Pušenje i karcinom pluća

Pušenje i karcinom pluća

Pišu: dr. sc. Sonja Badovinac, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist pulmolog. i prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist pulmolog.

Dr. sc. Sonja Badovinac, dr. medProf. dr. sc. Marko Jakopović, dr. medPušenje je povezano s nastankom niza bolesti različitih organskih sustava. Jedna od najopasnijih bolesti povezanih s pušenjem jest karcinom pluća. Pojam karcinom bronha i pluća obuhvaća zloćudne tumore nastale iz stanica respiratornog epitela bronha, bronhiola i alveola.

Do početka 20. stoljeća karcinom pluća bio je rijetka bolest, a porast učestalosti u prvoj polovici 20. stoljeća povezuje se s porastom broja pušača. Smatra se da je oko 90% karcinoma pluća u muškaraca te 83% u žena uzrokovano pušenjem duhanskog dima. Veza koju imaju pušenje i karcinom pluća je nepobitna.

 

Pušenje i karcinom pluća - rizici

U cigaretnom dimu prisutno je više od 4.000 kemijskih sastojaka i više od 40 poznatih karcinogena. Rizik nastanka karcinoma pluća ovisi o duljini trajanja pušenja, dobi u kojoj je osoba počela pušiti kao i broju dnevno popušenih cigareta. Drugi, rjeđi, uzroci nastanka karcinoma pluća su izloženost radonu, prethodno zračenje prsnog koša u sklopu liječenja malignih bolesti, izloženost azbestu, siliciju, dušikovom oksidu te kancerogenima iz ispušnih plinova automobila, industrije i termoelektrana.

Danas je karcinom pluća u svijetu najučestalija maligna bolest u muškaraca a treća u žena, dok je istodobno vodeći uzrok smrti među svim zloćudnim bolestima. U Republici Hrvatskoj, rak pluća u muškaraca je najučestalije sijelo zloćudne bolesti s udjelom od 18% te je treći na ljestvici pojedinačnih uzroka smrti nakon akutnog infarkta miokarda i cerebrovaskularnog inzulta. U žena je karcinom pluća treći po učestalosti malignih bolesti, iza karcinoma dojke i kolona, s udjelom od 8% od svih dijagnosticiranih malignih bolesti, dok se nalazi na prvom mjestu po smrtnosti od maligne bolesti. U Republici Hrvatskoj je prema podacima iz 2015. godine dijagnosticiran 2.197 bolesnik te 815 bolesnica s rakom pluća i bronha. Omjer mortaliteta i incidencije iznosio je kod muškaraca 0,96 a kod žena 0,88. Niska stopa preživljavanja kod karcinoma pluća posljedica je kasnog otkrivanja bolesti kada je karcinom u uznapredovaloj fazi.

 

Pušenje i karcinom pluća - dijagnostika i liječenje

Najvažnije mjere smanjenja smrtnosti od karcinoma pluća jesu prevencija i smanjenje pušenja kao ključnog uzročnika, rano otkrivanje karcinoma pluća, brza dijagnostika i optimalno multimodalitetno liječenje bolesti. Nacionalni projekt borbe protiv raka obuhvaća i borbu protiv raka pluća s programom ranog otkrivanja bolesti. Tada se karcinom otkriva u ranim stadijima kada je moguće kirurško ili radiokirurško uklanjanje tumora. Program ranog otkrivanja raka pluća temelji se na redovitom jednogodišnjem praćenju rizične populacije putem niskodoznog CT-a pluća, a rizična populacija obuhvaća pušače starije od 50 godina života. Hrvatska je među prvim europskim državama s organiziranim nacionalnim programom ranog otkrivanja raka pluća. 

Karcinom pluća obuhvaća heterogenu skupinu tumora epitelnog porijekla s različitim stupnjevima malignosti. Karcinom pluća ne-malih stanica dijagnosticira se u 80-85% slučajeva karcinoma pluća i vrlo se često razvija bez simptoma do uznapredovalih stadija bolesti. U 65% bolesnika, u trenutku postavljanja dijagnoze, bolest je inoperabilna odnosno lokalno uznapredovala ili metastatska (stadij bolesti IIIB i IV) te je indicirano liječenje kemoterapijom s ili bez radioterapije, a s ciljem usporavanja napredovanja bolesti. Kod ranijih stadija bolesti, karcinom se liječi kirurškim operativnim putem, a kod onih bolesnika kod kojih operacija nije moguća zbog lošijeg zdravstvenog stanja ili komorbiditeta moguće je tumor liječiti radiokirurškim ablativnim zahvatom

U uznapredovalim stadijima bolesti kada se bolest proširila u sredoprsje ili su prisutne udaljene metastaze, karcinom pluća može se liječiti kemoterapijom, ciljanom terapijom ili imunoterapijom. Do prije desetak godina osnova liječenja uznapredovalog karcinoma pluća bila je dvojna kemoterapija zasnovana na platini. U novije vrijeme dolazi do otkrića različitih genskih promjena (mutacija) u tumorskim stanicama i razvoja ciljanih lijekova čime je započela era prilagođavanja terapije osobinama samog tumora. Najnovija otkrića imunološke blokade uzrokovane malignom bolesti dovela su do razvoja imunoterapije u liječenju različitih zloćudnih bolesti uključujući i karcinom pluća. Odluka o optimalnoj vrsti terapije za svakog pojedinog bolesnika zasniva se na obilježjima tumorskih stanica, postojanju mutacija za ciljanu terapiju ili prediktivnih markera za imunoterapiju. 

Danas su u Hrvatskoj dostupne sve navedene mogućnosti liječenja karcinoma pluća koje se, prema procjeni liječnika, mogu optimalno prilagoditi svakom pojedinom bolesniku s ciljem izlječenja ili maksimalnog produljenja života uz očuvanje dobre kvalitete života. 

Pušenje i karcinom pluća imaju iznimno snažnu uzročno posljedičnu vezu pa ako ste pušač savjetujemo da se pobrinete za svoje zdravlje i iskoristite trenutnu akciju od 30% popusta na cijene svih preventivnih pregleda u Radiochirurgiji Zagreb!

To se odnosi i na CT (kompjutorsku tomografiju) pluća, pregled koji se obavlja na našem CT uređaju ultra niske doze zračenja, a sam pregled traje nekoliko sekundi. Saznajte više o akciji!

Fotografija: Pixabay