Akcija preventivnih pregleda traje do kraja godine!

Do 31. prosinca 2019. cijene preventivnih pregleda u Radiochirurgiji Zagreb su 30% niže

Našu akciju preventivnih produžili smo do kraja godine! Do 31. prosinca 2019. cijene svih preventivnih pregleda kao i cjelokupnog paketa preventivnih pregleda snižene su za 30%.

Pregledi na koje se primjenjuje popust

Probirni pregled u poliklinici Radiochirurgia Zagreb uključuje:

CT (kompjutorska tomografija) pluća
CT kolonografija (virtualna kolonoskopija)
Nativni MR (magnetska rezonancija) mozga, abdomena i zdjelice
Dodatni pregledi (ako za to postoji indikacija):

Multiparametrijski MR pregled dojke
Multiparametrijski MR pregled prostate
Određeni pregled unutar paketa može se zamijeniti drugim (primjerice, CT kolonografiju je moguće zamijeniti MR pregledom dojke).

Popusti se odnose na plaćanje karticom i gotovinom. Popusti se ne zbrajaju.

Za više informacija kontaktirajte nas na broj 01 400 8080 ili na email info@radiochirurgia.hr