Natječaj za medicinsku sestru / tehničara u poliklinici

Medicinska sestra/tehničar prima se na određeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje.

opis poslova:

- prijam i komunikacija sa pacijentima

- upis osobnih podataka u elektronički sustav

- skeniranje i unos medicinske dokumentacije u elektronički sustav

- naručivanje pacijenta na specijalističke i dijagnostičke preglede

- primjena oralne i parenteralne terapije

- asistiranje pri medicinskim zahvatima u ambulantama

- ispisivanje računa

- priprema medicinske dokumentacije (nalaza, konzilijarnih mišljenja) za slanje poštom

Kandidati trebaju dostaviti presliku dokaza kojima dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta: zamolbu, životopis, odobrenje za samostalni rad, potvrdu o nekažnjavanju te svjedodžbu na email adresu: marina.rukavina@radiochirurgia.hr

oglas vrijedi od 25.11.2021. do 17.12.2021.