Često postavljana pitanja

Što je radiokirurgija?

Za kakve se vrste karcinoma koristi radiokirurgija?

Radiokirurgija je prvotno korištena za tumore mozga i kralježnice, a danas se koristi za liječenje karcinoma skoro u svakom dijelu tijela uključujući pluća, prostatu, pankreas i jetru. Specijalna bolnica Radiochirurgia Zagreb posebno je opremljena za tretiranje karcinoma pokretnih organa.

Kako funkcionira radiokirurgija, a kako radioterapija?

Radiokirurgija pomoću visokih doza zračenja, uz preciznost na razini manjoj od milimetra trajno uništava tumor – tzv. ablacija. Potreban je jedan do pet tretmana u roku od nekoliko dana.

Radioterapija ubija kancerogene stanice oštećujući njihovu DNA, tj. molekule koje sadrže genetsku informaciju što posljedično uništava njihovu sposobnost da se dijele i množe. Zračenje također može ubiti i normalne stanice, ali kancerogene stanice rastu i dijele se brže od normalnih te su osjetljivije na štetu koju im nanosi zračenje. Kada kancerogene stanice umru, tumor se skuplja ili prestaje rasti.

Liječenje radioterapijom traje pet dana tjedno tijekom nekoliko tjedana.

Koliko traje radiokirurški tretman?

Radiokirurgija se primjenjuje u jednom do pet tretmana, a sam tretman može trajati od samo nekoliko minuta pa do sat vremena, ponekad i duže što može ovisiti o individualnom slučaju. Naš onkološki tim će utvrditi potrebno vrijeme za svaki tretman.

Je li radiokirurgija bolna?

Neki pacijenti znaju osjetiti blagu bol ili neugodu za vrijeme tretmana, a mali broj zna iskusiti blagu toplinu i trnce u području koje se tretira. Zračenje nećete osjetiti ni na koji način za vrijeme tretmana.

Koje su nuspojave radiokirurgije?

Kao i kod svih oblika liječenja karcinoma i kod radiokirurgije postoje neke potencijalne nuspojave. Neke od najčešćih su iritacija ili oštećenje kože na tretiranom području, umor i mučnina. Naš onkološki tim će vas informirati o svim potencijalnim nuspojavama koje bi mogle nastupiti.

Hoće li mi zbog radiokirurgije otpasti kosa?

Radiokirurgija utječe na dio tijela gdje se nalazi tumor. Moguće je da će vam kosa otpasti ako se tretira tjeme.

Hoće li mi radiokirurgija uzrokovati osjećaj mučnine?

Radijacijska terapija utječe samo na one dijelove tijela na kojima se primjenjuje pa ako ne primate radijaciju za područje abdomena, mala je vjerojatnost da ćete iskusiti mučninu kao nuspojavu. Neki pacijenti koji primaju tretman za tumor mozga mogu također iskusiti blagu mučninu, a u nekim slučajevima je mučnina uzrokovana drugim oblicima tretmana poput kemoterapije ili lijeka za bolove.

Hoću li moći voziti nakon radiokirurškog tretmana?

U pravilu, skoro svi pacijenti mogu bez problema voziti za vrijeme primanja radiokirurških tretmana te također mogu bez problema nastaviti sa svojim svakodnevnim aktivnostima, uključujući i obavljanje svoje profesionalne djelatnosti. Uzimajući sve u obzir, ipak savjetujemo da o tome detaljnije popričate sa svojim liječnikom u Radiochirurgiji Zagreb.

Mogu li primati radiokirurške tretmane usporedno s drugim oblicima liječenja?

Za neke tumore radiokirurgija može biti prva i jedina opcija liječenja, ali za neke vrste karcinoma radiokirurgija najbolje djeluje u kombinaciji s drugim oblicima terapije poput kirurgije, kemoterapije, hormonalne terapije i/ili imunoterapije.