Zrinka Juroš, dr.med.

specijalist kliničke citologije