zagrebu, na rok od 5 godina.

Prof.dr.sc. Mate Škegro, dr.med. specijalist opće i abdominalne kirurgije, priznati je abdominalni kirurg sa stručnim i znanstvenim interesom iz područja transplantacije jetre kod odraslih bolesnika i djece, hepatobilijarne  kirurgije, kirurgije pankreasa, laparoskopske kirurgije, te onkološke kirurgije. Radi najzahtjevnije resekcije jetre, pankreasa i komplicirane revizijske operacije. 

Bio je član kirurškog tima Klinike za kirurgiju Rebro, KBC Zagreb, kod prve transplantacije jetre u Hrvatskoj 1990. godine.

Voditelj transplantacijskog tima za jetru kod odraslih bolesnika na Klinici za kirurgiju Rebro, KBC Zagreb i prvi transplantacijski kirurg od 1999. do 2019.g. Prethodno je educiran iz transplantacije jetre u St. James University Leeds, UK, kod prof. Pollarda.

Priznati je kirurg iz područja laparoskopske kirurgije, koju radi od 1992. godine.
Educiran je iz laparoskopske kirurgije u brojnim Europskim centrima počevši od Hamburga 1992., Strasbourg 1993., Innsbruck 1996., Ljubljana, Barcelona.
 
Prvi je u Klinici za kirurgiju Rebro, KBC Zagreb napravio laparoskopsku adrenalektomiju, laparoskopsku apendektomiju, laparoskopsku operaciju inguinalne hernije, laparoskopsku resekciju debelog crijeva, laparoskopsku splenektomiju i laparoskopsku operaciju ventralne hernije.

Predaje na brojnim stručnim sastancima u zemlji i inozemstvu, te je često pozvani predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Izvodi pokazne operacije na međunarodnim stručnim skupovima.
 
Uveo je u kiruršku rutinu nove kirurške zahvate kod krvarenja iz jednjaka (Sugiura), nove tehnike resekcije jetre (ALPPS), nove tehnike operacija hernija, te novi način kreiranja  anastomoza debelog crijeva.
Napisao je znanstvene i stručne radove iz tog područja; 15 radova objavljenih u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu, 15 radova u SCI, 17 radova Medline i Scopus. Ukupno ima 140 objavljena rada i kongresna priopćenja. Sudjeluje neprekidno u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1999. do 2019.g.

Napisao je poglavlja u nastavnim knjigama:

1. Knjiga: KIRURGIJA urednika T.Šoša, Ž. Sutlić, Z. Stanec. I.Tonković i dr. 2007. naklada  Ljevak.  
Poglavlje: Kirurgija jetre; 536-546.
Poglavlje: Kirurgija žučnog sustava; 551-560.

2. Knjiga-Mirko Šamija, Damir Nemet i suradnici
POTPORNO I PALIJATIVNO LIJEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA
Medicinska naklada, 2010.

Abdominalne promjene-crijevne stome i fistule (Mate Škegro, Ognjan Deban, Katarina Đurić) str. 173-178

Akutni abdomen u onkološkog bolesnika (Mate Škegro, Ognjan Deban, Boris Belev) str.269 – 275

3. Knjiga - Vladimir Gašparović i suradnici
HITNA MEDICINA
Medicinska naklada 2013.
Urednik poglavlja 6 „Kirurške i traumatološke hitnosti“ str. 435-562
Akutni abdomen (Ognjan Deban, Mate Škegro) str. 437-444

Autor je dva priručnika stalnog medicinskog usavršavanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

4. Osnove laparoskopske kirurgije, Medicinska naklada Zagreb, 2009.g. drugo prošireno izdanje

5. Laparoskopski pristup ventralnoj herniji, Medicinska naklada Zagreb, 2005.

Dobio je Zahvalnicu Hrvatskog liječničkog zbora “za uloženi trud u zborsku djelatnost i unapređenje zdravlja naroda” 1996. godine, 2000.g. Priznanje za doprinos u radu Hrvatske liječničke komore i 2002.g. Diplomu Glavnog odbora Hrvatskoga liječničkog zbora i 2010. Povelju Hrvatskog liječničkog zbora.

Nagrada grada Zagreba 31. svibnja 2015. KBC-u Zagreb, timovima za transplantaciju organa “za program transplantacije jetre u odraslih u KBC-u Zagreb koji vodi prof.dr.sc. Mate Škegro”.
                                                                                                                                                      


 

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE.

Doc. dr. sc. Stipislav Jadrijević, dr. med.

Doc. dr. sc. Stipislav Jadrijević, dr. med.

SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE, SUBSPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE.

Doc. dr. sc. Stipislav Jadrijević, dr. med.

Radno iskustvo     
    
1993. - danas Specijalizant, a potom specijalist opće te abdominalne kirurgije u KB Merkur

Zamjenik voditelja transplantacijskog tima, voditelj transplantacijskog programa za gušteraču, pročelnik Zavoda za abdominalnu kirurgiju

1992. Liječnik u sanitetu HV

1991. Liječnik pripravnik u DZ Medveščak
    

Obrazovanje i osposobljavanje                                       

2017. Docent, Medicinski fakultet Zagreb

2013. Profesor v.š., Zdravstveno učilište Zagreb

2012. Viši znanstveni asistent, Medicinski fakultet Zagreb

2011. Dr.sc., Medicinski fakultet Zagreb

2001.-2003. Subspecijalist abdominalne kirurgije, OB Sveti Duh

1993.-1998. Specijalist opće kirurgije, KB Merkur

1997. Mr.sc., Biološki odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta

1985.-1990. Dr.med., Medicinski fakultet Zagreb

    
Usavršavanje  

1999. Melbourne, Monasch University hospital - Transplantacija bubrega i gušterače

2000. Budapest, Transplantacijski centar - Transplantacija jetre

2005. Berlin, Charite - Transplantacija bubrega
    

Osobne vještine i kompetencije    
    
Drugi jezici - Engleski


Organizacijske vještine i kompetencije    

1.    Predstavnik RH pri Eurotransplanatu za transplantaciju gušterače (European Pancreas Advisory Committee EPAC)
2.    2003. voditelj tima koji je u RH prvi uspješno presadio gušteraču i bubreg
3.    2008. prvi u RH uspješno presadio tanko crijevo
4.    Zamjenik voditelja transplantacijskog tima KB Merkur
5.    Voditelj eksplantacijskog tima KB Merkur
6.    Voditelj hitne abdominalne službe KB Merkur
    
    
Dodatne informacije    

2003. Kao član transplantacijskog tima KB Merkur dobitnik godišnje nagrade Grada Zagreba za dostignuća u medicini

2011. Priznanje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za poseban stručan doprinos i dugogodišnji angažman na razvoju i unapređenju transplantacijske medicine

2016. “Najdoktor 2016.godine” proglašen od Udruge hrvatskih pacijenata
 

SPECIJALIST OPĆE I PLASTIČNE REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Rado Žic, dr. med.

prof. dr. sc. Rado Žic

SPECIJALIST OPĆE I PLASTIČNE REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Rado Žic, dr. med.

EDUKACIJA

Osnovna škola: 
1972. – 1974. Maribor, Slovenija
1974. – 1977. American Oil Company School, Tripoly, Libya
1977. – 1980. Maribor, Slovenija

Srednja škola:
1980. – 1983. Gimnazija Maribor, Slovenija
1983. – 1984. San Dieguito High School, San Diego, California, USA

Medicinski fakultet:
1984. – 1989. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1989 Diplomirao s prosjekom ocjena 4.8

Staž:
1989. – 1990. Za Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na KBC "Rebro" Zagreb
1990. Položen stručni ispit

Specijalizacija iz opće kirurgije:
1992. – 1996. Klinika za kirurgiju KBC "Rebro" Zagreb
08.11.1996. Specijalist Opće kirurgije

Subspecijalizacija iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije:
1996. – 1998. Zavod za plastičnu, rekonstrukcijsku kirurgiju i kirurgiju dojke Klinike za kirurgiju KBC "Rebro" Zagreb
1998. – 1999. Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju KB "Dubrava" Zagreb
1999. – 2000. Plastic Surgery Unit, Queen Victoria Hospital, East Grinstead, Great Britain
2000. – 2003. Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju KB "Dubrava" Zagreb
15.09.2003. Položio specijalistički ispit iz Plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
23.11.2003. Položio ispit iz Plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Europskog boarda za Plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju (EBOPRAS)

RADNO ISKUSTVO

3/2011. – danas Pročelnik Kliničkog zavoda za kirurgiju šake i rekonstrukcijsku kirurgiju, Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KB "Dubrava"
3/2007. – 3/2011. Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KB "Dubrava"
11/2000. – 3/2007. Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju KB "Dubrava" Zagreb
11/1999. – 10/2000. Plastic Surgery Unit, Queen Victoria Hospital, East Grinstead, Great Britain
10/1998. – 10/1999. Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju KB "Dubrava" Zagreb
11/1996. – 10/1998. Zavod za plastičnu, rekonstrukcijsku kirurgiju i kirurgiju dojke Klinike za kirurgiju KBC "Rebro" Zagreb
06/1992. – 11/1996. Klinika za kirurgiju KBC "Rebro" Zagreb
09/1989 – 06/1992 Zavod za Anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

DOMOVINSKI RAT 

1991. – 1995. Sudjelovanje u radu Sanitetskog Stožera Republike Hrvatske od 9/1991. do 1995. od toga  6 mjeseci u ratnim bolnicama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prema rasporedu Sanitetskog stožera Republike Hrvatske sa statusom dragovoljca.

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

1989. – 1992. Biomedicina, Prirodoslovno matematički i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
1995. Obrana doktorske disertacije « Mehanizam hiperkalcemičkoga djelovanja karcinosarkoma Walker 256 u štakora. 
Mentor: Prof. dr. sc. Slobodan Vukičević, dr. med.

ZNANSTVENI RAD

1985. – danas Laboratorij za mineralizirana tkiva Zavod za anatomiju medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom Prof. Dr. Slobodana Vukičevića
1989. – 1998. Suradnik na znanstvenom projektu glavnog istraživača Prof. dr. Slobodana Vukićevića
2000. – 2006. Suradnik na znanstvenom projektu: kirurgija perifernih živaca glavnog istraživača Prof. dr. Zdenka Staneca
2002. – 2006. Voditelj projekta Prefabrikacija tkiva u Plastičnoj kirurgiji
2017. – danas Suradnik na projektu o dijagnostici i liječenju karcinoma dojke voditelja Prof. dr. sc. Borisa Brkljačića, dr. med.
 
USAVRŠAVANJE U INOZEMSTVU

1986. (2/12) Odjel za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju, Kliničke bolnice u Mariboru, Slovenija
1988. (2/12) Klinika za kirurgiju i Klinika za urgentnu hitnu medicinu, Royal Helmshire Hospital, Sheffield, Velika Britanija
1989. (2/12) Odjel za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju, Kliničke bolnice u Mariboru, Slovenija
1997. (2/12) Odjel za plastičnu kirurgiju, Wesseling, Köln, Njemačka (Prof. dr. N. Olivari)
1998. (2/12) Klinika za plastičnu kirurgiju, ORL i maksilofacijalnu kirurgiju, Luzern, Švicarska 
1999. – 2000. (12/12) Klinika za plastičnu kirurgiju, Queen Victoria Hospital, East Grinstead, Velika Britanija
2001. (1/12) Klinika za plastičnu kirurgiju, Sveučilišne bolnice u Innsbrucku, Austrija (Prof. dr. M. Ninković)
2018. Plastic Surgery Clinic, Toronto, Canada

NASTAVNO ISKUSTVO

1985. – 1989. Demonstrator na Katedri za Anatomiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
1986. – 1989. Demonstrator na Katedri za Fiziologiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
1989. – 1992. Stručni suradnik na Katedri za Anatomiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
1994. – 2002. Nastava iz Kliničke anatomije pri Katedri za Anatomiju, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu (30 sati godišnje / 5 školskih godina) 
1996. – danas Predavanja višim medicinskim sestrama, studentima medicine i postdiplomantima iz opće kirurgije i plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije / Vođenje vježbi iz Kirurgije za studente 5 i 6 godine studija
2001. – danas Suvoditelj izbornih predmeta Osobitosti kirurških postupaka u estetskoj kirurgiji (30 sati), Kirurgije šake (30 sati) i Transplantacija tkiva i Rekonstrukcijski postupci u plastičnoj kirurgiji (30 sati) / Suradnik u izbornom predmetu lokoregionalna anestezija (4 sata) / Suradnik na znanstvenom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu za predmete Mikrovaskularni prijenos tkiva (30 sati), Transplantati i Režnjevi (30 sati), kirurgija dojke (30 sati) / Organizator tečajeva prve kategorije Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu: Osnove mikrokirurgije (37 sati) i Kirurgija šake (37 sati)    
2003. – danas Voditelj kolegija Kirurgija Šake na znanstvenom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu
2008. – 2018. Predavač iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, BiH
2017 – danas Voditelj kolegija Transplantati, režnjevi i regenerativna medicina i kolegija Kirurgija šake na Stručnom poslijediplomskom studiju Plastična rekonstrukcijska i estetska kirurgija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
    
DOSADAŠNJE ZNANSTVENO NASTAVNO ZVANJE

2002. Naslovni viši asistent, u Katedri za kirurgiju, za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija
2003. Znanstveni suradnik 
2006. Znanstveni savjetnik
2006. Naslovni Docent, u Katedri za kirurgiju, za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija
2012. Izvanrednog naslovni Profesor u Katedri za kirurgiju, za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija
2017. Izbor za redovnog naslovnog Profesora na Katedri za kirurgiju za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija (postupak obustavljen radi izbora u kumulativni radi odnos)
2019. Izbor u Docenta u kumulativnom radom odnosu na Katedri za kirurgiju za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

STRUČNO ZVANJE

2011. Primarius

MENTORSTVO

Diplomski radovi: 4
Magistarski rad: 2  
Doktorat: 3 
Član komisije za obranu doktorske disertacije na MF SZ i SF SZ: 16    
Predsjednik komisije za obranu doktorske disertacije na MF SZ: 9
Subspecijalizacija iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije: 12

STRANI JEZICI

Engleski i Slovenski: fluidno
Njemački: osnove

NAGRADE

1988. Rektorova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad za školsku godinu 1987./88.
1989. Rektorova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad za školsku godinu 1988./89.
1989. Nagrada za najbolji studentski rad iz područja temeljnih medicinskih znanosti
1989. Dekanova nagrada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1989. Rektorova nagrada za najboljeg studenta medicine u školskoj godini 1988./89.
2003. Nagrada KB "Dubrava" za ostvarene rezultate rada u 2003. godini

ORGANIZACIJE I ČLANSTVO

1984. California Scholarship federation
1986. Potpredsjednik studentske organizacije, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1987. Predsjednik studentske organizacije, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1989. Član Komisije za nastavu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1989. Član Hrvatskog liječničkog zbora
1995. Član Hrvatskog kirurškog društva
1995. Član Hrvatskog društva za mineralizirana tkiva
1996. Član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
2000. Delegat Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju u EBOPRAS-u i UMSE-u.
2002. Potpredsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
2004. Reizbor za Potpredsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju 
2006. – danas Član Pyrenean cluba za Plastičnu kirurgiju
2008. – danas Član ISAPS-a (International Society of Aesthetic Plastic Surgery
2008. – danas Međunarodni član ASPS (American Society of Plastic Surgery)
2008. Reizbor za Potpredsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
2009. – danas član Rotary kluba Zagreb Centar
2009. Generalni tajnik ESPRAS-a (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) do 2014.
2010. Predsjednik Odbora za akreditaciju EBOPRAS-a (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
2012. Nacionalni koordinator za ICC Rotary Distrikta 1913 s Distriktom 1912
2012. Predsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
2012. – 2017. Predsjednik Znanstveno nastavnog vijeća KB Dubrava
2013. Suorganizator  Fellows in Science congress in Ljubljana, Slovenia September 18 – 21,
2013. Reizbor za Generalnog tajnika ESPRAS-a (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) do 2018.
2014. Reizbor za Predsjednik Odbora za akreditaciju EBOPRAS-a (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) do 2018.
2015. Predsjednik organizacijskog odbora desetog Hrvatskog Kongresa Plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije i ESPRAS appointed kongresa za 2015. godinu Dubrovnik, Hrvatska, 1. – 4. listopad 2015.
2015. Delegat u svjetskom udruženju Plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije ICOPLAST International Confederation of Plastic Surgery Societies
2015. Član uredničkog odbora European Journal of Plastic Surgery
2017. Reizbor za Predsjednika Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku Kirurgiju
2018. Predsjednik organizacijskog odbora 11. Hrvatskog Konresa Plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije Zadar 8-1011-2018
2018. Izbor za predsjednika ESPRAS-a (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) do 2021.

STRUČNA DOSTIGNUĆA

1) Uvođenje perforatorskih režnjeva u rekonstrukcijsku kirurgiju u Republici Hrvatskoj
2) Uvođenje mastektomije s poštedom kože i bradavice u liječenje karcinoma dojke u svijetu
3) Razvoj tima za dojku i šaku u KB "Dubrava" 
4) Razvoj prihvaćene Specijalizacije iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije za Ministarstvo Zdravstva Republike Hrvatske kao i programa specijalizacije koji je preporuka EBOPRAS za cijelu Europsku uniju i države pridružene članice UEMS-a
5) Suradnik u izradi programa stručnog poslijediplomskog studija plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

OSTALE AKTIVNOSTI

Gost lektor za:
1) CMJ
2) Lancet
3) Lječnički Vijesnik
4) Collegium Antropologicum
5) Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents
6) Annals of Burns and Fire Disasters

2005. – danas Ispitivač na ispitu EBOPRAS-a (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)

Suradnik u izradi E-learning programa iz Plastične, rekonstrukcijske i esteteske kirurgije Britanskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju (BAPRAS).

PUBLIKACIJE

46 radova u časopisima s recenzijom, 9 nastavnih tekstova u knjigama i skriptama, 163 kongresnih priopćenja od toga oko 45 kao pozvani predavač

Neurokirurzi

SPECIJALIST NEUROKIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Josip Paladino, dr. med.

Prof. dr. sc. Josip Paladino, dr. med.

SPECIJALIST NEUROKIRURGIJE.

Prof. dr. sc. Josip Paladino, dr. med.

Jedan je od najuglednijih hrvatskih neurokirurga. Područja njegovog znanstvenog interesa su vaskularna neurokirurgija, razvoj kirurgije hipofiznog područja, minimalno invazivni pristupi procesima lubanjske osnovice, primjena kontaktne ultrazvučne mikrosonde u minimalno invazivnim neurokirurškim zahvatima, neuroonkologija, spinalna neurokirurgija, funkcijska neurokirurgija, neurotraumatologija te radiokirurgija. Diplomirao je 1974. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski sveučilišni studij biologije, smjer biomedicina završava 1981. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kada je i obranio magistarski rad. Specijalizaciju iz neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završio je 1984. godine. Doktorsku disertaciju obranio je na temu «Istraživanje povećanog intrakranijalnog tlaka primjenom kompjutorizirane tomografije». Stručno se usavršavao na Sveučilišnoj klinici u Mainzu tijekom 1996. godine.

Nakon stečene diplome, na poziciji je asistenta u Zavodu za anatomiju (1974. - 1978.), a zatim i asistent na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok je u Klinici za neurokirurgiju izabran za docenta 1988. godine. U Klinici je bio voditelj Odjela za vaskularnu neurokirurgiju (1988.) i pročelnik Operacijskoga odjela (1993.), a 1995. godine imenovan je za predstojnika Klinike za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb. Za redovitog profesora na Katedri za kirurgiju, ratnu kirurgiju i neurokirurgiju imenovan je 2007. godine.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske akademije medicinskih znanosti, Hrvatskog neurokirurškog društva (predsjednik u razdoblju 1998-2008), Hrvatskog društva za neuroznanost, Antropološkog društva, Hrvatskog društva anatoma i histologa, Svjetske udruge neurokirurga (WFNS), Europskog udruženja neurokirurga (EANS), Royal Society of Medicine te Američkog kongresa neuroloških kirurga (residency training program director).

Sudjelovao je kao suradnik u nekoliko znanstvenih projekata te kao voditelj projekata «Kraniocerebralne ozljede» (1997. - 2001.), «Funkcijska neurokirurgija» (2002 – 2006) i «Istraživanje učinkovitosti funkcijskih neurokirurških zahvata» (2007 – 2014). Pridonio je razvoju kirurgije hipofiznog područja, razradio vlastiti minimalno invazivni pristup procesima lubanjske osnovice, a konstruirao je i kontaktnu ultrazvučnu mikrosondu s primjenom u minimalno invazivnim neurokirurškim zahvatima, ali i u drugim kirurškim strukama.

Anesteziolozi

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA.

Prim. Petar Lekić, dr. med.

Prim. Petar Lekić, dr. med.

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA.

Prim. Petar Lekić, dr. med.

Rođen 09.04.1957. godine u Varešu, BiH.
Oženjen. Otac dvoje djece. 

Obrazovanje

Završio franjevačku klasičnu gimnaziju 1975. godine u Visokom.
1975. - 1977. godine završio dvije godine teologije u Sarajevu.
1978. godine, nakon odsluženja vojnog roka, upisujem medicinski fakultet.
1986. godine diplomirao na medicinskom fakultetu u Sarajevu.
Stručni ispit položio 16.05.1988. godine.
Specijalistički ispit položio 2001. godine u Zagrebu i stekao naziv liječnik specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.

Zaposlenje

1987. - 1997. godine zaposlen kao liječnik opće medicine u hitnoj medicinskoj pomoći Domova zdravlja Vareš i Busovača.
1997. - 2001. godine specijalizacija u KBC Rijeka i Zagreb.
1997. - 2019. godine zaposlen u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila. Obavljao poslove voditelja odjela anestezije i intenzivnog liječenja.
2006. godine stekao naziv primarijus.

Sudjelovao na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijima i tečajevima.

Strani jezici: njemački, pasivno znanje latinskog i grčkog jezika

Hobi: poljodjelstvo, stolni tenis

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA, UŽE SPECIJALNOSTI INTENZIVNE MEDICINE.

Doc. dr. sc. Maja Karaman Ilić, prim. dr. med.

Prim. doc. dr. sc. Maja Karaman Ilić, dr. med.

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA, UŽE SPECIJALNOSTI INTENZIVNE MEDICINE.

Doc. dr. sc. Maja Karaman Ilić, prim. dr. med.

Zaposlenja

Klinika za dječje bolesti Zagreb (1997. – 2009.), specijalizant, specijalist

KBC Zagreb, Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac (2009. – 2015.), specijalist

KB "Sveti Duh" (2015. – 2019.), zamjenik predstojnika Klinike te pročelnik Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Radiochirurgia (2019. –

 

Akademski naslovi

Doktor medicine, Medicinski fakultet u Zagrebu (1992.)

Doktor znanosti, doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo", Medicinski fakultet u Zagrebu (2011.) 

Znanstveni suradnik (2013.)

Naslovno suradničko zvanje postlijedoktoranda na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2015.)

Naslovno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2018.)

 

Stručni naslovi

Naslov Primarijusa (2012.)

Uži specijalist Intenzivne medicine (2013.)

 

Socijalne vještine i kompetencije

Od 2004. aktivno sudjelujem u radu Udruge oboljelih od bulozne epidermolize – DEBRA Hrvatska

 

Članstvo i funkcija u znanstvenim i stručnim društvima 

Hrvatski liječnički zbor – član 

Hrvatska liječnička komora – član

Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje – član 

ESA – European Society of Anesthesiology – član

Hrvatsko društvo za zbrinjavanje otežanog dišnog puta – rizničar društva

Stalni sudski vještak (2018.)

 

Objavljeni radovi indeksirani su u Current Contentsu te Science Citation Index Expanded. Pozvani sam predavač na međunarodnim i domaćim kongresima.
 

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA, UŽA SPECIJALNOST - INTENZIVNA MEDICINA.

Ljilja Štefančić, prim. dr. med.

Ljilja Štefančić, prim. dr. med.

SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA, UŽA SPECIJALNOST - INTENZIVNA MEDICINA.

Ljilja Štefančić, prim. dr. med.

Rođena u Mostaru, BiH.
Osnovnu i srednju školu sam završila u Osijeku.
Diplomirala sam (1982.) na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 

 

Zaposlenja

 • Dom zdravlja Osijek, (1982. – 1983.), pripravnički staž 
 • Dom zdravlja Županja, područna ambulante Soljani i Strošinci (1983. – 1986.), liječnik opće medicine
 • Dom zdravlja Valpovo (1986. – 1987.)
 • Hitna pomoć Osijek (1987. – 1988.)
 • Opća bolnica Osijek (1988. – 1992.), specijalizant, specijalist anesteziologije i reanimatologije
 • KBC Zagreb, Klinika za kirurgiju (1992. – 2006.), specijalist anesteziologije i reanimatologije
 • Zavod za kardijalnu kirurgiju (1992. – 1998.)
 • Zavodi za vaskularnu u abdominalnu kirurgiju (1998. – 2006.)
 • KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za tumore – KZT (2006. – 2019.)
 • 2011. –  2019. zamjenica pročelnice Zavoda – voditeljica odjela za intenzivno liječenje Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KZT
 • Specijalna bolnica Radiochirurgia Zagreb (2019. –


 

Akademski i stručni naslovi

Doktor medicine, Medicinski fakultet u Zagrebu (1992.)
2008. – poslijediplomski studij Nutricionizam na PBF-u u Zagrebu
Naslov Primarijusa (2012.)
Uži specijalist Intenzivne medicine (2013.)


Vještine i kompetencije

Od 2001. – po završetku poslijediplomskog tečaja iz regionalne anestezije i analgezije aktivno sudjelujem  u edukcijama i tečajevima za liječenje boli
2009. rad u ambulanti za liječenje boli
2009. aktivno uključena u kliničku prehranu onkoloških bolesnika

2012. završila ESPEN  LLL tečajeve:

Nutritional support in Cancer u Ljubljani
Nutritional support in ICU patients u Barceloni
Nutritional support in Metabolic Syndrome u Barceloni
Approach to parenteral nutrition u Barceloni

2016. Formiranje i rad u ambulanti za nutritivnu potporu onkoloških bolesnika

 

Članstvo i funkcija u znanstvenim i stručnim društvima 

Hrvatski liječnički zbor – član 
Hrvatska liječnička komora – član
Hrvatsko društvo za  nesteziologiju i intenzivno liječenje – član 
ESPEN – European Society of Parenteral et enteral nutrition – član
Hrvatsko društvo za liječenje boli – član
Htrvatsko društvo za parenteralnu i enteralnu prehranu – član


Objavljeni radovi indeksirani su u Current Contensu te Science Citation Index Expanded. Aktivno sudjelujem na međunarodnim i domaćim kongresima.

Fizičari

RADIOFIZIČAR.

Prof. fizike Adlan Čehobašić

Prof. fizike Adlan Čehobašić

RADIOFIZIČAR.

Prof. fizike Adlan Čehobašić

DATUM I MJESTO ROĐENJA:

08.05.1984., Osijek

Oženjen, otac tri sina (rođeni 2013., 2014. i 2015. godine).

 

OBRAZOVANJE:

2002.-2009.:

– Fakultet Prirodoslovno–Matematički Fakultet, Sveučilište u Zagrebu

– Smjer i stečeno zvanje Profesor fizike

– Diplomski rad Neuronski izvori neurodinamičkih metoda za funkcionalno oslikavanje mozga

 

1998. – 2002.:

– Škola Srednja škola “Isidor Kršnjavi”, Našice

– Smjer Opća gimnazija

 

RADNO ISKUSTVO:

Srpanj 2009.-Prosinac 2016.:

– Poslodavac: KBC „Sestre Milosrdnice“, Zagreb, Klinika za tumore

– Radno mjesto: Radiofizičar

– Radni zadaci i odgovornosti: Izračunavanje i verifikacija raspodjele doze u 3D CRT planovima zračenja za pacijente s različitim tumorskim sijelima (ekstremiteti, abdomen, toraks, glava i vrat, CNS). Periodičko provođenje relativne i apsolutne dozimetrije u sklopu provođenja QA odjela. Provjera i osiguravanje podudarnosti doze isporučene linearnim akceleratorom s dozom izračunatom u TPS-u. Provođenje fuzije CT- i MR-snimke pacijenta radi preciznije delineacije GTV-a prije izrade plana zračenja.

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLOŽENI TEČAJEVI:

– Lipanj 2011., Skopje, Makedonija:

ESTRO tečaj „Sub – regional training course for Medical Preparedness and Response to a Nuclear and Radiological Emergency“

 

– Lipanj 2012., Prag, Češka Republika:

ESTRO tečaj „Advanced treatment planning“

 

– Listopad  2012., Porto, Portugal:

ESTRO tečaj „Physics for clinical radiotherapy“, Porto, Portugal

 

RADOVI:

Katarina Antunac, Adlan Čehobašić, Vedran Rajevac:

Quality of 3D Conformal Treatment Planning: comparison of 2 Treatment Planning Techniques in Patients with Prostate Cancer: Box Technique and 5 Field Technique

9th Symposium of the Croatia Radiation Protection Association, 2013, Krk, Croatia

 

Hrvoje Kaučić, Adlan Čehobašić:

Uloga radiokirurgije u terapiji tumora glave i vrata

3. kongres Hrvatskog društva za tumore glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem, 2016, Tuheljske Toplice, Hrvatska

 

Adlan Čehobašić, Hrvoje Kaučić:

Može li povećanje broja polja smanjiti srednju dozu u parotidama

3. kongres Hrvatskog društva za tumore glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem, 2016, Tuheljske Toplice, Hrvatska

 

Ana Roguljić, Hrvoje Kaučić, Adlan Čehobašić:

Cetuximab u liječenju bolesnika s tumorima glave i vrata – prikaz slučaja

9. hrvatski onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 2016, Poreč, Hrvatska

 

Adlan Čehobašić, Hrvoje Kaučić, Ana Roguljić:

Ograničenja 3D konformalne radioterapije kod pacijenata s pacemakerom tijekom iradijacije medijastinuma – prikaz slučaja

9. hrvatski onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 2016, Poreč, Hrvatska

 

KLINIČKA ISTRAŽIVANJA:

Suradnik u „A Phase III, Open-label, Randomized, Multi-center Study of the Effects of Leukocyte Interleukin, Injection [Multikine] Plus Standard of Care (Surgery + Radiotherapy or Surgery + Concurrent Chemoradiotherapy) in Subjects with Advanced Primary Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity / Soft Palade Versus Standard of Care Only“

Klinička studija faze III ispitivanja imunomodulatora „Multikine“ u združenom kirurškom, kemoterapijskom i radioterapijskom liječenju tumora glave i vrata, 2014, Klinika za tumore, Zagreb

 

TEHNIČKA ZNANJA I ISKUSTVA:

Iskustvo u provođenju relativne i apsolutne dozimetrije potrebne za puštanje u pogon (Commissioning) i modeliranju snopova (Beam modelling) linearnog akceleratora Siemens “Artiste” na Klinici za tumore

 

Iskustvo u radu s dozimetrijskom opremom:  ionske komorice, planparalelne komorice, PFD, EFD, jednokanalni elektrometri, IBA Blue Phantom 2, IBA Matrixx

 

Iskustvo u radu s radioterapijskim softverom: Elekta XiO, Elekta Focal, Siemens Coherence, IMPAC MOSAIQ, IBA OmniPro-Accept & -Advance

 

Dobro poznavanje primijenjene teorije vjerojatnosti i matematičke statistike (primjena i svojstva različitih raspodjela, teorija pogrešaka, linearne i nelinearne regresije…)

 

Iskustvo u radu sa softverom: Wolfram Mathematica, MEGAN

 

Iskustvo u radu s programskim jezicima: C++ (Dev C++, Arduino IDE), Objective-C (XCode), AngularJS (Ionic)

 

STRANI JEZICI:

Engleski, tečno u govoru i pismu

Njemački, pasivno

 

HOBI:

Trčanje, Arduino electronics, programiranje aplikacija za iOS uređaje, glazba

RADIOFIZIČARKA.

Prof. fizike Vanda Leipold

Prof. fizike Vanda Leipold

RADIOFIZIČARKA.

Prof. fizike Vanda Leipold

Osobni podaci

Ime / Prezime: Vanda Leipold

Državljanstvo: Hrvatsko

Datum rođenja: 30. 07. 1980.

 

Obrazovanje i osposobljavanje

Datum: 2018

Dopunska izobrazba za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

 

Datum: 2018

Dopunska izobrazba za izložene radnike – zatvoreni radioaktivni izvori i uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje u terapiji

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

 

Datum: 2014

Naziv dodijeljene kvalifikacije / zvanje: Magistra edukacije fizike i informatike

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Fizički odsjek

 

Datum: 2013

Naziv dodijeljene kvalifikacije / zvanje: E-learning akademija, Course Design

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: CARNet, Hrvatska akademska i istraživačka mreža

 

Datum: 2005

Naziv dodijeljene kvalifikacije / zvanje: Profesor fizike

Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Fizički odsjek

 

Radno iskustvo

Datumi: 2004-2018

Zanimanje ili radno mjesto: Profesor fizike

Glavni poslovi i odgovornosti: Izvedba, priprema i praćenje nastave; razredništvo; dodatni i dopunski odgojno-obrazovni rad; vođenje pedagoške dokumentacije; sudjelovanje u radu upisnog povjerenstva

Naziv i adresa poslodavca: Privatna klasična gimnazija, Harambašićeva 19, Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2014

Zanimanje ili radno mjesto: Član stručne radne skupine

Glavni poslovi i odgovornosti: Edukacija ocjenjivača otvorenog dijela ispita državne mature iz fizike, i poslovi moderatora prilikom vrednovanja zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature iz fizike u ljeto 2014.;

Stručni poslovi utvrđivanja mjerila za ocjene ispita na državnoj maturi iz fizike u školskoj godini 2013./2014.;

Stručni poslovi rješavanja prigovora na bodovanje ispita državne mature iz fizike u ljetnom i jesenskom roku 2014.;

Naziv i adresa poslodavca: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanića 11, 10000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2013

Zanimanje ili radno mjesto: Profesor mentor

Glavni poslovi i odgovornosti: Mentor za izvođenje metodičke prakse studenata PMF-a u godini 2012./2013.

Naziv i adresa poslodavca: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno matematički fakultet. Fizički odsjek, Bijenička 32, Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2013

Zanimanje ili radno mjesto: Član stručne radne skupine

Glavni poslovi i odgovornosti: Poslovi izrade ispita državne mature iz fizike u školskoj godini 2013./2014.;

Edukacija ocjenjivača otvorenog dijela ispita državne mature iz fizike i poslovi moderatora prilikom vrednovanja zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature iz fizike u ljeto 2013.;

Vrednovanje zadataka otvorenog tipa na ljetnom i jesenskom roku za državnu maturu iz fizike 2013.

Naziv i adresa poslodavca: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Damira Tomljanića 11, 10000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2012

Zanimanje ili radno mjesto: Član stručne radne skupine

Glavni poslovi i odgovornosti: Edukacija ocjenjivača otvorenog dijela ispita državne mature iz fizike i poslovi moderatora prilikom vrednovanja zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature iz fizike u ljeto 2012.;

Vrednovanje zadataka otvorenog tipa na ljetnom i jesenskom roku za državnu maturu iz fizike 2012.;

Naziv i adresa poslodavca: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanića 11, 10000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

 

Datumi: 2011

Zanimanje ili radno mjesto: Član stručne radne skupine

Glavni poslovi i odgovornosti: Poslovi izrade ispita državne mature iz fizike u školskoj godini 2011./2012.;

Edukacija ocjenjivača otvorenog dijela ispita državne mature iz fizike i poslovi moderatora prilikom vrednovanja zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature iz fizike u ljeto 2011./2012.;

Naziv i adresa poslodavca: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanića 11, 10000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor: Obrazovanje

HEAD OF THE DEPT. RADIOSURGERY AT THE KLINIK HIRSLANDEN, ZÜRICH.

Priv. Doz. Dr.rer.nat. Dr.med.habil. Andreas Mack

Priv. Doz. Dr.rer.nat. Dr.med.habil. Andreas Mack

HEAD OF THE DEPT. RADIOSURGERY AT THE KLINIK HIRSLANDEN, ZÜRICH.

Priv. Doz. Dr.rer.nat. Dr.med.habil. Andreas Mack

PERSONAL DATA:

Born: 10.03.1963

Place of birth: Herrsching

Personal status: married

Citizenship: German

 

CAREER:

01/2009-up to now – Head of the dept. Radiosurgery / CyberKnife at the Klinik Hirslanden, Zürich

07/2012-09/2013 – CEO of the center for radiosurgery and high precision radiation Therapy at the university hospital Frankfurt

02/2007-12/2008 – Head of the dept. Medical Radiationphysics at the Klinik im Park, Zürich

12/2006-up to now – CEO of the company GKF – GmbH and the company GKS – GmbH

01/2001-12/2011 – Senior physicist at the Gamma – Knife – Center in Frankfurt

03/1997-12/2000 – Senior physicist at the Gamma – Knife – Center in Munich

11/1996 – Formation of the company PTGR – GmbH

01/1991-02/1997 – Scientific employee at the university hospital Tübingen

Dept. for radiation therapy

Dept. for medical physics

Dept. for radiation protection

 

ACADEMIC EDUCATION:

05/2013 – Associate Professor in physics at the MNF in Zürich

10/2007 – Scientific prize for „best paper“

09/2006 – Offer of professorship in Charlottesville, West Virginia

06/2006 – Postdoctoral lecture qualification in medicine for medical physics at the Johann Wolfgang Goethe university Frankfurt Thesis: “Development of methods for quality assurance in radiosurgery”

01/1991-12/1996 – PhD in physics at the university Tübingen in cooperation with the german cancer research center in Heidelberg

Dissertation: “Development of methods in optimising dose distributions for small Fields with high energetic photons”

 

STUDIES:

07/1995-08/1998 – Research studies in medical physics in Heidelberg

10/1984-03/1990 – Basic – und advanced studies of the subjects physics and english philology at the university Tübingen

Degree: state examination

Thesis: “Validation of a filmdosimetry device for reconstruction of spatial dose distributions in radiation therapy”

10/1982-04/1983 – Basic studies of the subjects physics and english philology at the university Tübingen

 

SOCIAL SERVICE:

05/1983-10/1984 – Civilian service at the university hospital in Tübingen (Medical data processing, biometry)

 

EDUCATION:

07/1973-05/1982 – Natural science secondary school Kepler-Gymnasium in Tübingen

Degree: baccalaureate (graduation high school)

 

Further qualifications

09/1998 – Board certification Germany: DGMP

12/2007 – Board certification Switzerland: SGSMP

09/2000 – Reqisite technical qualification in radiation protection for gamma irradiation, (incl. afterloading), Linacs and radioactive sources

06/1997 – Reqisite technical qualification in radiation protection for technical – scientific  area

01/1998-01/2004 – Participation in compilation of the DIN 6875 I u. II

06/2011-up to now – Head of the SGSMP-working group radiosurgery SRS/SBRT

 

MEMBERSHIPS:

DGMP

DEGRO

ESTRO

German Academic Association

RADIOFIZIČAR.

Dipl. ing. fizike Domagoj Kosmina

Dipl. ing. fizike Domagoj Kosmina

RADIOFIZIČAR.

Dipl. ing. fizike Domagoj Kosmina

CV Domagoj Kosmina

 

RADIOFIZIČARKA.

Mihaela Mlinarić, mag. fizike

Mihaela Mlinarić, mag. fizike

RADIOFIZIČARKA.

Mihaela Mlinarić, mag. fizike

Inženjeri

RADIOLOŠKI TEHNOLOG.

Bacc. rad. tech. Sanja Gašpar

Bacc. rad. tech. Sanja Gašpar

RADIOLOŠKI TEHNOLOG.

Bacc. rad. tech. Sanja Gašpar

Rođena 04.09.1981. u Daruvaru.

 

OBRAZOVANJE:

2000. – Završila opću gimnaziju u Daruvaru

2001. – Diplomirala na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu kao prvostupnik medicinske radiologije

2002. – Položila stručni ispit za inženjera medicinske radiologije

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

2008.- 2009. – Odradila pripravnički staž na KBC-u Zagreb, Klinika za onkologiju i radioterapiju

2009. – Zaposlena kao radiološki tehnolog na Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC-a, Zagreb

 

DODATNA PROFESIONALNA USAVRŠAVANJA:

2009. – Tečaj „Onkološki informacijski sustav, osnove i primjene“ ( RIS, PACS i BISS) u Klinici za tumore, Zagreb

2010. – Tečaj „Osiguranje kvalitete u radioterapijskoj radiologiji, sredstva za pozicioniranje pacijenta“ u KBC-u,Rijeka

2011. – Sudjelovanje u stručnom sastanku Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju u Banja Luci

2013. – Dani radiološke tehnologije, Šibenik

2014. – Tečaj: Čitanje i vrednovanje plana zračenja na KBC-u „Sestre milosrdnice“, Zagreb

2015. – Stručno usavršavanje u tehnikama postavljanja i korištenja intraprostatičnih markera u bolnici Santa Maria della Misericordia u Udinama, Italija

2015. – Sudjelovala u Orfitvoj radionici na ESTRO-u u Barceloni, Španjolska

 

RADOVI I PUBLIKACIJE:

2012. IGRT tehnika zračenja područja zdjelice u Klinici za onkologiju KBC-a Rebro , 6. Hrvatski onkološki kongres, Đ. Harmicar, K. Chodhury, S. Gašpar

2013. Image registration in Radiotherapy practice, 1. regionalni simpozij Radioterapijskih tehničara, Beograd; V. Koradža, S. Gašpar

2014. Indikacije za hitnu radioterapiju, 1. kongres radiološke tehnologije, Marija Bistrica; S. Gašpar, H. Šoš, I. Ranić

2014. Protokoli osiguranja kvalitete u radioterapiji na KBC-u Zagreb, Dani radiološke tehnologije, Hrvatska Kostajnica; K.Galić, S.Gašpar, J.Bibić

2014. Postupanje kod neželjenih reakcija u radioterapiji , KBC Zagreb, Klinika za onkologiju; S.Gašpar

2015. Radiotherapy of pediatric patients in UHC Zagreb – in relation to interworking with children and their parent , 2. Međunarodni kongres, SEETRO – radiološka tehnologija u onkologiji i radioterapiji u Zagrebu, hotel Dubrovnik: S.Gašpar, I.Ranić, Z.Islamčević

2015. ESTRO Newsletter, A report from SEETRO – Southeast Europe Technology in Radiation Oncology, November 2015, Zagreb, Croatia; S.Gašpar

2016. Primjena vakuumskog jastuka u (3D) konformalnoj radioterapiji, 2. Kongres Radiološke tehnologije u Vukovaru – Hotel Lav; S.Gašpar, M.Lacković, D.Drakulić

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika

2009.-2016. – Član Hrvatskog Društva Inženjera Medicinske Radiologije

 

STRANI JEZICI:

Engleski – aktivno

Češki – pasivno

 

HOBI:

Ples, vježbanje, čitanje, film

MAGISTRA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Mag. rad. techn. Jelena Hajredini

Mag. rad. techn. Jelena Hajredini

MAGISTRA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Mag. rad. techn. Jelena Hajredini

Rođena u Zagrebu, 13.08.1985.

 

OBRAZOVANJE:

2003. – Završila 3. prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Zagrebu

2008. – Završila Preddiplomski studij radiološke tehnologije na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu

2013. – Položila razlikovni modul za stjecanje prava za upis Diplomskog studija radiološke tehnologije

2016. – Završila diplomski studij radiološke tehnologije na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

2008.-2009. – Pripravnički staž na Zavodu za radiologiju, Klinike za tumore u Zagrebu

2010. – Zaposlena kao radiološki tehnolog na Odjelu radioterapijske onkologije, Klinike za tumore, KBC Sestre Milosrdnice

 

DODATNA PROFESIONALNA USAVRŠAVANJA:

2010. – Osiguranje kvalitete u radioterapiji, pozicioniranje pacijenta (KBC Rijeka; Rijeka)

2011. – Važnost komunikacije u procesu radioterapije (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije; Beograd, Srbija)

2012. – Primjena ortovoltažne radioterapije u liječenju benignih i malignih bolesti i važnost kontrole kvalitete u radioterapiji (Vojnomedicinska akademija; Beograd, Srbija)

2013. – Stručno usavršavanje iz područja Intense Modulated (IMRT) i Image Guided (IGRT) radioterapije na Sveučilišnoj klinici Carl Gustav Carus, Dresden, Njemačka.

2013. – 1. Regionalni kongres radioloških tehnologa u radioterapiji (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije; Beograd, Srbija); predavač

2013. – Dani radiološke tehnologije (Šibenik); predavač

2015. – 2. Regionalni kongres radioloških tehnologa u radioterapiji (Zagreb); član Znanstveno-stručnog odbora

 

RADOVI I PUBLIKACIJE:

J. Hajredini: Zašto napisati znanstveni ili stručni članak, Radiološki vjesnik 1/2015.

D. Ciprić, J. Hajredini: Kemoradioterapija, 1. REGIONALNI SIMPOZIJUM RADIOTERAPIJSKIH TEHNIČARA, Beograd, 2013.

J. Hajredini, M. Todorović: Kompetencije radiološkog tehnologa u Hrvatskoj, Dani radiološke tehnologije, Šibenik, 2013.

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika

2008.-2013. – Član Hrvatskog Društva Inženjera Medicinske Radiologije

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Planinarenje, plivanje, čitanje, film

 

PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Bacc. radiol. techn. Mislav Mesarić

Bacc. radiol. techn. Mislav Mesarić

PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Bacc. radiol. techn. Mislav Mesarić

Rođen u Zagrebu, 27.01.1993.

 

OBRAZOVANJE:

1999.-2007. – Osnovna škola Rudeš, Zagreb

2007.-2011. – 1. gimnazija ˝Ivan Supek˝, Zagreb

2011.-2014. – Zdravstveno veleučilište Zagreb, Preddiplomski studij, Radiološka tehnologija, Stručni prvostupnik

23/09/2014. – Diplomirao na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Trogodišnji program studija radiološke tehnologije u trajanju od šest semestara

Stekao stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) radiološke tehnologije

2015.-2016. – Pripravnički staž, KBC Sestre milosrdnice, Klinika za tumore, Zagreb

17/03/2016. – Položen stručni ispit, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Zagreb

2016. – Odobrenje za samostalni rad, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Zagreb

 

RADNO ISKUSTVO:

02/2015.-02/2016. – Stručno osposobljavanje za rad, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice – Klinika za tumore, Zagreb

Klasično radiološko snimanje, priprema i namještanje pacijenata, imobilizacija i zaštita pacijenata, mamografija, CT, MR, primjena kontrastnih sredstava pod nadzorom nadležnog radiologa, rad na mobilnom aparatu u jedinicama intenzivnog liječenja, rad na CT-simulatoru, rad na linearnim akceleratorima (ARTISTE, ONCOR, PRIMUS), obrada, pohranjivanje i prijenos podataka

 

07/2016.-12/2016. – Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za nuklearnu medicine i zaštitu od zračenja

PET/CT, scintigrafija skeleta, perfuzijska i ventilacijska scintigrafija pluća, scintigrafija štitnjače, scintigrafija paratiroidnih žlijezda, perfuzijska i dinamička scintigrafija transplantiranih bubrega, limfoscintigrafija s prikazom limfnog čvora “čuvara”(sentinel node) kod bolesnica s karcinomom dojke, te bolesnika s melanomom.

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika

 

STRANI JEZICI:

Engleski, tečno u govoru i pismu

Talijanski, pasivno

 

HOBI:

Nogomet, knjige i filmovi

PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Bacc. rad. tech. Marica Keser

Bacc. rad. tech. Marica Keser

PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Bacc. rad. tech. Marica Keser

Datum i mjesto rođenja:

27.12.1976., Travnik, BiH

Udana, majka dvoje djece

 

OBRAZOVANJE:

Osnovna škola u Travniku, BIH

XII Gimnazija, Zagreb

Zdravstveno veleučilište Zagreb

 

PROFESIONALNA KARIJERA:

Pripravnički staž u KB „Sestre milosrdnice“ 2001.-2002.

Zubni rendgen dr. Gjumlić 2003.-2006.

Zaposlenik KBC Zagreb na Klinici za onkologiju od 2008.

Voditelj smjene na radioterapiji od 2013.

Glavni ing. na Klinici za onkologiju, odjel za simulaciju i planiranje radioterapije 2015.-2016.

2015. Klinika za neurokirurgiju – osnove rada na Gamma knife

 

DODATNO PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE:

2009. Tečaj „Onkološki informacijski sustav, osnove i primjene (RIS, PACS i BISS), Klinika za tumore, Zagreb

2010. Tečaj „Osiguravanje kvalitete u radioterapijskoj radiologiji, sredstva za pozicioniranje pacijenata“, KBC-Rijeka

2011. Sudjelovanje u stručnom sastanku Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju u Banja Luci, BIH

2013. SEETRO 1. Regionalni simpozijum radioterapijskih tehničara, Beograd, Srbija

2014. Tečaj “Čitanje i vrednovanje plana zračenja “KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

2014. I. Kongres radiološke tehnologije, Marija Bistrica

2015. SEETRO 2. International Congress Seetro, Zagreb

2016. 2. Kongres radiološke tehnologije, Vukovar

2017. SEETRO 3rd regional Congress, Sofija, Bugarska

 

RADOVI I PUBLIKACIJE:

2014. “Istraživanje reproducibilnosti položaja pacijenta i rotacijske pogreške u zračenju Ca prostate u dva različita protokola pozicioniranja pacijenta“, 2014. I. Kongres radiološke tehnologije, Marija Bistrica, M. Šaf, M. Srbić, M. Keser

2015.“Our experience in the treatment of head and neck tumor with IMRT technique and 3D Conformal  Radiotherapy“ SEETRO, Zagreb, M. Šaf, M. Srbić, M. Keser

2016.“Uloga rad.tehnologa u Gamma knife radiokirurgiji“, 2. Kongres radiološke tehnologije, Vukovar, M. Šaf, M. Srbić, M. Keser

2017. Poster presentation „Positioning for irradiation of breast cancer – Comparation between two immobilisation system „SEETRO, Sofija, M. Tutić, M. Keser

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika

Član Hrvatskog Društva Ing. Medicinske Radiologije

Član ESTRO-a

 

STRANI JEZIK:

Engleski

INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE.

Tomislav Stanković

Tomislav Stanković

INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE.

Tomislav Stanković

PRVOSTUPNICA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Renata Delić Galović

Renata Delić Galović

PRVOSTUPNICA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE.

Renata Delić Galović

INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE.

Milan Gržan

Milan Gržan

INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE.

Milan Gržan

Medicinske sestre

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, DIPL. MEDICINSKA SESTRA

Marina Rukavina

Marina Rukavina

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, DIPL. MEDICINSKA SESTRA

Marina Rukavina

MEDICINSKA SESTRA.

Maja Augustić

Maja Augustić

MEDICINSKA SESTRA.

Maja Augustić

MEDICINSKA SESTRA.

Marinela Pavičić

Marinela Pavičić

MEDICINSKA SESTRA.

Marinela Pavičić

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Sandra Šeketa

Sandra Šeketa

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Sandra Šeketa

MEDICINSKA SESTRA, ANESTEZIOLOŠKA TEHNIČARKA.

Ljiljana Grgurević

Ljiljana Grgurević

MEDICINSKA SESTRA, ANESTEZIOLOŠKA TEHNIČARKA.

Ljiljana Grgurević

MEDICINSKI TEHNIČAR.

Tomislav Mulc

Tomislav Mulc

MEDICINSKI TEHNIČAR.

Tomislav Mulc

MEDICINSKA SESTRA.

Zvjezdana Kovač

Zvjezdana Kovač

MEDICINSKA SESTRA.

Zvjezdana Kovač

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Monika Horvat

Monika Horvat

MEDICINSKA SESTRA, PRVOSTUPNICA.

Monika Horvat

MEDICINSKA SESTRA.

Tena Posavec

Tena Posavec

MEDICINSKA SESTRA.

Tena Posavec