Natječaj za medicinsku sestru/tehničara

Natječaj za medicinsku sestru/tehničara

Medicinska sestra/tehničar prima se na određeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje.

opis posla: briga o pacijentima - prijem i smještaj pacijenta na odjel, mjeri, kontrolira i evidentira vitalne znakove; vrši podjelu svih vrsta terapije, održava periferni venski put; priprema pribor za postavljanje urinarnog katetera i klizme.; priprema bolesnike za op. zahvat.

Kandidati trebaju dostviti presliku dokaza kojima dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta: zamolbu, životopis, odobrenje za samostalni rad, potvrdu o nekažnjavanju te svjedodžbu na email adresu: marina.rukavina@radiochirurgia.hr

oglas vrijedi od 11.11.2021. do 19.11.2021.