Naši stručnjaci

Sve što morate znati o liječenju u Radiochirurgiji Zagreb

Raspolažemo vrhunskom opremom za dijagnostiku i liječenje karcinoma uz pomoć radioterapije i radiokirurgije te uslugu stručnog tima hrvatskih i međunarodnih stručnjaka.